VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Seriály

15.1.2012

Masopust držíme, přástky už neznáme

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ -Týden po Novém roce, 6. ledna na svátek Tří králů, končí sváteční vánoční doba a začíná období tzv. masopustu.

12.1.2012

Pomníček připomíná vraždu starosty

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ -I v dávných dobách byly páchány na území města Hodonína výtržnosti a loupeže. Jednu takovou událost, která skončila vraždou dokonce tehdejšího starosty města, připomíná nenápadný bílý pomníček ve Velkomoravské ulici. Stojí mezi kruhovými objezdy u budovy policie a obchodu OBI.

8.1.2012

Antonín Urubek, mlynář z Mistřína

Svatobořice-Mistřín /NOSITELÉ FOLKORU/- Folklorní motivy mnohých písní se vztahují k činnostem provázejícím lidský život. Mezi ta nejvíce užívaná, či spíše opěvovaná řemesla, patřilo mlynářství. V Mistříně žije poslední místní představitel mlynářského řemesla, pan otec Antonín Urubek (nar. 1919).

8.1.2012

Školník zachránil školu před vyhořením

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Rozlehlá impozantní budova opatřená věžičkami, která stojí v nynější Velkomoravské ulici naproti pošty a soudu, byla za dobu své existence sídlem několika institucí. Výraznou převahu měly ty, jež sloužily školství 
a vzdělávání.

4.1.2012

Počet králů v betlému stanovil až Origenes

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ -Již pouze dva týdny mohou návštěvníci vidět v Masarykově muzeu v Hodoníně výstavu s názvem „Betlémy domácí i zahraniční“. Lidové jesle, jesličky nebo betlém zahrnovaly téměř nekonečný okruh světských námětů, zachycujících denní život ve městě, na vsi, v lese, na poli, který byl důvěrně známý samému tvůrci.

25.12.2011

První poštu v Hodoníně otevřel Jan Tománek

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ -Po rozšíření internetu je dnes část korespondence nahrazena formou elektronickou, klasická pošta má však i nadále své pevné místo. Předávání zpráv je využíváno dlouhou řadu let, rozmach poštovnictví je spojen už s nástupem Habsburků.

20.12.2011

Krejcary se používaly každý den

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V minulém roce měli možnost návštěvníci Masarykova muzea vidět zajímavou soubor mincí a medailí z doby císaře Františka Štěpána Lotrinského.

18.12.2011

Tradice betlému je staletá, ale pořád krásná

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ -V adventním čase se za okny mnohde rozzářily další skvosty starých lidových tradic. Patří k nim nejen adventní věnce, v našich krajích vánoční kapr nebo rozsvícený vánoční stromeček a koledy, ale také tradice stavět v našich domácnostech betlémy.

15.12.2011

Pro špitál ve Skalici lidé sbírali zelí

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ -Slovo špitál, občas používané jako synonymum slova nemocnice, nemělo vždy pouze tento význam. Pro přesnou definici sáhněme do Wikipedie: „Špitál (řidčeji také hospital z lat. hospitale) je označení pro středověké, ale i pozdější útulky pro nemocné, přestárlé a chudé.

14.12.2011

V muzeu je sedmdesátka betlémů

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Ve výstavních prostorách Masarykova muzea v hodonínského zámečku začala výstava s prostým názvem „Betlémy domácí i zahraniční“. Slavnostní atmosféru vernisáže podbarvil zpěvem a hrou na malý cimbál Pavel Petržela se svým synem Tomášem z Vracova.

11.12.2011

Socha svaté Anny ležela léta v křoví

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Stavění a bourání soch nesouviselo vždy pouze s politickými změnami ve společnosti, na některé sochy se občas pozapomnělo a dostaly se trochu do ústraní při rozvoji města, jiné doplatily třeba na dopravní nehody.

10.12.2011

První adventní věnec byl pro sirotčinec

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Aniž by to bylo na přírodě vidět, po svátku svaté Kateřiny, která věší housle do komína, vstoupil (pro mnohé tiše) do ulic i domovů advent a s ním i předvánoční čas plný očekávání času vánočního, svátků pokoje, klidu a míru, svátku malých dětí a narození Ježíška.

6.12.2011

Výstava představuje i hrabata z Harrachu

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Letošní výstava Masarykově muzeu věnovaná císaři Františkovi Štěpánovi Lotrinském nabízí také pohled na zázemí císařské politiky reprezentované jedním z významných šlechtických rodů.

3.12.2011

Jízda králů na seznamu UNESCO!

Slovácko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Tato zpráva doslova vrazila v neděli 27. listopadu dopoledne do českých médií a jejich prostřednictvím do našich příbytků. Především na Slovácku vyvolala vlnu radosti a zadostiučinění. Další klenot naší specifické lidové kultury byl světově vyznamenán a po zásluze oceněn zápisem na listinu světového nehmotného dědictví.

30.11.2011

Konec hokeje Na Cigánce způsobil prolomený led

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Trochu ve skrytu za bariérou keřů, po pravé straně kousek od silnice vedoucí k hodonínskému hřbitovu a na Rohatec, leží malá vodní plocha, nazývaná rybníček Cigánka. V první polovině devatenáctého století byla v těchto místech cihelna, později tam byla zřízena restaurace právě s tímto jménem, i když, jak je vidět na fotografii z roku 1907, někdy se název psal s písmenem k, „Na Cikánce“.

29.11.2011

Servis z Holíče se vyráběl i ve Vídni

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Protože Císařsko-královská továrna na majolikové nádobí v Holíči (Kaiser- Königliche Holitscher Majolica Fabrique) byla společně s šaštínskou manufakturou na výrobu kartounu (založenou v r. 1736) nejdůležitějšími podniky císaře v okolí Hodonína, stojí za to uvést několik zajímavostí.

27.11.2011

Uplynulo 100 let od Mahlerovy Písně o zemi

Hodonín - Na svátek svaté Cecilie, patronky hudby a muzikantů, se sluší připomenout výročí v této rovině. 
V neděli 20. listopadu uplynulo přesně sto let od premiéry vokálně symfonické skladby Píseň o zemi vídeňského skladatele Gustava Mahlera. Traduje se, že ji dokončil v Hodoníně, v dnes již neexistující vile rodiny Redlichů.

27.11.2011

Púčik slaví dvacet let existence

Slovácko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Dnešní putování za folklorními drahokamy bude malým odbočením z oblasti Slovácka, zeměpisně do centra jihomoravského kraje. Tam se však vypravíme za slovenským folklorem.

27.11.2011

Stummerův cukrovar byl dříve než Redlichův

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Občas někde sice padne zmínka o tom, že v Hodoníně byly dříve cukrovary dva, ale při vyslovení pojmu cukrovar si v Hodoníně stejně asi většina lidí představí bývalý cukrovar Redlichův, na jehož místě je dnes rozlehlé nákupní centrum.

22.11.2011

V Hodoníně je Řád Zlatého rouna

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Návštěvníci Masarykova muzea v Hodoníně mají v těchto dnech vynikající možnost vidět Řád Zlatého rouna. Tento řád nebyl v Hodoníně ještě nikdy vystaven. Jde asi o nejznámější řád v Evropě a možná i na světě.

20.11.2011

Loutchnan byl Strážničan s českou duší

Strážnice /NOSITELÉ FOLKORU/ V sobotu večer se rozezněl strážnický dům kultury hudbou, písněmi a tanci, které připomněli nedožité výročí význačného a pro mnohé nezapomenutelného „Strážničana“ choreografa Jana (Honzu) Loutchana (1931 – 1989), který měl v sobě českou podstatu a duši.

19.11.2011

Místo rafinerií padly bomby na Hodonín

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Město Hodonín ve své historii často strádalo válkami a občas bylo cílem nájezdů cizích vojsk. V roce 1645 ho dobyli Švédové, pruská vojska zase plenila město v roce 1742. Jednou tam řádili Turci, jindy zase Kuruci. Velmi smutná epizoda, která život ve městě výrazným způsobem negativně ovlivnila, je spojená s druhou světovou válkou.

17.11.2011

Do Masarykova muzea se vrací fajáns

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Pro návštěvníky, kteří zhlédli ve výstavních sálech Masarykova muzea vloni a letos na jaře unikátní výstavu Císař F.Š. Lotrinský a holíčská fajáns je jistě dobrou zprávou, že tématu je věnována i úplně nová výstava muzea.

13.11.2011

Václav Šťastný: pravý chlap, vinař i zpěvák

Kyjovsko /NOSITELÉ FOLKORU/ - Náš život obzvláštňují lidé, kteří ve své rodné dědině a ve svém kraji zanechají trvalou stopu a na které i po létech rádi a především s úctou vzpomínáme. Mezi takové osobnosti na kyjovském Dolňácku patří Václav Šťastný.

10.11.2011

Náměstí bylo dříve blátivé i dlážděné

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Hodonín se jako většina podobných měst dlouho potýkal s absencí dlážděných cest i kanalizace. Tento problém se týkal nejen okrajových částí, ale jak je zřejmé z dobových fotografií i samotného středu města a jeho náměstí.

8.11.2011

Muzeum se opět věnuje císaři

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V páteční podvečer se uskutečnilo v Masarykově muzeu slavnostní zahájení výstavy o osobnosti císaře Františka Štěpána Lotrinského, držitele Hodonína a Holíče.

6.11.2011

Ze hřbitova je dnes park u stadionu

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Technický slovník Teyssler-Kotyška z roku 1933 pod heslem „Park“ uvádí mimo jiné toto: „Většina parků ve městech je dnes založena k osvěžení obecenstva, jemuž skýtá možnost procházek a odpočinku, po případě i ušlechtilých zábav, různých her, hudby a podobně. Jsou tudíž parky v městech sociální nutností“.

6.11.2011

Köhler dokázal povýšit lidové motivy

Slovácko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Již za nedlouho, v polovině roku 2013, si budeme připomínat 1150. výročí příchodu soluňských bratří, dnešních patronů Evropy, svatých Konstantina – Cyrila a Metoděje na Moravu.

3.11.2011

Ze hřbitova je dnes park u stadionu

Hodonín /HODONÍN VČERA A DNES/ - Technický slovník Teyssler-Kotyška z roku 1933 pod heslem „Park“ uvádí mimo jiné toto: „Většina parků ve městech je dnes založena k osvěžení obecenstva, jemuž skýtá možnost procházek a odpočinku, po případě i ušlechtilých zábav, různých her, hudby a podobně. Jsou tudíž parky v městech sociální nutností“.

2.11.2011

Muzeum se znovu věnuje Lotrínskému

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ – Hodonínská veřejnost měla loni možnost zhlédnout výstavu věnovanou císaři Františkovi Štěpánovi Lotrinskému a holičské fajánsi. V letošním roce Masarykovo muzeum připravilo pokračování této úspěšné výstavy, která bude zaměřena na císaře Františka Štěpána Lotrinského ve vztahu k panství Hodonín a Holíč.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT