O pětasedmdesátiletou tradici a zkušenosti v oboru se opírá ždánická společnost Narex. Patří mezi významné evropské výrobce kovoobráběcích nástrojů. Jako jeden z mála tuzemských strojírenských podniků je stále v českých rukách. Dokážeme držet krok s těmi nejlepšími v oboru i přes absenci zahraničního kapitálu, říká generální ředitel Narexu Antonín Chudý.

Čím je pro vás pojem společensky odpovědné chování? Jak si takové chování představujete?

Pojem společensky odpovědné chování bych velmi dobře charakterizoval citátem jednoho člověka, který žil v Anglii na konci šestnáctého století. Prohlásil: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe". Tak jako by se člověk neměl starat pouze o sebe, tak ani firma nemůže stavět jen na vztazích ryze ekonomických nebo obchodních. Musí pečovat o své zaměstnance a jejich pracovní podmínky, chovat se zodpovědně k životnímu prostředí a v neposlední řadě podporovat humanitární, společenskou a sportovní činnost ve svém okolí.

A jak tedy naplňujete odpovědné chování?

V současnosti zaměstnáváme 153 lidí, převážně z blízkého okolí Ždánic. Jsme tedy významným a stabilním zaměstnavatelem v regionu.

Také u nás pracují čtyři lidé se zdravotním postižením. Spolu s náhradním plněním tak jednoznačně překonáváme povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

Kde tedy pomáháte?

Co se týká humanitární pomoci, tak se snažíme pomáhat lidem v regionu, kteří se o sebe nedokáží postarat. To znamená hlavně dětem a seniorům v tíživé situaci. Samozřejmě nejde o podporu individuální, ale formou sponzoringu organizacím, již tuto činnost profesionálně zajišťují. V posledním období jsme tak pomáhali dětem v Kojeneckém ústavu, v Dětském domově pro postižené děti nebo starším lidem s Alzheimerovou chorobou. V letošním roce jsme rovněž podpořili obyvatele obce Rudník v Královéhradeckém kraji, kde letos udeřily ničivé povodně.

Zapojujete do projektů pomoci také své zaměstnance?

Do projektů humanitární pomoci a činností v oblasti společenské a sportovní zaměstnance ani zapojovat nemusíme. Převážně oni jsou totiž iniciátoři a vlastně takoví lobisté pro různá sdružení. Mezi ně patří například hasiči, myslivci, rybáři, národopisné kroužky, mažoretky, nohejbalisté a řada dalších.

Jakým způsobem se projevuje zodpovědnost vaší společnosti vůči životnímu prostředí?

Naše firma způsobila do roku 1989 výrobní činností, především ve svém areálu, výraznou kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody. V období komunistického státu se nikdo nepozastavoval nad znečištěním prostředí ropnými látkami a odmašťovadly. Neexistoval ani státní dozor, který by tato pochybení trestal. V té době se jednalo o celospolečenský jev, jehož důsledky vidíme dodnes v celé republice. Rozhodli jsme se problém řešit ve spolupráci s Fondem národního majetku. Od roku 2001 tak spolupracujeme na sanaci kontaminované oblasti, která má skončit v roce 2015. Po ní bude následovat tříletý monitoring kvality podzemní vody. Těší nás skutečnost, že již v této chvíli jsme podle České inspekce životního prostředí dosáhli sanačních limitů pro chlorované uhlovodíky a volné fáze ropných látek.

Mají vaši zaměstnanci nějaké benefity?

Kromě jednoho týdne dovolené navíc poskytujeme příspěvek na stravování a přispíváme na penzijní a životní připojištění. Na základě dobrého hospodaření pravidelně vyplácíme mimořádné odměny. Vztahy k zaměstnancům zakotvujeme každoročně v kolektivní smlouvě, kterou podepisujeme s odborovou organizací ve firmě.

Snažíte se zvyšovat i jejich odbornost? Existuje v Narexu možnost postupu?

Zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců je jednou z cest, která jim může zajistit postup ve firemním žebříčku. V letošním roce jsme kromě jedenácti zákonných uspořádali také jednadvacet odborných školení a kurzů, a to jak pro dělnické profese, tak pro THP. Ke zvyšování jazykové gramotnosti již několik let plně hradíme kurzy angličtiny a ruštiny. Aktuálně jsme také získali dotaci na Projekt vzdělávání zaměstnanců s podporou Evropského sociálního fondu.

Jakou máte vizi do budoucna? Plánujete rozšiřování výroby nebo vytvoření nových pracovních pozic?

Společnost má dlouholetou tradici. Chceme ji jednou předat nástupcům pokud možno v lepší kondici, než v jaké byla na počátku našeho snažení. S tím samozřejmě souvisí také to, že budeme nadále investovat do nových technologií a do zvyšování počtu kvalifikovaných zaměstnanců. To jsou totiž hlavní předpoklady pro udržení konkurenceschopnosti firmy na světovém trhu.

Jak funguje spolupráce s obcemi?

Ve Ždánicích se snažíme působit v maximální míře nenápadně, nenarušovat žádnou složku životního prostředí či negativně ovlivňovat normální chod obce. Naopak aktivně vstupujeme do oblasti podpory neziskových organizací v obci a okolí. Jsme vždy připravení zapojit se do jakékoliv smysluplné spolupráce s obecním úřadem. Samozřejmě v možnostech, které máme.

Jak si stojíte na českém trhu? Pociťujete v odvětví strojírenství dopady krize?

I když jsou naše výrobky u tuzemských odběratelů velmi oblíbené, český trh je všeobecně malý. Proto většinu zboží exportujeme do celého světa. Samozřejmě jsme pocítili krizový rok 2009, jehož dopady se promítají až do současnosti. Díky tomu, že nejsme závislí pouze na jednom trhu, jsme schopni případné propady v relativně krátké době nahradit v jiném teritoriu.