První písemná zmínka o městečku a hradu Ždánicích pochází teprve z roku 1349, kdy byl v moravských zemských deskách olomouckých zaznamenán převod jmění ve Ždánicích Bohuše ze Ždánic jeho bratru Vítkovi, arciděkanu olomouckému.

Na vrcholku nad obcí stál v minulosti hrad Palánek, který roku 1538 vyhořel a pak zpustl. Do současnosti se z něj prakticky nic nedochovalo.

Ve Ždánicích dále stála tvrz, která byla Oldřichem z Kounic přestavěna na renesanční zámek. Tato přestavba byla dokončena roku 1569. Zámek se stal po Bílé hoře majetkem rodu Liechtensteinů. Úpravami v letech 1739, 1762 a 1789 zámek získal barokní portál průčelí. Zámek od Liechtensteinů roku 1931 koupil podnikatel Dr. Ervín Seidl. V roce 1945 zámek připadl podle dekretu prezidenta Beneše státu, a to ve správě Místního národního výboru Ždánice. Městský úřad Ždánice zámek v roce 1992 prodal do soukromých rukou.

Vrbasovo muzeum

Vrbasovo muzeum ve Ždánicích.

V přízemí zámku sídlí již více než šedesát let Vrbasovo muzeum založené řídícím učitelem a místním historikem Jakubem Vrbasem. Toto městské muzeum rekonstruované v polovině devadesátých let představuje obsáhlý soubor velmi cenných, zajímavých i kuriózních historických předmětů z doby minulé. Vedle mechanických modelů starých parních strojů je část expozice věnována bývalým vlastníkům zámku, historickým hračkám, staré keramice, mincím a památkám na napoleonské časy, stejně tak jako expozice nářadí a pomůcek tradičních řemesel. Prostory Vrbasova muzea dokumentují také přírodní bohatství okolí Ždánic stejně jako nerostné, tvořené nalezišti ropy a zemního plynu v kvalitě pro speciální použití.

Další zajímavé stavby ve městě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Ždánicích.

V zámeckém parku se nachází stoletý psí hřbitov a řada vzácných dřevin. Blízko parku nalezneme architektonicky zajímavou budovu Seidlovy vily s prvky historicismu a modernismu od českého architekta z Vídně Leopolda Bauera, ve které se v současné době nalézají výstavní prostory města.

Ve městě stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl na začátku 18. století přestavbou starší mariánské kaple.

Střed města zdobí úhledná budova měšťanské školy postavená v letech 1928 až 1930 ždánickým rodákem Dr. Ing. arch. Antonínem Mendlem.
Roku 1965 byla otevřena Lidová hvězdárna ve Ždánicích zbudovaná pod vedením Ing. Oldřicha Kotíka, která byla během následujících patnácti let rozšiřována o sklep, ubytovnu, saunu a planetárium.

Minulost a současnost průmyslové výroby od nábytku po naftu

Jedním z prvních zdejších průmyslových podniků byl cukrovar postavený v letech 1862 až 1864. Byl zrušen v roce 1925 po pozemkové reformě. Na přelomu 19. a 20. století ve Ždánicích založili bratři Ludvík a Cyril Blatní parní pilu, z níž postupně vznikla současná firma BMB na výrobu nábytku.

V roce 1938 ve Ždánicích zřídil podnikatel Otakar Šmíd výrobu dekorativněuměleckých předmětů z barevných kovů. Ta byla postupně rozšiřována a přebudována v moderní podnik Narex Ždánice, vyrábějící závitořezné nástroje. Na místě bývalého cukrovaru byl v roce 1948 postaven závod na výrobu osvětlovacích zářivek a důlních svítidel Elektrosvit. Tato výroba byla zanedlouho přestěhována do Nových Zámků na Slovensko a zde byla roku 1951 zřízena donedávna existující Šroubárna Ždánice, která vyráběla spojovací materiály. Její výroba byla v roce 2002 přestěhována do Kyjova a v rozsáhlém areálu bývalé ždánické šroubárny nyní sídlí řada nových firem (CVP Galvanika, Star Technik, CIE automotive a další).
Téměř v centru města byla od roku 2000 vybudována provozovna firmy A. Z. Plastik produkující výrobky z plexiskla a jiných plastů.

V katastru Ždánic od sedmdesátých let dvacátého století těží Moravské naftové doly kvalitní ropu a zemní plyn.

Ždánice jsou místem vhodným pro rodinný život

Ve Ždánicích město provozuje Mateřskou školu, Masarykovu základní školu, Základní uměleckou školu a Dům dětí a mládeže včetně Táborové základny dětí v Haluzicích. Ve městě také provozují vedle praktických lékařů svoji praxi i zubaři, dětská lékařka, gynekolog a dvě lékárny.

Spolkový život ve městě je bohatý

Aktivně ve Ždánicích působí Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, TJ KOVO Ždánice s oddíly košíkové, kondičního cvičení pro ženy, kopané žáci, dorost, muži a starší muži, futsal, volejbal, šachový oddíl a tenis. Pod TJ KOVO působí i mažoretky Angels a ve Ždánicích je ještě jedna skupina mažoretek, jsou to mažoretky Dejna. Svůj podíl na údržbě i péči o krajinu mají i zahrádkáři, vinaři, sdružení na záchranu motýlů a Palánek o. s., který každoročně pořádá akce pro děti v přírodě. Nedílnou součástí spolků ve městě jsou včelaři, dále rybáři, kteří opravili areál Panských rybníků. Senioři mají nově také svůj spolek Klub aktivních seniorů, který pořádá zájezdy na zajímavá místa. Každý měsíc se senioři scházejí při různých přednáškách a besedách v kulturním domě.

Ve městě funguje i turistické informační středisko, které je součástí Městské knihovny. Dům dětí a mládeže ve Ždánicích každoročně pořádá pro děti Dětský karneval a sdružuje děti do řady zajímavých kroužků. V létě se děti mohou přihlásit do dětského tábora, který je DDM organizován na Táborové základně na Haluzické hájence.

Folklor a kulturu si město udržuje

Ždánice žijí bohatým folklórním životem. V roce 1965 zde byl otevřen kulturní dům a v témže roce bylo Františkem Chalabalou obnoveno konání císařských krojovaných hodů ve Ždánicích, a to vždy v polovině října. V současné době ve Ždánicích působí Mužský sbor ze Ždánic, ženský sbor Ženičky, národopisné soubory Ždáničan a Chasa ze Ždánic, dětský národopisný soubor Ždáničánek, cimbálová muzika Hradisko a Dětská cimbálová muzika ZUŠ Ždánice.

Město má moderní koupaliště a sportoviště

Koupaliště ve Ždánicích.

Roku 1932 bylo ve Ždánicích zřízeno Tyršovo koupaliště, které bylo nedávnou přestavbou přebudováno v jedno z nejmodernějších v kraji. Velká část plochy bazénu s průzračnou vodou je věnována neplavcům a vodním radovánkám. Koupaliště je podle počasí otevřeno denně v období letních prázdnin. Vedle koupaliště lze ve Ždánicích také navštívit fotbalové, volejbalové a hokejbalové hřiště, veřejnosti slouží i víceúčelové sportoviště u MZŠ a tenisové kurty poblíž zámeckého parku.

V okolí je krásná příroda, turistické stezky i cyklostezky

Pohled na Ždánice.

K cykloturistickým i turistickým výletům v každém ročním období přilákají krásy zdejšího lesa, který byl roku 1996 vyhlášen přírodním parkem, v němž se nachází Naučná stezka Ždánickým lesem s výchozím bodem ve Ždánicích. Turistické trasy a cyklostezky, protkávající kopce a údolí Ždánického lesa, vedou k zajímavým turistickým cílům nebo jen tak pro výlety do přírody. Za účelem poznávání přírodních krás byla před lety vybudována Naučná stezka Ždánickým lesem, na níž se dozvíte řadu zajímavostí o přírodě, lese, zvířatech i motýlech, ale také o těžbě ropy a plynu, se kterou se na naučné stezce potkáte. Zájemce o přírodu jistě zaujme lokalita Motýlí ráj, přírodní rezervace U Vrby, přírodní zajímavosti Habrový či louky Nad Jelenem.

Všechny vyznavače jízdy na kolech a bruslích jistě potěší informace, že v letošním roce bude dokončena celá trasa cyklostezky na bývalém železničním vršku a spojí tak obce Uhřice, Želetice, Dražůvky a Ždánice.

Na severní konci města lze pak využít stávající síť cyklostezek a krásnou krajinou bezpečně dorazit na kole až do Brna. Ždánickým lesem procházejí cyklostezky č. 473 (směr Rajhradice Koryčany) a 507 (směr Moravský kras), lze se v něm také připojit na Kyjovskou vinařskou stezku a Moravskou vinnou stezku.Zdroj: www.muzdanice.cz>

Chceme posílit bezpečnost i turistiku, říká starosta Ždánic Vladimír Okáč

Ždánice /ROZHOVOR/ – Ždánice jsou se dvěma a půl tisíci obyvateli důležitým správním, kulturním a společenským centrem přilehlého regionu. Městem jsou od roku 1990, přičemž první volební období jako hlavní představitel tamní radnice nyní zažívá Vladimír Okáč. Chirurgovi a předsedovi představenstva okresního sdružení lékařů, jak sám říká, Ždánice za padesát let přirostly k srdci. „Samozřejmostí je pro mě spolupráce se zaměstnanci, zastupiteli i komisemi města. Jednám podle svého nejlepšího svědomí, vědomí a možností," prohlašuje starosta.

Kterým projektům se za poslední rok podařilo ve Ždánicích vtisknout hmatatelné obrysy?

Loni se dokončila třetí etapa opravy na domě s pečovatelskou službou, kde se nachází 24 jednotek, z toho tři jsou dvoupokojové. Pro děti jsme vybudovali zcela nové brouzdaliště na našem koupališti. Kvůli předpisům to bylo velmi náročné. V brouzdalištích se totiž nesmí používat běžná pitná voda, ale ještě se musí upravovat. Takže i s technologií jsme investovali půl milionu korun. Od minulého vedení jsme zdědili předimenzovaný projekt úprav na hřbitově, které obnášely vsypovou loučku, kolumbárium či osvětlení. Museli jsme rozsah snížit asi na třetinu, výběrová řízení byla složitá, všechno trvalo moc dlouho. Vybraná firma navíc stavbu provedla neprofesionálně, například třikrát předělávala cesty.

Starosta města Ždánice Vladimír Okáč.A které máte v plánu v letošním roce, popřípadě v letech následujících?

Máme hotový projekt na sběrný dvůr. Ten nynější je totiž v areálu zámku. Chceme všechny tyto stavby dostat na okraj města, do průmyslové zóny, aby se okolí zámku revitalizovalo. Záměr za šest a půl milionu korun je nyní na Státním fondu životního prostředí, které ho přijalo. Má přijít vyjádření. Pokud vše půjde dobře, dvůr by mohl být hotový ještě letos. A nesloužil by jen obyvatelům Ždánic, ale také Dražůvek.
Dokumentace k revitalizaci zámeckého parku a okolí Laudonovy vily už je také schválená. Vyjde na jeden a půl milionu korun, přičemž město se bude podílet na financování třiceti procenty. Jedná se o velmi náročnou akci. Na základě dendrologického průzkumu je potřeba pokácet asi třiadvacet stromů. Nicméně místo nich se vysadí pětatřicet stromů nových, včetně 1 250 keřů.

Péči by si jistě zasloužilo také ždánické náměstí…

Ano, zvláště zamostěná část se rozpadá, je tam kvůli bezpečnosti vyloučená osobní doprava. Na rekonstrukci náměstí je již od roku 2008 vypracovaný projekt a je také vydáno stavební povolení. Jenom se do toho zatím, zřejmě kvůli finanční náročnosti, nikdo neodvážil vstoupit. Na části úprav, které souvisejí se Ždánským potokem, jsme se domluvili s Povodím Moravy. A spolupráce došla tak daleko, že se má začít letos v září pracovat. Co se týká zásahu města, momentálně je vypsáno výběrové řízení, přičemž projekt jsme rozdělili na etapy. Opravu zamostění úseku mezi úřadem a školou chceme stihnout ještě v letošním roce. A kompletně všechno do tří let.

Co je v následujících dnech, týdnech či měsících pro město nejdůležitější?

Rozhodně chceme vyřešit palčivý problém v Masarykově škole. Asi 260 dětí musí kilometr docházet na obědy do družiny až k sídlišti Padělky. Chodí mimo jiné přes silnici druhé třídy, která je nesmírně frekventovaná. Navíc má výškový spád zhruba 200 metrů, každý rok se na ní stane několik nehod nákladních i osobních aut.
V areálu školy zanikla telefonní ústředna. Podařilo se nám tuto možnost využít a plánujeme ji přebudovat na jídelnu a družinu mládeže. V místě by vznikl i spojovací krček a areál školy by se uzavřel. Hotová je projektová dokumentace. Předpokládané náklady dosahují čtyřiceti milionů korun. Bohužel nyní není možné na podobný záměr čerpat dotace, snažíme se peníze získat z ministerstva školství, po volbách se pokusíme i přes kraj. Vzhledem k současným příznivým úrokům nejspíš vyjednáme i úvěr.

Koncem minulého roku zastupitelstvo schválilo zřízení městské policie. Jak příprava od té doby pokročila?

Občané v anketě vyjádřili obavy ohledně bezpečnosti v krizových lokalitách v parku, u autobusového nádraží a okolo restaurací. Město proto vyčlenilo v rozpočtu dva miliony korun na založení městské policie, jejíž sídlo bude v budově městského úřadu. Jednoho strážníka už máme, další je na školení. Nyní řešíme vybavení a předpokládáme, že v květnu začnou pracovat. Na problematická místa navíc necháme umístit kamery.

Budou ve městě k mání místa pro výstavbu rodinných domů?

Od roku 2008 město vykupuje pozemky pod hvězdárnou. V první etapě se podařilo získat zhruba tři a půl hektaru. Nyní se tak pracuje na studii pro zhruba pětatřicet rodinných domů. Další možnosti stavět máme v atraktivní oblasti zámeckého parku, bohužel rok zápasíme s výpovědí firmy, která tam užívá některé objekty. Budeme podávat trestní oznámení. Bydlení je pro Ždánice prioritou, protože se potýkáme s úbytkem obyvatel, v průměru máme každým rokem o pětadvacet lidí méně. Přitom pracovních míst je ve Ždánicích asi okolo tisícovky. Řada firem potřebuje své specializované zaměstnance trvale ubytovat. Snažíme se proto i s místními podniky nějak domluvit, aby se také zapojily. Například do výstavby bytového domu.

V loňském roce město uspořádalo cyklistickou přehlídku historických kol v daleko rozsáhlejší míře než v minulosti. Co je v plánu pro letošní ročník?

Název Ždánický histopedál je ochrannou známkou soukromé osoby a nelze jej proto používat. O nový název akce jsme vyhlásili anketu, která končí v dubnu. Zatím pracujeme s verzí Soutěž historických kol. Uspořádáme ji třináctého srpna, na druhý den se uskuteční obnovená Ždánická pouť. Už nyní máme spoustu přihlášek. Všechny aktivity zůstanou stejné jako loni soutěže dospělých i dětí a bohatý doprovodný program.

Jakým způsobem lze ve Ždánicích rozvíjet turistický ruch? Myslíte i na tuto oblast?

Slavnostně oznamujeme, že koncem dubna bude hotová Cyklostezka Ždánicko, jež vede místo zrušené železniční trati z Uhřic do Ždánic. Otevírá se lidem možnost přicestovat na kole na naše koupaliště či třeba do ždánického lesa. Navíc bude možné vydat se po navazující cyklotrase 5096 až k Brnu. V tomto ohledu bychom uvítali budoucí rozšíření cyklostezky místo zbytku trati, která vede z Dambořic do Klobouk u Brna.