Jihomoravská armaturka se sídlem v Hodoníně se opírá o více než stotřicetiletou tradici v oboru. Vyrábí a dodává armatury a související díly nejen pro oblast vodního hospodářství, ale také pro průmysl, technologie čistíren odpadních vod, protipožární systémy nebo pro rozvody plynu a tepla. Práci dává téměř pěti stům padesáti lidem převážně z okresu Hodonín. V roce 2001 se stala členem celosvětové skupiny VAG. Svou rozlohou a počtem zaměstnanců je v této skupině největším výrobním podnikem.

Označili byste JMA za firmu, která je odpovědná vůči zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí?

Náš podnik je jeden z mála těch, které zachovaly v Hodoníně výrobu. Ať to byla dříve Sigma Hodonín nebo dnes JMA, sociální politika se vůči zaměstnancům vždy vyznačovala vysokou úrovní a stejně tomu je i dnes. Exportujeme výrobky do více než šedesáti zemí světa, tudíž především práce se zákazníky musí být na velmi vysoké úrovni. Společnost, která se v dnešní době neorientuje na zákazníka a na řešení jeho požadavků, nemá na trhu šanci. Ohledně životního prostředí je potřeba si uvědomit, že JMA stojí takřka uprostřed města. Také proto investujeme do ochrany životního prostředí. Jedním z posledních projektů bylo odhlučnění slévárny za více než čtyřicet milionů korun. Také vlastníme enviromentální certifikát, což není v ČR příliš časté. Celosvětově existuje jen málo sléváren, které se tímto mohou pyšnit.

Čím je pro vás pojem společensky odpovědné chování? Jak si takové chování představujete? A jak jej naplňujete?

V poslední době se hodně hovoří o korupci. Všichni naši zaměstnanci podepsali antikorupční doložku. Jsme mezinárodní společnost, která musí být transparentní. A to jak v oblasti finančních toků, tak také vztahů. Je důležité u zaměstnanců pěstovat osobní etické přesvědčení, jež vede k společensky odpovědnému chování celé firmy. Samozřejmě je pro nás důležité, jak se naše chování projevuje navenek. U našich obchodních partnerů jsme ušli velký kus cesty. Bohužel ve vztahu k městu Hodonínu a jeho obyvatelům máme rezervy. Lidé nás stále nevnímají jako významného zaměstnavatele a evropského výrobce armatur. Tvrdé podmínky světového trhu nás nutí se orientovat spíše na byznys, a tak trochu zapomínáme na naše okolí. Víme o tom a chceme to zlepšit. Lidé z Hodonína a okolí nám nejsou lhostejní.

A jak tedy funguje spolupráce s Hodonínem?

Jsme si vědomi toho, že podnik takového významu by měl být více vidět. Za zmínku ale stojí, že podporujeme hodonínskou nemocnici, místní zoologickou zahradu či různé sportovní aktivity v regionu.

Zapojujete do projektů pomoci také své zaměstnance?

Tam, kde je to možné, tak se snažíme naše zaměstnance motivovat, aby pomohli dobré věci. Nicméně není reálné pomáhat všem a všude. Musíme pečlivě zvažovat, do kterého projektu se zapojíme. V současné době pomáháme, když je příležitost nebo určitá momentální potřeba. V budoucnu si chceme vytipovat několik konkrétních projektů a na ty se zaměřit dlouhodobě.

Mají vaši zaměstnanci nějaké benefity?

Nabízíme příspěvky na penzijní připojištění, stravování, různé sportovní aktivity nebo masáže. Také zvýhodněné volání, a to jak pro zaměstnance, tak pro jejich rodinné příslušníky. Zajišťujeme jazykové kurzy, jednou za rok pořádáme firemní večírek jako poděkování za dosavadní práci. Za zmínku také stojí zkrácená pracovní doba na sedm a půl hodiny denně.

Snažíte se také zvyšovat jejich odbornost?

Dlouhá léta spolupracujeme s místní hospodářskou komorou, přes kterou realizujeme většinu svých vzdělávacích projektů. Za uplynulé čtyři roky jsme do vzdělávání (i za pomoci EU) investovali zhruba sedm milionů korun. Jednalo se o odborná školení pro zaměstnance od dělníků ve výrobě až po vrcholový management. V tomto ohledu tedy děláme pro naše lidi maximum.

Jak naplňujete standardy kvality armatur?

Naše výrobky jsou na nejvyšší evropské úrovni a splňují veškeré požadavky nejen evropských norem. Je to z toho důvodu, že je z osmdesáti procent vyvážíme. Musí tedy splňovat kritéria také jiných mimoevropských zemí. Veškerý náš vývoj výrobků je orientovaný na vysokou životnost a přidanou hodnotu. Tou jsou hlavně velmi nízké, nebo v některých případech i žádné, náklady na servis a údržbu.

Jaké jsou v současnosti požadavky na úpravu vody?

Výroba armatur pro vodárenství je naším stěžejním odvětvím, všechny proto musí splňovat veškeré hygienické podmínky pro styk s pitnou vodou. Každá taková armatura má hygienický certifikát a je tedy k pitné vodě bezvýhradně bezpečná.

Jak si stojíte na českém trhu a jak ve světě?

Český trh je na rozdíl od rakouského, německého či francouzského trochu specifický. Tuzemští výrobci u nás nejsou tolik preferovaní. Někdy to vypadá, že je český původ spíše na obtíž. Chybí tady takový zdravý český patriotismus. Jde samozřejmě o to, že vše musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže, ale mnohdy jako by platilo, že to, co je ze zahraničí, je lepší než to, co je vyrobené tady v Česku. V zahraničí prodáváme naše výrobky pod koncernovou značkou VAG. Výrobky jsou tam vnímané na vysoké kvalitativní úrovni ve vyšších cenových relacích.

Jakou máte vizi do budoucna? Plánujete rozšiřování výroby nebo vytvoření nových pracovních pozic?

Vizí celé skupiny VAG je posílit a rozšířit globální vedoucí postavení na vodárenském trhu. Toho chce dosáhnout pomocí podnikových strategií, které se zaměřují v prvé řadě na zaměstnance, protože si uvědomuje, že pracovníci jsou klíčem k úspěchu. Jejich výkonnost, jakož i podnikové hodnoty, totiž umožňují neustálý růst. Angažovanost, komunikace, týmový duch, důvěra, vlastní iniciativa a rozmanitost názorů tvoří základy naší společnosti. V JMA se nám již několik let daří držet stávající počet pracovních míst. To však neznamená, že se nesnažíme hledat možnosti na rozšiřování výroby či vytvoření nových míst. Současná ekonomická situace nám však není plně nakloněná.