Příští středu 20. září představíme děti ze školy Dr. Joklíka v Kyjově.