Bzenec – Letošní Bzenecká pouť, která se uskuteční již o tomto víkendu, přinese spoustu zábavy, akcí i atrakcí.

Centrum města Bzence od pátku až do neděle zaplní jarmareční stánky a bezpočet pouťových atrakcí.

Po všechny tři pouťové dny bude také možno navštívit hned dvě zajímavé výstavy. První z nich bude v prostorách Stálé expozice města nad městskou knihovnou, kde bude k vidění expozice Starý Bzenec na pohlednicích. Tato výstava bude přístupná v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.

Bezesporu neméně zajímavý bude také již sedmý ročník výstavy obrazů a uměleckých děl dvacítky umělců pořádaný v prostorách bzeneckého zámku pod názvem Bzenecký salon 2013. Tato výstava bude veřejnosti přístupná v pátek od 17 do 20 hodin, v sobotu od 9 do 19.30 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Vinařské akce o Bzenecké pouti

Také vinaři připravili na pouťové oslavy celou řadu velmi lákavých vinařských akcí.

Ve sklepích pod Sokolovnou na Horním náměstí se v pátek a v sobotu uskuteční již 13. ročník výstavy specializované na odrůdu Ryzlink rýnský, chybět tu nebude k tanci a poslechu ani cimbálová muzika.

Podle informací organizátorů je na této letošní akci očekáváno kolem 350 vzorků vín, z toho 150 vzorků ze zahraničí.

Ve sklepě na Horním náměstí se v pátek a sobotu koná také ochutnávka biovín firmy Bisenc, i zde bude k tanci a poslechu vyhrávat cimbálová muzika.

Den otevřených dveří pořádá v sobotu Vinařství Bunža.

Po všechny tři pouťové odpoledne bude možno v určitých hodinách absolvovat také prohlídku sklepů a provozu Zámeckého vinařství Bzenec, na tuto akci je však doporučeno se předem objednat na telefonním čísle 518 384 123.

Sklepiéři návštěvníky provedou vinařstvím a seznámí je jak s výrobou vína, tak i s historií vinařství a sklepů.

V sobotu od 17 do 19 hodin mohou pouťoví hosté v prostorách zámeckého parku navštívit ochutnávku prestižních vín kolekce Grands Vins Alfons Mucha, Ego, Herbarium Moravicum a růžových vín. Příjemnou atmosféru pomůže navodit i cimbálová muzika.

Zábava v parku po dva dny

Zámecký park v Bzenci bude v pátek 16. srpna a v sobotu 17. srpna vždy po 20. hodině místem zábavy s muzikou. V pátek je tam na programu live show EGO, DJ Popper a DJ Luděk Ptáček.

V sobotním večerním programu účinkují Ex Argema, Neutral a Borra ze Slovenska.

Fotbal bude v sobotu

V sobotu nebude chybět kopaná. Odpoledne ve 13.45 se v areálu TJ Slovan Bzenec utká dorost TJ Slovan Bzenec s Moravským Pískem, v 16 hodin krajský přebor TJ Slovan Bzenec a Moravský Krumlov.

Mariánská pouť

Nedělní pouťový program začne v 8 hodin ranní mší a zpívanými litaniemi. V 9.15 hodin dojde na řazení procesí u zámku, po půl deváté ráno se procesí vydá se sochami Panny Marie přes náměstí ke kostelu sv. Jana Křtitele.

Tam v 10 hodin zazní zpěv Schóly a v 10.30 zde bude slavnostní mši celebrovat P. Benedikt Kolaja.

Pro děti je na nedělní odpoledne připraveno představení Divadla Kašpárek, které v 15 a 16 hodin sehraje loutkovou hru v divadélku na zámku.

Bzenecká pouť 2013

www.bzenec.cz


Ze střípků historie mariánské pouti v Bzenci:

V Pamětech města Bzence P. Josefa Hanáka se dočteme: „Původ bzenecké pouti je zastřen mlhami minulosti. Koná se každoročně velmi okázale." O původu bzenecké pouti se tedy neví nic určitého, jsme odkázáni jen na pověsti a písně opěvující tyto pověsti:

Bzenčané chodívali na pouť na svatý Hostýn a na zpáteční cestě se vraceli domů lesem zvaným Háj. Les byl tehdy velmi rozsáhlý. V tomto lese předzpěvák začal vždy zpívat Píseň k P. Marii bzenecké a starší poutníci ukazovali mladším místo, kde stával dub, na němž visel obraz P. Marie. Pověst vypravuje, že od onoho místa se rozléhal silný pláč. Voják, který v lese zabloudil, šel po hlase, až došel k dubu a viděl, jak P. Maria na obraze pláče. Spěchal to tedy oznámit Bzenčanům. Několik jich přišlo a přeneslo obraz P. Marie do Bzence. Ale obraz zmizel a octl se opět na dubu. Přinesli ho tedy podruhé do Bzence, ale obraz se vrátil zase na dub na své místo. Tehdy uviděli lidé od uherských hranic nad Bzencem neobyčejnou zář, že se domnívali, že město hoří. Když se zvěst o tom donesla do Bzence, vypravili se Bzenčané s velikým průvodem a družičkami a slavnostně přinesli obraz Panny Marie z dubu do farního kostela a upevnili ho nad hlavním oltářem. Obraz již zůstal v kostele. Zbožní Bzenčané klekávali před obrazem, uctívali P. Marii, podivuhodným způsobem k nim přinesenou, a P. Maria se jim odměnila mnohými zázraky, především zázraky uzdravení. (podle brožurky „Úcta P. Marie bzenecké a původ její" od faráře Ferdinanda Břeského)

A zde je část textu prastaré písně předků k P. Marii bzenecké: „Ach, jak šťastné Bzenec město, šťastná hora, přední háj – požehnané jest to místo, ten všechen bzenecký kraj."

Zdroj: Paměti města Bzence autora P. Josefa Hanáka a brožura autora Ferdinanda Břeského s názvem Úcta P. Marie bzenecké a původ její

Cesta bude dlouhá, ale věřím, že bzenecký zámek bude sloužit turistickému ruchu

Bzenec – Pavel Čejka je druhým polistopadovým starostou Bzence. Do čela bzenecké radnice nastoupil po architektu Ivanu Černém už v roce 2002. Pavel Čejka je tak ve funkci třetí volební období.

Starosta Bzence Pavel Čejka se netají, že si přeje, aby zastupitelé města sjednotili strategii na využití prostor zámku. V rozhovoru starosta prohlásil: Cesta bude dlouhá, ale věřím, že bzenecký zámek bude sloužit turistickému ruchu

Co se v posledních letech podařilo ve městě vybudovat?

Jednou z důležitých investicí bylo dokončení přednádražního prostoru, jeho rekonstrukce a dobudování. V současnosti pracujeme na zateplení základní školy, čímž dokončíme její celkovou rekonstrukci.

Dále se městu podařilo v posledních pěti či šesti letech vytvořit cyklistické stezky, chodníky nebo veřejné osvětlení. Bzenec má komplexně vyřešené inženýrské sítě na katastru města. Velmi důležitá byla i rekonstrukce silnice I/54, kterou financoval stát. Došlo ke změně povrchu, kdy žulové kostky byly nahrazeny živičným povrchem. Snížila se hlučnost.

A nové cyklostezky mohou cyklisté využívat kde?

Za spoluúčasti s Vracovem vznikla cyklostezka na Vracov. Také část chodníků ve městě tvoří cyklostezky. Další jsme vybudovali za pomoci dotace v Olšovské ulici. Loni jsme upravili ještě cyklostezku ze Bzence-Olšovce do Bzence-Kolonie novým povrchem.

Nyní nám ještě chybí dokončit propojení u čerpací stanice na Falaříkách tak, aby cyklisté nemuseli vůbec vjíždět na silnici, čímž se zvýší bezpečnost cyklistů.

Bzenec tak mohou projet cyklisté po cyklostezkách nebo místních komunikacích.

Co dalšího připravujete do následujících let?

V současnosti děláme opravy chodníků v bytové části Novosady. A to nejen tam, ale i v dalších částech města. Naším dalším cílem je zaměřit se po dokončení těchto prací na mateřskou školu I., kterou chceme zateplit a vyměnit okna. Pokud se zde podaří využít programu Zelená úsporám, tak chceme další peníze vrhnout na opravy zámeckých budov.

V jakém časovém horizontu bude zámek opravený?

Město je vlastníkem zámku už jedenáctý rok, ale doposud jsme přesně nevyřešili strategii, co by v zámku mělo být a jakým účelům by měl sloužit tak, aby mohla být zpracovaná projektová dokumentace. Každopádně se pokusíme jednotlivé objekty postupně opravit.

Musíme se v zastupitelstvu sjednotit na strategii k těmto objektům a pak zabezpečit projektovou dokumentaci. Potom lze hledat cesty k dotacím na realizaci díla. Cesta bude dlouhá, ale věřím, že zámek bude sloužit turistickému ruchu.

Částečné opravy jsou ale na zámku znatelné, co se zatím opravilo?

Na hlavní budově se komplexně opravila střecha a k tomu ještě dvě věžky. A v části předzámčí se vybudovala stálá scéna loutkohereckého kroužku Kašpárek. V užívaných částech se také upravil topný režim. Za pomoci dotace jsme opravili zámeckou zahradu, která už je opět ve francouzském stylu. Okolí Bzenecké lípy je zcela v pořádku a přístupné.

Viděl jsem i nabídku prohlídek zámeckých sklepů…

Ano, Zámecké vinařství Bzenec má pronajaté sklepy, prohlídky a možné degustace jsou v jejich režii.

Co by podle vás nemělo uniknout turistům ve Bzenci?

Jsou to naše čtyři kulturní pilíře. Prvního května u nás bývá pravidelně výstava vín z celého regionu.

V polovině srpna Bzenecká pouť s kulturními a dalšími doprovodnými aktivitami včetně nedělní bohoslužby.

Další zajímavou akcí je dvoudenní Bzenecké krojované vinobraní, které se letos uskuteční už po jedenadvacáté.

Čtveřici zakončují listopadové Svatomartinské slavnosti, které trvají také dva dny.

A kromě toho byste turistům doporučil které zajímavosti?

Klíčové bylo a je ve Bzenci vinařství. Vína našich vinařů oceňují na významných výstavách, a to i mezinárodních. Dále mohou turisté u nás využít zázemí, to je ubytování a odtud vyrážet do okolních obcí. Mají možnost využití cyklostezek v lese, směrem na Vacenovice, případně na inlinech až po Rohatec.

Příjemné prostředí je u Osypaných břehů. Pěkné koupaliště naleznou v Moravském Písku, Těmicích  nebo Vracově.

A mimo prázdniny mohou využít i náš krytý bazén.

Bzenec má i poměrně úspěšné podnikatele a firmy, což určitě pomáhá i zaměstnanosti ve městě, že?

Ano. Největším zaměstnavatelem je dnes společnost AVX, která k nám přišla v průběhu tohoto roku a počet zaměstnanců se blíží šesti stovkám.

Většina z nich sice přišla z hradišťského závodu, ale časem určitě nastane možnost, že tam budou  pracovat i naši občané a vystřídají některé z těch, co přijíždějí z daleka a nebudou chtít dlouhodobě ve Bzenci zůstat.

Dále jsou u nás výrobci oken jako Decro, RI Okna a potravinářské podniky RAPA nebo Pika.

Dalšími významnými zaměstnavateli jsou společnosti VMV, Zámecké vinařství Bzenec a řada menších podniků.

S tím jsme spokojení, protože nezaměstnanost v regionu je veliká a každé pracovní místo je dobré. Navíc u nás pracuje i řada lidí z okolí.

Pro menší město jako Bzenec, je určitě důležité střední školství…

Řádově můžeme počítat s tisíci studenty, k tomu pedagogy a další obslužný personál. Pro vedení města je určitě jednou s priorit, aby se střední odborné školství udrželo.

Bzenec určitě znají milovníci vína. V poslední době je ale stále známější i bzenecké pivo…

S kluky z Kněží hory spolupracuji, bydlím kousek od nich. Vím, jak všechno budovali a vytvořili tak něco, co je opravdu zajímavé. Pro lidi připraví před prázdninami Pivní slavnosti a v únoru ples. I tímto způsobem Bzenec získává image. Je o něm slyšet a je vidět.

Ze sportovní oblasti většina lidí zná jen fotbalisty Slovanu, kteří v posledních sezonách hrají nejvyšší krajskou soutěž. Jak jsou na tom ostatní bzenečtí sportovci?

Samozřejmě Slovan patří mezi nejlepší v hodonínském okresu. Myslím, že práce od těch nejmenších až po dospělé má svůj řád a systém.

Další významnou sportovní organizací je Tělocvičná jednota Sokol Bzenec. Její oddíly jsou převážně založeny pro všeobecnou tělesnou výchovu, ale některé oddíly hrají i řádné soutěže, vesměs na okresní úrovni  (nohejbal, volejbal, stolní tenis) a jiné.

Také tenisový oddíl pozvedl úroveň své činnosti a hlavní zlepšení je u mládeže. Hraje se u nás také pravidelná soutěž v bowlingu a začalo se s florbalem.

Jak je pro vás důležitá R55?

Z naší strany jsme jí dali zelenou, byť ji Bzenec nepotřebuje. Máme zrekonstruovanou čtyřiapadesátku.

R55 jsme podpořili proto, abychom pomohli velkým městům, aby se vytvořily obchvaty. Jde o města jako Strážnice, Veselí nad Moravou nebo Uherský Ostroh. Situace je ale dost složitá kvůli zrušení krajských zásad územního rozvoje. Ty se musí nejprve znovu projednat a schválit.

Tipuji si, že tak patnáct let se s budováním této silnice nezačne. Nejsou na ni ani peníze, ani není vyprojektovaná.

Jde o běh na dlouhou trať. R55 by určitě pomohla a i pro Bzenec by se zrychlila doprava ve směru na Uherské Hradiště a Hodonín.

PETR TUREK


PROJEKT OBCE: Tento text je součástí komerčního projektu Deníku Rovnost Obce. Představují se v něm obce jihomoravského regionu.