Můžete ve zkratce popsat činnost podniku?

Pohybujeme se v automobilovém průmyslu, jsme dodavatelé kategorie Tier 1 a Tier 2. To znamená, že od nás jdou produkty přímo do automobilek. Nebo tvoříme mezičlánek, kdy náš zákazník je dodavatel zařízení. Naší náplní práce je doslova natahování kůží na plastové díly, z nichž jsou složené různé části v autech. Konkrétně se jedná o středové konzoly, přístrojové desky nebo obložení dveří.

Jak takové natahování kůže funguje v praxi?

Nejdříve se dohodneme se zákazníkem na nejlepších parametrech a detailech, teprve potom začínáme s produkcí. Přijdou k nám jednotlivé díly, které je potřeba opatřit kůží. Tu nakupujeme, k nám se dostává už zcela upravená. V prvním kroku ji musíme důkladně zkontrolovat, zda nemá nějaké vady. Zjistíme, jestli s ní můžeme vůbec pracovat. Pokud ano, jde do výsekovny, kde z ní podle šablon vysekáváme jednotlivé části. Ty se pak 
v produkci spojí v jeden požadovaný kus, jenž se později natahuje na plastový díl postříkaný lepidlem. Výsledný produkt musí být hladký, precizně zpracovaný.

Pro které značky vyrábíte?

Největší zastoupení má Volkswagen Group. Takže naše produkty lze najít v autech stejnojmenné značky, 
v Audi nebo Porsche. Dále dodáváme pro Mercedes, Aston Martin a zastoupení máme i u francouzských značek Peugeot a Citroën.

Do jaké doby sahá historie firmy? Kam se dají zařadit její počátky?

Společnost založila rodina Eissmann asi před padesáti lety. V úplných počátcích výroba fungovala tak, že objednávka od zákazníka, který chtěl mít v autě nějaký díl v kůži, šla přes autoprodejce přímo k nám. Zájemců přibývalo, a tak se firma mohla rozšiřovat. Takovou revoluci představoval nápad na kožené hlavice řadicí páky. Nejdříve se prodávaly po benzinových stanicích. Koupit si je mohl každý, kdo chtěl nahradit plast luxusnějším materiálem. Asi v sedmdesátých letech firma dostala zakázku od Volkswagenu na Golf první generace. Začala tak sériová výroba kožené řadicí páky. V devadesátých letech přišel VW Touareg a Porsche Cayenne. Eissmann se dostal do nominace na výrobu kožených součástí pro tyto dvě značky aut. Jenže požadavek Volkswagenu byl, že daná firma musí mít v okruhu sta kilometrů od Bratislavy závod. Tak jsme v roce 2000 přestavěli bývalý areál Ľanárských a konopárských závodů.

Jak si představujete pojem odpovědné chování?

Jako významný zaměstnavatel máme odpovědnost vůči lidem, kteří pro nás pracují. Zaměstnanci od nás očekávají pravidelnou výplatu, stabilitu a jistotu. Musíme být ale odpovědní také zákazníkům a celému regionu, kde sídlíme. Každá větší firma by se měla spolupodílet na dění ve svém okolí a pomoci tam, kde je potřeba. Jistě podle toho, jaké má možnosti.

Můžete zmínit konkrétní příklady?

Pro podporu zaměstnanců máme zřízen sociální fond. 
V létě financujeme například tábory pro děti či každoročně organizujeme vánoční večírek. Dotýkáme se také oblasti životního prostředí, s městem Holíč spolupracujeme na výsadbě stromků.

Co očekáváte od vašich zaměstnanců? A jaké mají výhody?

Protože produkujeme díly pro luxusnější a dražší řady vozů, očekáváme od zaměstnanců kvalitní práci. Musí být precizní a zodpovědní, aby se mohli naplno věnovat detailům. Máme totiž velký podíl ruční práce. Proto je také velmi důležitá koncentrace. Z těchto důvodů přinášíme lidem, kteří u nás pracují, vysoký standard a dlouhodobou jistotu. Podporujeme další vzdělávání, pořádáme jazykové kurzy – především angličtinu a němčinu. Samozřejmostí jsou intenzivní školení, hlavně nově příchozím se velmi věnují zkušení pracovníci. Ti šikovní, co se osvědčí, se dostanou do světa – mají možnost pracovat 
v některé z našich poboček.

Jak naplňujete standardy kvality?

První kontrola kvality začíná už u našeho dodavatele. Kůže i díly k nám musí přijít v té nejvyšší jakosti. Máme vlastní oddělení, které každou součást kontroluje a následně rozhoduje, zda ji může poslat k dalšímu článku výroby. Naše laboratoř pak provádí náhodné výběry a díly testuje, jestli splňují stanovené limity, například co se týče odolnosti k různým teplotám.

Jak si stojíte na světovém žebříčku, když vezmeme v úvahu oblast automobilového průmyslu?

Když si člověk koupí nové auto, tak ani netuší, že jsme pro ně něco vyráběli. Naši zákazníci a dodavatelé nás ale znají, vědí, že jsme silná společnost. Ve světě máme velmi dobré postavení. Jsme známí pro naši flexibilitu, kvalitu a spolehlivost. Určitě se řadíme do popředí mezi firmami v tomto odvětví.

Jakou máte vizi do budoucna? Plánujete rozšiřování výroby nebo vytvoření nových pracovních pozic?

Auta se začínají na sebe strašně podobat. A proto věřím, že když obal bude stejný, rozmanitost bude zajišťovat právě interiér. Kůže už nebude znakem jen luxusních vozů, ale dostane se i do nižších tříd. A to je pro nás velká výhoda, protože tím dostaneme šanci získat další zakázky, a postupně se tak rozrůstat ještě více. Naše místo je tam, kde jsou naši zákazníci. Mohu prozradit, že skupina Eissmann určitě zřídí i další pobočky. Když se budeme bavit o Holíči, plánujeme zde navýšit produkci asi o pětadvacet procent. To bude obnášet stavbu hal a přijímání nových zaměstnanců.

Pociťujete v odvětví automobilového průmyslu dopady takzvané ekonomické krize?

Největší dopad pro nás krize měla v letech 2008 a 2009. Od té doby se ale situace už stabilizuje a už nyní máme pozitivní výhled do budoucna.

Zavítáte někdy na Hodonínsko?

Určitě. Jezdím tam do fitness centra. Samozřejmě znám i moravské vinařské regiony.