VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Seriály

28.4.2013

Svatý Roch skončil zastavěný mezi latěmi

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Historickými památkami Hodonín zrovna moc neoplývá, k nejstarším zachovaným historickým objektům patří samozřejmě sochy. Podivuhodné osudy některých z nich již byly v těchto textech zmíněny. Například sv. Floriána v roce 1953 u hlavní křižovatky porazilo a rozbilo auto, sv. Anna byla ze zapomenutého místa 
v elektrárně přestěhována před hodonínský zámeček, sv. Vendelín po více změnách pozice stojí v současnosti mezi ulicemi Dukelských hrdinů a Měšťanskou v blízkosti kruhového objezdu při příjezdu do města od nemocnice.

20.4.2013

Splašky otrávily ryby a raky v řece Moravě

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonínský hrad stál na ostrově, tvořeném řekou Moravou a stejně tak i jeho podhradí bylo obklopené vodou. V rovinaté krajině při významné cestě vedoucí do Uher nebylo tolik možností, jak hrad proti nájezdům zabezpečit, a voda jako přírodní bariéra byla k ochraně sídel používána odjakživa.

14.4.2013

Nálet! Betonová pohádka vyletěla do povětří

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Město Hodonín se ještě vzpamatovávalo z následků tragického náletu, který 20. listopadu 1944 připravil o život 165 civilistů a po kterém zůstalo bez střechy nad hlavou více než 3 000 obyvatel, když se na jaře roku 1945 přiblížila linie fronty až k našemu městu.

31.3.2013

Družstevní sklepy v Hodoníně vyráběly miliony litrů vína

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - V poslední době se v Hodoníně opět občas hovoří o dlouhodobě zdevastovaném areálu stojícím naproti zámečku u ulice Bratislavská. Budovy s vybouranými okny, se stopami po mnoha opakovaných požárech a sloužící jako útulek bezdomovcům tvořily při příjezdu do Hodonína ze Slovenska několik let nepěknou kulisu.

24.3.2013

Nepřicházíme k vám ve zlém, tvrdil důstojník

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Život obyvatel Hodonína byl v průběhu historie často ovlivňován i událostmi velmi nepříjemnými. Nebyly to pouze požáry, které v minulosti zdecimovaly velké části města, Hodonín byl i obsazován a občas drancován cizími vojsky.

17.3.2013

Na hlavní hodonínské třídě podnikal Šašinka, Jeřábek i Novotný

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Okolo roku 1900 a na začátku dvacátého století se Hodonín začal proměňovat z nevelkého městečka na místo s atributy solidního města. Radnice postavená v roce 1904 dominovala spolu s kostelem náměstí, o kousek výš byla 
v roce 1909 otevřená kavárna Simona Adlera (později přejmenovaná na kavárnu Slavia), u křižovatky už v roce 1908 spolu vedly spor obchodní domy Julia Hoitaše a Moritze Brammera o tom, kdo prodává kvalitnější boty, a křižovatce už tehdy vévodil rozlehlý obchodní dům Gustava Sterna.

10.3.2013

Cihelna s ruční výrobou vznikla už v roce 1860

Hodonín - /HODONÍN VČERA A DNES/ Výroba cihel je stará jako lidstvo samo. Z tech. slovníku: „Babyloňané a Asyrové již tři tisíce let před Kristem cihly glazovali. Čínská zeď je stavěna z cihel pálených i nepálených," uvádí například technický slovník.

2.3.2013

Víno do kalíšku nabízeli v restauraci U Zlatého kříže

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Restaurace U Zlatého kříže byla místem setkání hlavně dělnických seskupení. Uvedli tam i horkou novinku promítání prvních filmů.

23.2.2013

Na Nesytu byly rybníky a stala se tam vražda

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Půjdeme-li okolo elektrárny a projdeme pod železničním podjezdem, po kterém jezdil mezinárodní vlak Hodonín – Holíč, přijdeme k části města zvané Nesyt. V dohledu není žádná vodní plocha, přesto stojíme téměř na dně bývalého rybníka.

17.2.2013

Zvony zní v Hodoníně už téměř tři sta let

Hodonínsko - /HODONÍN VČERA A DNES/ Při pochůzkách městem možná už lidé ani nevnímají hlas zvonů znějících z věže kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí. Kostel byl původně orientován trochu jinak, ale věž stojí stále na místě, kde ji roku 1715 postavili. Zvony z ní vyzvánějí téměř tři sta let.

