Požadavky pokojových rostlin jsou tak rozdílné, že nelze vyhovět všem rodům a úspěšně je pěstovat v jednom prostředí. Základem pro zdraví rostliny je mimo jiné i správný výběr stanoviště. Špatné umístění vůči světlu, nevhodná teplota a vlhkost vzduchu nebo nesprávné zalévání mohou způsobit špatný vývoj i jinak zdravé a chorobami a škůdci nenapadnuté rostliny.

Každá skupina květin, někdy i každý druh má své choroby a škůdce. Ti jsou velmi odolní. Protože chemické postřiky nezabírají současně na vajíčka a dospělce, je prakticky nemožné se všech škůdců, pokud jsou již rostliny masově napadeny, zbavit. Opakované postřiky silně omezí jejich četnost, ale na úplné vyhubení nelze spoléhat.

1) Červci, štítenky a puklice jsou nejméně nápadní, ale nejnebezpečnější. Červci se poznají podle bílého chomáčku voskových vláken na těle, jsou pohybliví. Štítenky a puklice se pohybují jen v mládí, pak se trvale přisají a kryjí se štítkem, který je chrání v místnosti i v zahradě (např. oleandr).

2) Molice skleníková je drobounký motýlek, vyletující, klepneme-li do rostliny. Účinné je soustavné lapání na žluté lepící desky. Má několik fází vývoje, napadá všechny okrasné rostliny.

3) Třásněnky jsou téměř neviditelní živočichové černé barvy. Sání se projevuje deformací rostliny. Vyžadují i desinfekci půdy a hledají se lupou.

4) Svilušky jsou droboučcí pavoučci škodící na spodní straně listů. Brzy po napadení se silně rozmnoží a ve velkém množství ničí listy, které zlátnou, a napadené vrcholky, někdy opletené jemnou pavučinkou, schnou. Napadají všechny pokojové rostliny.

5) Mšice jsou běžně známým škůdcem, v zimě škodí často na mladých výhoncích asparagusů.

Ničení těchto škůdců je možné v každé fázi jejich vývoje, je však nutno postřik nejméně třikrát po týdnu opakovat. Léčit je možné trojím způsobem.
Mechanickým ničením (lepovými deskami nebo vysavačem). Zadušením, při němž celého škůdce i jeho vajíčka obalíme účinnou látkou, která zalepí průduchy.

Účinnost závisí na stoprocentní kvalitě provedeného postřiku. Používají se olejové preparáty použitelné na list. Třetím způsobem je speciální pesticid. Na mšice působí PIRIMOR, na svilušky OMITE, MILBOL, NISSORUN, na červce a puklice (a mnoho dalších) MOSPILAN, APPLAUD, CALYPSO, CASCADE a dalších nejméně třicet pesticidů.

Jednou z forem boje je pravidelné hnojení speciálními hnojivy, které posilují vitalitu rostlin a jejich odolnost vůči škůdcům a chorobám. Jenom komplexní péče umožní udržet vaše rostliny zdravé a krásné.