VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Seriály

13.8.2011

Nalezený gombík je neobvykle velký

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Mezi další unikátní mikulčické nálezy gombíků s ptačími ornamenty patří velký stříbrný exemplář, nalezený v prostoru takzvaného kostela číslo dvanáct. V tomto případě nepochází přímo z hrobového celku, i když to lze celkem logicky předpokládat, ale byl nalezen v kulturním horizontu nad podložím.

12.8.2011

Přes jez poprvé tekla voda v roce 1935

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Řeka Morava tekla kolem Hodonína jinudy než v minulosti. Změnu toku nejvíce ovlivnila regulace řeky.

10.8.2011

Muzeum dokumentuje práci řezbářů

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně už druhým rokem dokumentuje výrobní postupy vytypovaných řezbářů a řemeslníků ze Slovácka používajících jako materiál nejdůležitější surovinu ve středoevropských přírodních podmínkách – dřevo.

3.8.2011

U Jandy nakupoval i Fanoš Mikulecký

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V rámci povídání o výstavě Hudebních nástrojů Masarykova muzea v Hodoníně jsme v jednotlivých článcích představili několik tradičních českých výrobců a osvědčených značek z celé ČR. Nelze se ovšem na závěr nezmínit o výrobě a prodeji hudebních nástrojů přímo v Hodoníně.

3.8.2011

První plovárna v Hodoníně skončila v roce 1902

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ – Přesto, že rameno řeky Moravy protéká částí města a hlavní tok míjí město v relativně malé vzdálenosti, je v Hodoníně jen několik přírodních míst, která jsou využívána k pobytu u vody a ke koupání.

28.7.2011

Vodní mlýn sloužil více než osm set let

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Dnes už si prostor s líně tekoucí vodou za Náměstím osvobození vedle Státního okresního archívu spojují s vodním mlýnem snad jen zájemci o historii. Přitom šlo pravděpodobně o nejstarší vodní mlýn na dolním toku řeky Moravy.

27.7.2011

Komenského mapa je nejznámější

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Asi nejznámější mapou Moravy je mapa moravského rodáka, biskupa Jednoty bratrské Jana Ámose Komenského. Komenský byl všestranným člověkem, i když se zaměřeným hlavně na didaktiku. Na mapě začal pracovat ještě za svého pobytu na Moravě před osudnou bitvou na Bílé hoře.

24.7.2011

Gombíky zdobily hlavně rostlinné motivy

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Okrasná spínadla oděvu, mezi nimiž se jako jedny z prvních vyráběly gombíky pokryté hustou granulací v kroužcích, se mohou snadno srovnávat s ostatními velkomoravskými ozdobami vyrobenými stejnou technikou.

23.7.2011

První veslařský klub byl ve Vodní ulici

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Obyvatelé Hodonína, pokud nejsou, nebo nebyli přímo členy Veslařského klubu mají většinou tento název spojen s příjemným areálem, skrytým částečně v zeleni u hlavního toku řeky Moravy nad jezem.

19.7.2011

Tenedini: Nejradši má mapu Moravy

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Nejstarší Fabriciho mapa Moravy je z roku 1569. Využívala se k reprezentaci, ale také při válčení.

17.7.2011

Rychta sloužila politice, soudu i pivu

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Podobně jako většina měst i Hodonín často trpěl válkami a rozsáhlými požáry. To je také jeden z důvodů, proč dnes už Hodonín nemá mnoho historických budov.

14.7.2011

Gombíky se našly u hlavy, ale i u nohou

Hodonín /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Po podrobně popisované skupině staromoravských ženských šperků náležejících k nejoblíbenějším ozdobám hlavy se logicky nabízí pozvolný přesun k dalším typickým módním doplňkům.

12.7.2011

Petrof je synonymem pro klavíry a pianina

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Už bezmála 150 let vyrábí firma PETROF klavíry a pianina s nezaměnitelným zvukem a konstrukcí. Také tato firma je jednou z těch, které zapůjčily své výrobky na výstavu Hudební nástroje: historie – výroba – současnost, jež mohou návštěvníci vidět v Masarykově muzeu v Hodoníně.

9.7.2011

Hrozníčkovité náušnice nosily ženy nejčastěji

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Díky minule předeslanému základnímu popisu náušnicových ozdob hlavy velkomoravských žen si nyní můžeme nejdříve blíže povšimnout nejpoužívanějšího typu, kterým je hrozníčkovitá náušnice. Bylo již řečeno, že k technologickým unikátům náleží kusy s plasticky zvýrazněnými oblouky.

2.7.2011

Konec náušnic? Přišel asi s pádem říše

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Velkomoravské náušnice z Mikulčic náležící k veligradskému šperku provedenému ve zlatě i stříbře lze podle tvaru a výzdoby rozdělit do pěti hlavních skupin.

30.6.2011

V místě pěší zóny stál ochranný val

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Na začátku pěší zóny, spojující ulici Měšťanskou s Národní třídou se možná hloubavější chodci zamyslí při pohledu na smaltovanou tabulku s názvem ulice Dolní Valy, proč zrovna Valy a ještě k tomu Dolní.

29.6.2011

V Kraslicích vyrábějí hudební nástroje po staletí

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Pojem Amati Kraslice znají i mnozí hudební laici. Výroba hudebních nástrojů má totiž v tomto městečku poblíž německých hranic několikasetletou tradici.

25.6.2011

Velkomoravské náušnice se nosily i ve vlasech

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V předcházejícím díle archeologických střípků byla informace o nadprůměrné oblibě náušnic jako nejčastější součásti ženského kroje velkomoravského období.

25.6.2011

Strážnické: smršť písní, hudby a tanců

Strážnice /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Již druhý, třetí den tropická vedra střídá večerní a noční déšť. Pro mnohé je to vítaná změna, která přináší osvěžen lidem i tolik potřebnou vláhu rostlinám. Jiným však současná vrtkavost počasí přidává nemalé vrásky na čele. Mezi ně patřil svého času i František Synek.

22.6.2011

Staré mapy Moravy sbírali manželé po celém světě

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Aldo Tenedini si našel na Moravě svoji manželku Lenku Dohnálkovou, do níž se bezmezně zamiloval. Navíc kromě ní si zamiloval i její rodnou zemi Moravu, která ho začala stále více zajímat. Co jej přivedlo až ke sbírání starých map Moravy?

22.6.2011

Kostelní věž dvakrát zasáhl blesk

Hodonín /VČERA A DNES/ - Uprostřed nynějšího Masarykova náměstí se tyčí výrazná typická věž s bání patřící kostelu zasvěcenému Sv. Vavřinci. Kostel je na tomto místě zmiňován již okolo roku 1240.

18.6.2011

Milotice ukáží, jak vypadala dříve svatba

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Pokud pominu nepřeberné množství většinou černobílých svatebních fotografií, obvykle z konce 19. a první poloviny 20. století, které mně prošly rukama nebo spíše řekněme před očima během studií nebo při různých pracovních příležitostech, první pravou slováckou svatbu jsem opravdově zažil s fotoaparátem v ruce kdysi dávno – snad někdy v roce 1981 – jako mladý etnograf pravděpodobně v Žeravicích.

18.6.2011

Slovanské náušnice měly několik variant

Hodonínsko /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Do pojednání o výbavě nejstarších hrobových celků náležících velkomoravským ženám lze právem zařadit náušnice několika tvarů. Z dnešního pohledu vlastně celkem běžný šperk zažíval svůj rozkvět už v těchto starších fázích slovanské epochy. Můžeme tak usuzovat z řady dochovaných typologických variant.

14.6.2011

Nástroje si muzikanti vyráběli sami

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Nová výstava v Masarykově muzeu Hudební nástroje: historie – výroba – současnost představuje nejen samotné nástroje, ale zabývá se i historií výroby hudebních nástrojů u nás.

13.6.2011

Joža Uprka: malíř Slovácka, ličitel života

Slovácko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Již několik desetiletí v každé mé kanceláři – ať už to bylo ve Strážnici, v Praze, v Mistříně nebo nyní v Mikulčicích – zdobí stěnu tisková reprodukce obrazu určitě nejznámějšího malíře a grafika Slovácka Joži Uprky (1861 – 1940), na němž je sedící dívka ve svatobořickém kroji.

11.6.2011

K módě žen patřil šperk se zvířecími motivy

Hodonín /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Za pozůstatek nadetnické evropské módy raného středověku doložitelný v našem velkomoravském prostředí se dá považovat na první pohled velmi zvláštní ženský šperk. Tím je kovový závěsek s plasticky tvarovanými zvířecími či ptačími motivy.

8.6.2011

První viadukt stál u domku rasa

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Severní Ferdinandovy dráha, jak se dříve nazývala železnice vedoucí přes Hodonín, komplikovala v Hodoníně dopravu už od samých počátků.

8.6.2011

Nová kniha mapuje osudy domů v Hodoníně

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Účastníci nedávné muzejní noci v Masarykově muzeu v Hodoníně měli možnost vidět představení nové knihy Příběhy hodonínských domů. Milovníci historie města Hodonína jistě poznají, že knížka svým obsahem navazuje na dva další počiny.

5.6.2011

O slunovratovu odcházeli do lesů, aby tančili s vílami

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Minulý týden zmizely z návsí vesnic, náměstí měst a ze zahrádek před domy svobodných děvčat vysoké vyzdobené máje. Ty jsou výrazným symbolem měsíce května.

3.6.2011

Korály ze Žabníku jsou unikátem

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Mezi poslední druhy unikátního skleněného šperku oblíbeného velkomoravskými ženami patří dva korály nalezené společně mezi výbavou jednoho z hrobů v Mikulčicích. Jde konkrétně o polohu v zázemí mikulčického hradiska v trati Žabník, necelý půlkilometr směrem na jihozápad od opevněné akropole.

1.6.2011

Statek připomíná jen dům veterináře

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Při příjezdu do Hodonína ve směru od Břeclavi a při pohledu na tři dvanáctipatrové obytné domy, stojící téměř naproti budovy Obchodní akademie, dnes už málokoho napadne, že to není ani tak dlouho, kdy v těchto místech stával poměrně rozsáhlý komplex stavení, sloužících k zemědělským účelům.

1.6.2011

Výstava představí hudební nástroje

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně společně s firmou Jedlička, jež se zabývá prodejem hudebních nástrojů, chystá u příležitosti 20. výročí trvání firmy novou výstavu s názvem Hudební nástroje: historie – výroba – současnost. Výstavu bude možno zhlédnout od 4. června 2011 ve výstavních prostorách muzea na Národní třídě 21 v Hodoníně.

28.5.2011

Foukané korály na Moravu dorazily ze západu

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Velmi zajímavým archeologickým nálezem je mimo mozaikových korálů ještě další typ tohoto skleněné šperku. Jedná se o soudkovité korály z foukaného skla, které jsou uvnitř duté a mohou se skládat z vícera článků.

28.5.2011

Tajuplné cestičky lásky jsou tu i dnes

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Narazil jsem na ni náhle, doslova mne překvapila. Stalo se to minulou sobotu brzy po ránu při mé cestě do Mikulčic na Pravoslavnou cyrilometodějskou pouť Bulharů. V cestě mého vozu se náhle na silnici od křižovatky na Milotice směrem k nedalekému městečku Dubňany objevila bílá velká stopa.

25.5.2011

Výstava ukáže staré mapy Moravy

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Hodonínští občané budou mít v červnu příležitost zhlédnout výstavu map Moravy z 16. až 18. století. Kurátoři výstavy Aldo Tenedini a jeho manželka Lenka Tenedini Dohnálková se dlouhodobě věnují sbírání starých map Moravy.

22.5.2011

Zlatý zpěváček je opět ze Slovácka!

Slovácko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Je velmi potěšitelné, ba přímo krásné a povznášející, že v Celostátní soutěži Zpěváček pravidelně prokazují své vynikající kvality a vítězí dětští interpreti lidových písní, které vysílá do soutěže region Slovácko.

22.5.2011

Lipová alej stála už za Marie Terezie

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Z původní „Aleje vzdechů“ zůstalo už jen pár stromů. Ulice Lipová alej dnes odděluje dvě sídliště.

21.5.2011

Válečkovité korály se musely dovážet

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - S posledně zmíněnou možností zásahu slovanského kmene Korutanců do prostoru jižního Pomoraví, v našem případě konkrétně do Prušánek, či spíše s obecnými středoevropskými módními vlivy jsme mezi oblíbenými ozdobnými předměty jmenovali i korály s mozaikovými očky.

15.5.2011

Stavěšické hody jsou vždy první v regionu

Stavěšice /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Země se ještě pořádně nezahřála, Velikonoce byly nedávno, ale to nic neubírá na síle lidových tradic. Hned počátkem měsíce května se o své slovo hlásí nejrázovitější z nich. Možná v tuto chvíli leckterý znalec lidové kultury zaváhá.

14.5.2011

V prušáneckém hrobě byly bubínkové náušnice

Prušánky /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V tomto díle našich střípků zaměříme svoji pozornost na výbavu hrobů z již zmíněných lokalit na Hodonínsku, ale i dalších celků, kupříkladu opět z Mikulčic, neboť u některých z nich se jako velmi důležitá ukazuje kombinace předmětů s původem ze západních a jižních oblastí Evropy.

8.5.2011

Dříve byl na Plucárně a Pančavě močál

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Všechny tyto tři části Hodonína tvořily jakýsi okrajový pás, který uzavíral město z jihozápadní strany. První dva názvy, tedy Pančava a Plucárna lze dodnes na mapě Hodonína i fyzicky ve městě nalézt a jejich pozice je tedy více méně jasná.

8.5.2011

Noc kouzel, čarování i milování

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Opět se svým dalším příspěvkem vracím k minulému víkendu. Právě na něj letos připadla tajemná Filipojakubská noc. Podle řady dochovaných ústních i zvykoslovných lidových projevů je noc z 30. dubna na 1. května plná kouzel a čar.

1.5.2011

Na místě špitálu vyrostla sokolovna

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Skříňka s pamětními spisy leží v základech hodonínské sokolovny od roku 1929. O rok později se konalo slavnostní otevření budovy.

30.4.2011

Kdysi se mrskali, aby odolali pokušení

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/ – O minulém víkendu se po celém světě slavily Velikonoce. Z novinových a televizních zpráv jsme se o jejich průběhu na různých místech světa dozvěděli mnoho zajímavého. Jako každý rok jsme s určitým napětím sledovali v neděli velikonoční slavnost z římského Vatikánu, odkud lidem většiny zemí světa v jejich rodném jazyce pravidelně žehná Svatý otec.

24.4.2011

Před svatbou museli třináct dní robotovat

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Mezi mé oblíbené činnosti patří hledání pokladů v hromadách a řadách knih v antikvariátech. Při probírání starých knížek jsem před léty objevil jednu z roku 1947 s názvem „Paměti obce Rašovice u Slavkova“.

23.4.2011

Zlomek paprsčité spony se našel i v Lužicích

Lužice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Popisem raně středověkých předmětů z archeologických nálezů v Mikulčicích a okolí jsme otevřeli otázku etnické příslušnosti jejich uživatelů. Naposled zmíněné pohřebiště v Lužicích obsahuje ve svém nálezovém fondu několik dalších, dosud uspokojivě nevysvětlených otazníků.

20.4.2011

V domě bydlel i tříletý Masaryk

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Na výstavě Příběhy hodonínských domů, která je nyní v Masarykově muzeu v Hodoníně, je návštěvníkům představen i dům č. p. 385, ve kterém bydlel se svými rodiči a bratrem Martinem jako tříletý náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

16.4.2011

Stará škola vychovávala dobře

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Byť jarní příroda vždy lákala omladinu do ulic, travnatých zákoutí nebo na čerstvě zelené břehy potoků či rybníků, povinnosti školní i domácí úkoly – ne ty od pana učitele, ale spíše výpomoc v hospodářství a rodině – omezovaly menší i ty větší děti v jejich záletech do přírody.

16.4.2011

V hrobu byla možná Slovanka

Hodonín /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Při podrobnějším pohledu na raně středověké originály ozdob oděvu a koňských postrojů z oblasti Středomoří či jejich napodobeniny si musíme všimnout jejich největší koncentrace v severní zóně středního Podunají, což zřejmě souvisí s regulérním pohybem obchodního zboží podél toku řeky.

12.4.2011

Velikonoce se blíží do muzeí

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Masarykovo muzeum v Hodoníně nabídne letos opět svým návštěvníkům ukázky lidových řemesel a rukodělných výrobků, spojených s jarní a velikonoční tématikou.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT