VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Seriály

23.2.2013

Na Nesytu byly rybníky a stala se tam vražda

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Půjdeme-li okolo elektrárny a projdeme pod železničním podjezdem, po kterém jezdil mezinárodní vlak Hodonín – Holíč, přijdeme k části města zvané Nesyt. V dohledu není žádná vodní plocha, přesto stojíme téměř na dně bývalého rybníka.

17.2.2013

Zvony zní v Hodoníně už téměř tři sta let

Hodonínsko - /HODONÍN VČERA A DNES/ Při pochůzkách městem možná už lidé ani nevnímají hlas zvonů znějících z věže kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí. Kostel byl původně orientován trochu jinak, ale věž stojí stále na místě, kde ji roku 1715 postavili. Zvony z ní vyzvánějí téměř tři sta let.

9.2.2013

Historické závody: motorkář vjel do diváků, jedna žena zemřela

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - V posledních letech je většina městských pouličních aktivit směřována spíše na pěší zónu či Masarykovo náměstí a pouze sporadicky, jako v případě hodů, krojového průvodu nebo jarmarků, jsou akce situovány na Národní třídu. V nedávné minulosti se tato místa k podobným účelům využívala mnohem častěji. Odehrávaly se tam soutěže kynologických spolků, hasičů i další podobné aktivity a značnému zájmu diváků se v Hodoníně dlouhodobě těšily i motocyklové závody.

2.2.2013

Sýry se vyráběly v Hodoníně už v devatenáctém století

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonín byl ve druhé polovině devatenáctého století střediskem okolních císařských statků a díky poloze nabízel záruku dostatečného množství mléka. Této skutečnosti se pokusil využít Švýcar Jakub Rieben, který 
v roce 1870 přišel do Hodonína, aby tam vyzkoušel výrobu sýrů podle osvědčených švýcarských receptur.

30.1.2013

Židé nesměli za války do kin, hospod ani parků

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Od června 1939 vycházely v Protektorátu Čechy a Morava neustále se zostřující vyhlášky, které ohrožovaly základní životní jistoty obyvatel židovského vyznání.

27.1.2013

Výročí cukru: Osladili jsme to sobě i Evropě

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Každá věc, která nás provází životem, každý předmět, který často bezděky bereme do ruky, vše kolem nás má svoji historii. V tomto týdnu slavila zajímavé výročí svého vzniku jedna drobnost, která náš život činí doslova sladším.

23.1.2013

Muzeum připomene 70 let od transportu Židů

Hodonín – V těchto dnech si připomínáme 70. výročí odsunu židovského obyvatelstva z Hodonína do Terezína. Masarykovo muzeum v Hodoníně a Státní okresní archiv Hodonín chtějí veřejnosti přiblížit tuto skutečnost vzpomínkovou akcí spojenou s výstavou dobových dokumentů a tematicky zaměřenými přednáškami, která se uskuteční ve dnech 5. 2. – 7. 2. 2013 v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně na Národní třídě 21.

20.1.2013

Krumpování a vyšívání je téměř tak staré jako tkaní

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Člověk vytvářel a dosud vytváří nejen věci přísně účelové, ale zruční a umění milovní lidé ze své činnosti mnoho věnovali také tvorbě předmětů z praktického hlediska zdánlivě neúčelných. Víme však, že jde o věci a hodnoty, které celá staletí dokumentují růst lidských schopností při hledání krásy.

19.1.2013

Armaturka se původně jmenovala HAK i JMA

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Původní firma HAK, která vyráběla armatury, sídlila v tehdejší Rohatecké a dnešní Štefánikově ulici. Nová továrna vyrostla v Lipové ulici.

15.1.2013

Dopisy Perchty byly první ženskou literaturou

Hodonínsko - /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ Ačkoliv neustále slýcháme z médií, že nemáme jako občané zájem o památky, tak skutečnost je poměrně jiná. Návštěvnost v době „krize" sice klesá, přesto jsou lidé schopni alespoň jednou za rok navštívit hrad nebo zámek. V menší míře se navštěvují bohužel muzea, což je škoda, protože právě mnohá muzea sídlí na zámcích, která bývají spjata s dávnou historií.

13.1.2013

Čtyři roční období byly dříve málo. Lidé si rok dělili na osm částí

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Dnešní povídání je zaměřené na zajímavosti starého lidového dělení roku. Tyto skutečnosti souvisí s lidovými pranostikami. Naši předkové totiž, i protože byli více spjati s děním v přírodě, přirozeněji členili roční období na poněkud jiné časové úseky.

12.1.2013

První motocykly v Hodoníně prodával Skoták

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Po I. světové válce měl Hodonín spíše vesnický charakter a ani počtem obyvatel se neřadil k větším městům. v roce 1921 zde žilo pouze 13 200 obyvatel. Přesto se dá konstatovat, že v mnoha „progresivních" směrech držel Hodonín celkem krok. Světová historie motocyklů se píše od druhé poloviny devatenáctého století.

9.1.2013

Karel I. z Lichtenštejna byl zvaný Krvavý

Hodonínsko /SERIÁL NA VÝSTAVU DO MUZEA/- Jak již název tohoto článku napovídá, bude se věnovat prvnímu knížeti z rodu Lichtenštejnů, který dostal nelichotivý přídomek coby místodržitel v Čechách v letech 1621–1627. Jak k tomuto přídomku vlastně přišel? Je oprávněné ho opravdu nazývat krvavý?

5.1.2013

Tři králové dary nesou: zlato, kadidlo a myrhu!

Hodonín - / SERIÁL NOSITELÉ FOLKLORU/ Období zimního slunovratu, s nejdelší nocí a loni i neblahou předzvěstí (naštěstí nenaplněnou) konce světa a následující štědré vánoční svátky, pomalu končí. Starý rok zmizel v propadlišti dějin a zůstávají vzpomínky a (někdy) nezodpovězené otázky. Křesťanské vánoční období uzavírá svátek Zjevení Páně, připadající na 6. ledna. Tento den je známý pod názvem svátek Tří králů.

23.12.2012

Novotný byl úspěšný obchodník s látkami a bytovými doplňky

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Nedlouho po roce 1900 se v Hodoníně objevují prodejny s označením Obchodní dům. První obchodní dům vznikl v roce 1852 v Paříži.

16.12.2012

Jeden z prvních vánočních stromů stál v Hodoníně už v roce 1926

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonín často sněhem zasypaný není, ale i ve městě se najde dost lidí, které na náměstí u kostela potěšil pohled na sněhové vločky a na rozsvícený vánoční strom. Zdobení vánočních stromků obecně se u nás traduje údajně od roku 1812, kdy poprvé pro své přátele postavil ředitel pražského Stavovského divadla J. K. Liebich stromek na svém libeňském zámečku.

15.12.2012

Na Lucii mohly čarodějnice nejvíce ubližovat

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/- V polovině tohoto týdne byl svátek svaté Lucie. V tradičním lidovém kalendáři patří její den k důležitým svátkům předvánoční doby.

9.12.2012

Kde se vzal, tu se vzal. Byl tu čert...

Hodonínsko / SERIÁL NOSITELÉ FOLKLORU/ - Svatý Mikuláš (280/286 – 345/352), biskup v lykijské Myře, je jedním z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. Tento ochránce námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů, je též patronem Ruska, Lotrinska nebo měst Amsterdamu, Bari, Barranquilla a dalších. V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosince a oslava je spojena s rozdáváním dárků dětem, obvykle v předvečer 5. prosince.

8.12.2012

Přes Rybáře vedla cesta z Moravy do Uher

Rybáře /HODONÍN VČERA A DNES/ - Rybáře byly dříve na ostrově. Říčním převozem v Rybářích odcestoval v roce 1691 z Hodonína i císař Leopold I. s chotí.

5.12.2012

Předvánoční dílny budou už počtrnácté

Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Ve dnech 12. až 14. prosince se v Masarykově muzeu v Hodoníně a jeho pobočkách – Vlastivědném muzeu v Kyjově a Městském muzeu ve Veselí nad Moravou – uskuteční již čtrnáctý ročník předváděcích akcí tradičních lidových řemesel spojených s prodejem výrobků.

2.12.2012

Večer ve Strážnici ukázal skutečné nositele tradic

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Ve stejný večer, kdy byli v Praze oceňováni tituly Zlatý slavík 2012 naši populární zpěváci a kdy po dlouhé době bral nečekaně vítězství místo obvyklého Karla Gota (1939) zpěvák, autor písní a bývalý vrcholový sportovec Tomáš Klus (1986), se konal ve Strážnici Hudecký večer Slávka Volavého.

28.11.2012

Kníže koupil hodonínské panství a chtěl zvýšit jeho produktivitu

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, Centrem pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Historickým spolkem Liechtenstein pořádají výstavu věnovanou knížeti Janu Adamovi Ondřejovi, který koupil hodonínské panství v roce 1692. Tato výstava je koncipována jako pokračování Mikulovské výstavy, která se konala v Mikulově od března do počátku září.

25.11.2012

Kudrnova strojírna dodávala i zimotvory

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Dnešní šestice fotografií spojuje místa zdánlivě spolu nesouvisející. Ovšem není potřeba být zase až takovým pamětníkem, aby se i mezi místy od sebe na stovky metrů vzdálenými našla souvislost. Po dobu necelé poloviny století, od roku 1951 až do restitucí po roce 1990, je zastřešoval společný název, a to „Výrobní družstvo Slokov".

24.11.2012

Strážnice si připomene jubileum Vítězslava Volavého

Strážnice /NOSITELÉ FOLKLORU/ – Při projíždění kolem Skalické brány a strážnického hřbitova nejednoho folkloristu provází vzpomínka na vzácného člověka, etnografa, hudebníka, upravovatele, tanečníka, organizátora, zakladatele a prvního ředitele strážnického Národního ústavu lidové kultury, který by se letos dožil krásných devadesáti let. Bohužel nelítostný osud mu však z této časové délky dopřál v dobrém užít pouze dvě třetiny.

24.11.2012

Výstava ukazuje, jak se dá malovat vaječnými temperami

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ – Poslední možnost na návštěvu mají zájemci o výstavu s názvem Čarovné barvy země. Tento týden se výstava Masarykova muzea Hodonín končí. Jde o zajímavý počinv oblasti výtvarných žákovských malířských prací. Výstavě předcházela v minulém školním roce výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj spolu s pobočkou Masarykova muzea – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.

18.11.2012

Parní lázně se nabízely ctěnému obyvatelstvu

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Obecná historie lázeňství je stará jako lidstvo samo. Za starověku byla lázeňská místa zasvěcována božstvům, za středověku světcům, až mnohem později byla léčebná péče posuzována z odborného a vědeckého hlediska.

17.11.2012

Největším tahákem výstavy opevnění je půdorys bunkru

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ – Masarykovo muzeum v Hodoníně úspěšně zahájilo výstavu Československé opevnění na jižní Moravě. Jak z muzea zaznělo, velký dík za zdar akce patří zejména amatérskému historikovi Pavlovi Košutovi z Hodonína, který se výstavě věnoval z celého srdce. Výstava je koncipována na dvě části, z nichž první je věnována problematice první republiky a druhá poválečnému využití bunkrů, které se nazývá reaktivace.

11.11.2012

Šohajka z Dolních Bojanovic slaví třicetiny

Dolní Bojanovice /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Podzimní období, čas po ukončení polních prací a předzvěst nadcházejících týdnů adventních a svátků vánočních i novoročních, čas vrcholící obdobím hojnosti v podobě zabíjaček i veselí na tradičních plesech, přináší každá rok sérii vzpomínkových vystoupení, jimiž si umělecké kolektivy se svými členy i rodinami připomínají svá výročí.

10.11.2012

Výstava ukáže, jak byli lidé odhodlaní bránit vlast

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně zve veřejnost na výstavu prezentující nelehkou dobu konce 30. let první republiky. Vernisáž se uskuteční 7. 11. v prostorách Sálu Evropa od 17.00. Samotná výstava potrvá pak až do února 2013. Smyslem a cílem této výstavy bylo podle kurátorů Marka Vařeky a Pavla Košuta přiblížit lidem schopnosti našich dědů a pradědů, kteří pro záchranu vlasti připravili důmyslný systém opevnění.

3.11.2012

Sloup byl díkem kněžny za konec epidemie

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/- Město Hodonín neoplývá historickými památkami a i ty, které ve městě jsou, bývají už občas brány jako součást městského prostředí a historické atributy jim nebývají ani přisuzovány. Jednou z takových památek je snad i Mariánský morový sloup na Masarykově náměstí. Denně okolo něj prochází velké množství chodců, kteří by na otázku „Co na onom sloupu je?", stěží hledali odpověď.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT