Společnost The Candy Plus Sweet Factory sídlí v Rohatci, kde se také nachází jeden ze dvou výrobních závodů. Další má na Severní Moravě, a to v Petřvaldě u Karviné. Zaměřuje se především na výrobu cukrovinek. Největší úspěchy slaví s želé výrobky, ale v portfoliu má také lízátka, černé lékořicové pendreky, komprimáty, žvýkačky. V letošním roce firma aktuálně uvedla na trh řadu ovocných pendreků. Skupina Candy plus zaměstnává v České republice více než pět set lidí, z toho asi tři sta padesát pracuje v Rohatci. Její tržby se pohybují kolem 800 milionů korun. Od listopadu 2012 navíc patří do skupiny Raisio, což je nadnárodní potravinářská společnost s hlavním sídlem ve Finsku.

Čím je pro vás pojem společensky odpovědné chování? Jak si takové chování představujete?

Jsme výrobní firma s vysokým podílem ruční práce. Působíme v regionech s největší nezaměstnaností v republice, máme zodpovědnost za více než 500 zaměstnanců a také jejich rodiny. Další pracovní místa vytváříme zprostředkovaně. Uvědomujeme si, jaký negativní dopad by mělo, kdyby společnost neprosperovala nebo měla nějaké potíže. To nejlepší, co můžeme dělat, je chovat se odpovědně k růstu společnosti, krůček po krůčku si upevňovat pozici na trhu a vytvářet předpoklady pro další rozvoj. To je to, v čem já vidím odpovědné chování. Také jsme maximálně ohleduplní k životnímu prostředí a dáváme část prostředků na charitu a podporujeme různé organizace. To ale beru jako naprostou samozřejmost.

Kam směřujete své aktivity v oblasti charity?

Protože vyrábíme cukrovinky, přirozeně cílíme úsilí na děti. Snažíme se podporovat vybrané organizace, které se věnují pomoci osamělým matkám s dětmi. Pak také dětské domovy, Červený kříž a jiné. Bohužel každý týden dostáváme další a další žádosti o podporu a není v našich silách pomoci všem a v rozsahu, v jakém by bylo potřeba.

Jaký pro vás byl rok 2013?

Kdybych měla na závěr roku trochu bilancovat, musím neskromně přiznat, že rok 2013 byl pro nás velmi úspěšný. Dosáhli jsme třicetiprocentního meziročního nárůstu tržeb, což se samozřejmě odráží i v zisku. Každopádně ale neusínáme na vavřínech, pořád máme co zlepšovat. Nejenom v obchodní oblasti, ale i ve výrobě, v procesech a dalších oblastech.

Jak si stojíte na českém trhu a jak ve světě?

Jsme česká firma podle místa výroby, ale s doslova celosvětovou působností, co se týká prodeje. Naše výrobky se dodávají na čtyři různé kontinenty, v letošním roce do sedmačtyřiceti zemí světa. Mezi cílové destinace patří i pro nás trochu exotické země, jako jsou Tchaj-wan, Kuvajt, Filipíny, Ekvádor, Jižní Korea a další. Nově se nám letos podařilo získat distributora pro čínský trh, takže očekáváme navýšení tržeb i v této oblasti.

Mají vaši zaměstnanci nějaké benefity?

Ano, umožňujeme jim například čerpat týden dovolené navíc. Zajišťujeme jim stravování, na které přispíváme, stejně tak jako na penzijní připojištění. Umožňujeme flexibilní rozvržení pracovní doby a vycházíme vstříc matkám s malými dětmi při návratu do práce.

Vyplácíme dvakrát ročně příspěvky na dovolenou a na Vánoce. A zejména v letošním, pro nás úspěšném roce, jsme se rozhodli udělat zaměstnancům větší radost před Vánocemi než obvykle (úsměv).

Snažíte se zvyšovat i jejich odbornost?

Školení zaměstnanců se věnujeme dlouhodobě. Ve výrobní oblasti se zaměřujeme na bezpečnost práce, pravidla efektivní výroby a podobně. Pro administrativní pracovníky pořádáme školení v jednotlivých odborných oblastech a podporujeme jazykovou výuku.

Jak je obtížné dodržovat standardy kvality při výrobě cukrovinek?

Standardy kvality jsou naprosto základním předpokladem. Bez nich bychom vůbec nemohli na trhu existovat. Nejde uřídit a organizovat stovky lidí tak, aby byla zachovaná konstantní vysoká úroveň výrobků a služeb, bez toho, aniž by byla stanovena jasná pravidla. U nás docházelo k postupnému přidružování standardů do jednotlivých výrobních závodů. Jsme držitelem certifikátů zaměřených na bezpečnost práce či na environmentální management a také dvou kvalitativních potravinářských standardů s nejvyšším dosažitelným stupněm hodnocení.

Důležité však je i to, že k nám odběratelé několikrát ročně jezdí na audity kvality. A někteří mají kromě obecně uznávaných certifikátů svá vlastní pravidla.

Je potřeba přicházet často s novými nápady? Je trh se sladkostmi hodně dynamický?

Trh s cukrovinkami se od jiného rychloobrátkového zboží příliš neliší. Spotřebitelé hledají stále něco nového, odběratelé se chtějí vzájemně odlišit, takže je potřeba pořád přicházet s novými nápady a pracovat na vývoji. V minulém roce jsme instalovali linku na výrobu ovocných pendreků, které jsme na trh uvedli letos. Pro příští rok už máme připravený další projekt. Nenudíme se.

Udrželi jste velmi známou žvýkačku Pedro. Je o ni stále zájem?

Ano, je to sice lokální záležitost pro Českou a Slovenskou republiku, ale jsme příjemně překvapení, jak se jí obchodně daří. Díky tomu jsme se také rozhodli rozšířit řadu Pedro o komprimátové výrobky čočky, kostičky a podobně. V portfoliu máme i lízátka Pedro.

Jakou máte vizi do budoucna? Plánujete rozšiřování výroby nebo vytvoření nových pracovních pozic?

Tohle je zajímavá otázka, protože teprve nedávno jsme odtajnili projekt rozšíření kapacity výroby želé výrobků. Bude to trochu jiná technologie, než využíváme v našich závodech nyní. Současně tedy dojde nejen k navýšení kapacit, ale také k rozšíření výrobního portfolia. Vše by mělo být hotovo ve druhé polovině roku 2014 a logickým důsledkem je, že vzniknou nová pracovní místa.

Jak funguje spolupráce s Rohatcem?

Spolupráce s obcí je naprosto bezproblémová. Jsme v Rohatci bezkonkurenčně největším zaměstnavatelem a neřešíme žádné problémy. Vzájemně si vycházíme vstříc.

Je konec roku, co byste popřála čtenářům do roku 2014?

Ať jsme všichni zdraví.