9.2.2013

Historické závody: motorkář vjel do diváků, jedna žena zemřela

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - V posledních letech je většina městských pouličních aktivit směřována spíše na pěší zónu či Masarykovo náměstí a pouze sporadicky, jako v případě hodů, krojového průvodu nebo jarmarků, jsou akce situovány na Národní třídu. V nedávné minulosti se tato místa k podobným účelům využívala mnohem častěji. Odehrávaly se tam soutěže kynologických spolků, hasičů i další podobné aktivity a značnému zájmu diváků se v Hodoníně dlouhodobě těšily i motocyklové závody.

2.2.2013

Sýry se vyráběly v Hodoníně už v devatenáctém století

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonín byl ve druhé polovině devatenáctého století střediskem okolních císařských statků a díky poloze nabízel záruku dostatečného množství mléka. Této skutečnosti se pokusil využít Švýcar Jakub Rieben, který 
v roce 1870 přišel do Hodonína, aby tam vyzkoušel výrobu sýrů podle osvědčených švýcarských receptur.

30.1.2013

Židé nesměli za války do kin, hospod ani parků

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Od června 1939 vycházely v Protektorátu Čechy a Morava neustále se zostřující vyhlášky, které ohrožovaly základní životní jistoty obyvatel židovského vyznání.

27.1.2013

Výročí cukru: Osladili jsme to sobě i Evropě

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Každá věc, která nás provází životem, každý předmět, který často bezděky bereme do ruky, vše kolem nás má svoji historii. V tomto týdnu slavila zajímavé výročí svého vzniku jedna drobnost, která náš život činí doslova sladším.

23.1.2013

Muzeum připomene 70 let od transportu Židů

Hodonín – V těchto dnech si připomínáme 70. výročí odsunu židovského obyvatelstva z Hodonína do Terezína. Masarykovo muzeum v Hodoníně a Státní okresní archiv Hodonín chtějí veřejnosti přiblížit tuto skutečnost vzpomínkovou akcí spojenou s výstavou dobových dokumentů a tematicky zaměřenými přednáškami, která se uskuteční ve dnech 5. 2. – 7. 2. 2013 v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně na Národní třídě 21.

20.1.2013

Krumpování a vyšívání je téměř tak staré jako tkaní

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Člověk vytvářel a dosud vytváří nejen věci přísně účelové, ale zruční a umění milovní lidé ze své činnosti mnoho věnovali také tvorbě předmětů z praktického hlediska zdánlivě neúčelných. Víme však, že jde o věci a hodnoty, které celá staletí dokumentují růst lidských schopností při hledání krásy.

19.1.2013

Armaturka se původně jmenovala HAK i JMA

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Původní firma HAK, která vyráběla armatury, sídlila v tehdejší Rohatecké a dnešní Štefánikově ulici. Nová továrna vyrostla v Lipové ulici.

15.1.2013

Dopisy Perchty byly první ženskou literaturou

Hodonínsko - /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ Ačkoliv neustále slýcháme z médií, že nemáme jako občané zájem o památky, tak skutečnost je poměrně jiná. Návštěvnost v době „krize" sice klesá, přesto jsou lidé schopni alespoň jednou za rok navštívit hrad nebo zámek. V menší míře se navštěvují bohužel muzea, což je škoda, protože právě mnohá muzea sídlí na zámcích, která bývají spjata s dávnou historií.

13.1.2013

Čtyři roční období byly dříve málo. Lidé si rok dělili na osm částí

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Dnešní povídání je zaměřené na zajímavosti starého lidového dělení roku. Tyto skutečnosti souvisí s lidovými pranostikami. Naši předkové totiž, i protože byli více spjati s děním v přírodě, přirozeněji členili roční období na poněkud jiné časové úseky.

12.1.2013

První motocykly v Hodoníně prodával Skoták

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Po I. světové válce měl Hodonín spíše vesnický charakter a ani počtem obyvatel se neřadil k větším městům. v roce 1921 zde žilo pouze 13 200 obyvatel. Přesto se dá konstatovat, že v mnoha „progresivních" směrech držel Hodonín celkem krok. Světová historie motocyklů se píše od druhé poloviny devatenáctého století.

9.1.2013

Karel I. z Lichtenštejna byl zvaný Krvavý

Hodonínsko /SERIÁL NA VÝSTAVU DO MUZEA/- Jak již název tohoto článku napovídá, bude se věnovat prvnímu knížeti z rodu Lichtenštejnů, který dostal nelichotivý přídomek coby místodržitel v Čechách v letech 1621–1627. Jak k tomuto přídomku vlastně přišel? Je oprávněné ho opravdu nazývat krvavý?

5.1.2013

Tři králové dary nesou: zlato, kadidlo a myrhu!

Hodonín - / SERIÁL NOSITELÉ FOLKLORU/ Období zimního slunovratu, s nejdelší nocí a loni i neblahou předzvěstí (naštěstí nenaplněnou) konce světa a následující štědré vánoční svátky, pomalu končí. Starý rok zmizel v propadlišti dějin a zůstávají vzpomínky a (někdy) nezodpovězené otázky. Křesťanské vánoční období uzavírá svátek Zjevení Páně, připadající na 6. ledna. Tento den je známý pod názvem svátek Tří králů.

23.12.2012

Novotný byl úspěšný obchodník s látkami a bytovými doplňky

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Nedlouho po roce 1900 se v Hodoníně objevují prodejny s označením Obchodní dům. První obchodní dům vznikl v roce 1852 v Paříži.

16.12.2012

Jeden z prvních vánočních stromů stál v Hodoníně už v roce 1926

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonín často sněhem zasypaný není, ale i ve městě se najde dost lidí, které na náměstí u kostela potěšil pohled na sněhové vločky a na rozsvícený vánoční strom. Zdobení vánočních stromků obecně se u nás traduje údajně od roku 1812, kdy poprvé pro své přátele postavil ředitel pražského Stavovského divadla J. K. Liebich stromek na svém libeňském zámečku.

15.12.2012

Na Lucii mohly čarodějnice nejvíce ubližovat

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/- V polovině tohoto týdne byl svátek svaté Lucie. V tradičním lidovém kalendáři patří její den k důležitým svátkům předvánoční doby.

9.12.2012

Kde se vzal, tu se vzal. Byl tu čert...

Hodonínsko / SERIÁL NOSITELÉ FOLKLORU/ - Svatý Mikuláš (280/286 – 345/352), biskup v lykijské Myře, je jedním z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. Tento ochránce námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů, je též patronem Ruska, Lotrinska nebo měst Amsterdamu, Bari, Barranquilla a dalších. V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosince a oslava je spojena s rozdáváním dárků dětem, obvykle v předvečer 5. prosince.

8.12.2012

Přes Rybáře vedla cesta z Moravy do Uher

Rybáře /HODONÍN VČERA A DNES/ - Rybáře byly dříve na ostrově. Říčním převozem v Rybářích odcestoval v roce 1691 z Hodonína i císař Leopold I. s chotí.

5.12.2012

Předvánoční dílny budou už počtrnácté

Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Ve dnech 12. až 14. prosince se v Masarykově muzeu v Hodoníně a jeho pobočkách – Vlastivědném muzeu v Kyjově a Městském muzeu ve Veselí nad Moravou – uskuteční již čtrnáctý ročník předváděcích akcí tradičních lidových řemesel spojených s prodejem výrobků.

2.12.2012

Večer ve Strážnici ukázal skutečné nositele tradic

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Ve stejný večer, kdy byli v Praze oceňováni tituly Zlatý slavík 2012 naši populární zpěváci a kdy po dlouhé době bral nečekaně vítězství místo obvyklého Karla Gota (1939) zpěvák, autor písní a bývalý vrcholový sportovec Tomáš Klus (1986), se konal ve Strážnici Hudecký večer Slávka Volavého.

28.11.2012

Kníže koupil hodonínské panství a chtěl zvýšit jeho produktivitu

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, Centrem pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Historickým spolkem Liechtenstein pořádají výstavu věnovanou knížeti Janu Adamovi Ondřejovi, který koupil hodonínské panství v roce 1692. Tato výstava je koncipována jako pokračování Mikulovské výstavy, která se konala v Mikulově od března do počátku září.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT