VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Seriály

9.1.2011

Řemeslníci bývali dříve zámožní, ale někde i otroky

Hodonínsko /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V rámci našeho popisu raně středověkých řemeslnických aktivit jsme naznačili, že nálezový inventář hrobů s řemeslnickými nástroji postihuje spíše celou šíři s největší pravděpodobností svobodných a velmi často zbraněmi vybavených řemeslníků.

8.1.2011

Tajuplní Tři králové a magické K+M+B

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Především pro křesťany končí vánoční doba 6. ledna. V jejich liturgickém kalendáři je tento den zaznamenán jako Epifanie neboli Zjevení Páně. Jím se připomínají tři události ze života Krista – příchod tří mudrců následujících z východu hvězdu, jeho křest vodou Jordánu a zázrak proměnění vody ve víno v Káni galilejské.

8.1.2011

Uhry Marii Terezii učarovaly, Čechy ráda neměla

Hodonínsko /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V literatuře se objevuje nejčastěji titulatura Marie Terezie jako císařovny. Jenže skutečnost byla o poznání složitější. Sama Marie Terezie byla nejstarší dcerou císaře Karla VI., a tudíž měla již od svého narození titul arcivévodkyně rakouské.

31.12.2010

Ke Zlatému kříži chodil i majitel hlídací služby

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Dříve než opustíme ulici Měšťanskou, zastavme se při naší procházce po starých hodonínských hospodách u nízkého domku vedle stávající pivnice Budvarka.

24.12.2010

Záchod? Místo k setkání a komunikaci

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V současné době probíhá v hodonínském zámečku archeologická výstava s názvem Dřevěné předměty ze středověkých měst. Jedním z nejzajímavějších nálezů je bezesporu dvojice dřevěných záchodových desek neboli prkének s otvory.

19.12.2010

V pivních sudech vozili načerno maso

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Naše putování se pomalu chýlí ke konci, a tak se ještě zastavme v ulici Měšťanská, kde vedle stávající autoopravny byla hospoda pana Vodáka.Byla velmi málo navštěvovaná, ale známá především prodejem piva přes ulici.

19.12.2010

Přivezli zlatou postel či živého slona

Hodonín /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Do barbarských oblastí ve středním Podunají, tedy i na Moravu, se díky obchodu a diplomacii dostávaly tamním obyvatelstvem mimořádně ceněné artefakty, o čemž svědčí mimo archeologických nálezů také dobové písemné prameny.

18.12.2010

Betlémy jsou nejstarším symbolem křesťanských Vánoc

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Před nedávnem mnozí navštívili v hodonínském kulturním domě předvánoční výstavu betlémů.

12.12.2010

Koně uměli spící formany dovézt do hospody

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Nyní na naší procházce po starých hodonínských hospodách, kde se dříve naléval pěnivý mok, vykročme zpět Lipovou alejí k rohu cihelny.

11.12.2010

Nová kniha přibližuje Uprkova žáka Frolku

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKORU/ - Náhoda je někdy inspirativní. Při pracovní návštěvě Tiskárny Lelka v Dolních Bojanovicích jsem od majitele jako pozornost obdržel zbrusu novou publikaci s názvem „Antoš Frolka – reprodukované malířské dílo“ (Nakladatelství ETNOS, Strážnice 2010).

11.12.2010

Slovani staré věci přetavili a znovu využili

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Při hledání odpovědí na otázky okolo dodnes udivujících řemeslnických výrobků z moravských Mikulčic byla naše pozornost přesunuta přímo k samotným řemeslníkům.

9.12.2010

Držitel hodonínského panství je zpět

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Návštěvníci budou moci zhlédnout v termínu od 15. 12. 2010 do 27. 3. 2011 unikátní soubor historických předmětů, který přiblíží dobu císaře Františka Štěpána Lotrinského. Mimo holíčskou fajáns, která je hlavním nosným motivem celé výstavy, to bude řada předmětů, jež si nyní přiblížíme.

5.12.2010

Na Marjánce holka miluje a lásku slibuje

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Vraťme se při procházce po hodonínských hospodách zpět ke stávajícímu podjezdu železniční trati Přerov – Břeclav a za ním odbočme směrem k pekárně a k penzionu.

4.12.2010

Když ďáblové běsní v ulicích

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Adventní čas přináší s sebou řadu tajuplných a magických zvyků starého lidového kalendáře, které v sobě snoubí prastaré předkřesťanské představy s prvky křesťanské víry. Poprvé jsem o nich pojednal v tomto cyklu v příspěvku s názvem „Než andělé vyjdou od ulic“, který vyšel 5. prosince 2009. Jeho podstatnou část jsem věnoval tradici mikulášských průvodů. Toto první pojednání bych nyní rád aktuálně rozvinul.

4.12.2010

Slované kopírovali antický životní styl

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Minule jsme skončili větičkou, že v případě společenských vrstev s rozhodujícím podílem na moci ve středním Podunají, tedy i na Moravě v Mikulčicích, se dá předpokládat už od počátku jejich příchodu snaha kopírovat životní styl typický pro antické prostředí.

28.11.2010

Vojáci a lehké děvy se scházeli U Pošty

Hodonínsko /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - V našem putování po hodonínských hospodách pokračujeme v ulici Sadová a vydáváme se přes Pančavu, kde dnes stojí patrový dům (v současnosti sídlo firmy SIKU), bývalá to hospoda „Mahrer“.

25.11.2010

Dřevo? Žádný doplněk, ale unikát

Hodonínsko /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Mezi archeologickými nálezy se velmi zřídka objeví předměty vyrobené ze dřeva. Nejde o odraz nízké obliby tohoto příjemného materiálu, ani o doklad jeho malé spotřeby, ale, jednoduše řečeno, dřevo náleží k materiálům organického původu, jež se dochovávají pouze ve stabilně vlhkém prostředí.

16.11.2010

Komunardi opustili zemi. Pak přišlo zklamání

Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně uchovává ve svých sbírkách několik fotografií, cestovních pasů, dopisů a dalších dokumentů, jejichž historie se začala odvíjet před osmdesáti pěti lety.

14.11.2010

Kultovní byl pro Slovany pták, a to nejen kohout

Hodonín /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Minule jsme se dostali k možnosti lépe osvětlit duchovní svět Slovanů předvelkomoravského období, kdy začínaly vznikat obdivuhodné řemeslnické výrobky, které měly v sobě určité kultovní znaky zakódovány.

14.11.2010

Živá píseň po půlstoletí opět ožila

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Minulý příspěvek jsem věnoval novému vydání úžasné knihy Vladimíra Úlehly „Živá píseň“, které bylo připraveno Cimbálovou muzikou Danaj ze Strážnice s přispěním Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Jihomoravského kraje a řady privátních sponzorů v roce 2008 u příležitosti 120. výročí narození prof. Vladimíra Úlehly (1888 – 1947).

11.11.2010

Holíčská fajáns - královna majolikové výroby

Holič /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V úvodu je nutno říci, že zeměpisná poloha Holíče, který od Hodonína dělí jenom úzký pruh lučin a rameno řeky Moravy, byl jistě příčinou, že jej někteří staří zeměpisci uváděli u popisu měst moravských (např. Josef Schwoy v díle Topographie vom Markgrafthum Mähren) a také výrobky z továrny holíčské považovaly za moravské.

7.11.2010

Strážnická Živá píseň v novém vydání

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - V úvodu minulého příspěvku jsem zmínil úmysl, věnovat svou pozornost reedici vydání úžasné knihy Vladimíra Úlehly „Živá píseň“, o které jsem cestou ze služební cesty na Slovensko nedávno slyšel v rozhlasové relaci.

7.11.2010

Kocourek prodával sádlo ze psů tuberákům

Hodonínsko /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Opusťme nyní centrum města a změňme směr našeho putování. Vydejme se od bývalého “trhoviska”, dnes nemocnice, směrem do centra města.

31.10.2010

Pikolíci nabízeli pivo a limo u vlaku

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Na hlavní třídě v Hodoníně bylo možno v minulosti často potkávat potulné řemeslníky, kteří svým vyvoláváním „drátovat (oplétání prasklých kameninových hrnců drátem), flikovat (oprava děravých plechových hrnců a kastrolků) hrnce“ nabízeli svoje řemeslo.

31.10.2010

Do území s dolským nářečím spadá i Hodonínsko

Hodonín /FOLKLORNÍ DRAHOKAMY/ - Původně jsem měl v úmyslu věnovat další příspěvek reedici vydání úžasné knihy Vladimíra Úlehly „Živá píseň“, o které jsem cestou ze služební cesty na Slovensko slyšel v rozhlasové relaci.

28.10.2010

Pelikán měl štěstí. Masaryk mu stál modelem

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Většina muzeí v České republice se kromě sbírkotvorné a výstavní činnosti zabývá také činností vědecko–výzkumnou. V Masarykově muzeu v Hodoníně spadá do této činnosti například i mapování pomníků věnovaných prvnímu československému prezidentu Tomáši G. Masarykovi.

24.10.2010

Co bude dál s naší českou kulturou, s jazykem?

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Je tomu již více než patnáct let, kdy v Praze na Žofíně během jednoho týdne odeznělo několik celovečerních folklorních pořadů v rámci oslav 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské, která byla v Praze v roce 1895.

17.10.2010

Luboš je chlapisko, jehož baryton burácí

Hodonínsko /NOSITELÉ FOLKLÓRU/ - Folklorista, zpěvák, hudebník, dříve také tanečník Luboš Holý přijme jistě v nejbližších dnech u příležitosti svého významného životního jubilea četné gratulace svých nejbližších a přátel.

17.10.2010

U Chobota měli stůl štamgastů

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Po obchůzce náměstí se nyní vydejme směrem do Rybář. Před mostem přes řeku Moravu, po levé straně, se nacházel hostinec „Fiala“ (dříve „Čvančara“). Cestou zpět přes náměstí putujme po Národní třídě směrem k nádraží. Zde se zastavme u prodejny Hobby elektro a lékárny U Raka, bývalé kavárny „Adler“, později „Slavia“.

15.10.2010

Dravé šelmy a laň: Na nákončí častý motiv

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V minulém díle našich střípků jsme se dostali k zajímavému mikulčickému terčíku, jehož jedna strana nese reliéf klečícího lukostřelce. Na protější straně se však nachází také velmi zajímavý motiv, který stojí za to blíže popsat.

13.10.2010

O vedení ve světě svádí boj i platební měny

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - V dnešní době jsme bombardováni z nejrůznějších médií informacemi o pevnosti a „úžasnosti eura“. Dávno je již pryč doba, kdy investoři věřili třeba americkému dolaru jako platidlu světa.

10.10.2010

Vážený pan rídící...To je František Okénka

Hodonín /NOSITELÉ FOLKLORU/ -Již vícekrát jsem na tomto místě připomněl boskovické vydavatelství Albert, které se více než jiná vydavatelství zabývá edicemi folklorní a lidové kultuře blízké literatury. Jedním z jejich dalších zajímavých a podnětných edičních počinů je nepříliš obsáhlá, ale za to velmi podnětná a zajímavá publikace s názvem Švarný šohajíček, šlapával chodníček…, která pojednává o zpěvákovi a muzikantovi Františkovi Okénkovi z Hrubé Vrbky.

8.10.2010

Lučištník z Mikulčic má čelenku

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Lov zvířat byl chápán jako prostředek k opatřování potravy. Později byl pěstován jako záliba či přímo sport

3.10.2010

Knírek se ke Kristovi moc nehodí

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V minulém díle našich archeologických střípků jsme si připomenuli zajímavé předměty velkomoravského období s motivy lidské tváře. Prozatím jen krátce jsme se zmínili také o pozlacené bronzové plaketě s bustou dlouhovlasého muže, v němž někteří badatelé na základě podobných vyobrazení z církevního prostředí vidí Krista.

3.10.2010

Vrtěná patří mezi slováckou rodinu tanců

Ostrovánky /NOSITELÉ FOLKLORU/ - Hody v hanácko-slováckých Ostrovánkách, které se v této obci severozápadně od Kyjova konaly minulý víkend především za účasti krojovaných chlapců a chlapů, předznamenaly sérii slavnostních chvil v dalších obcích celého Slovácka. O tomto víkendu naplno vypuknou nejen v Šardicích, ale také v Ratíškovicích.

29.9.2010

Jedno místo, tři obrazy. Dělí je od sebe sto let

Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Cennou, avšak pro Masarykovo muzeum spíše okrajovou podsbírku tvoří obrazy. Historicky nejcennějším je obraz Jana Přikryla.

26.9.2010

Protičeská zášť šla z radničního sklípku

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Vykročme nyní procházkou od mostu přes řeku Moravu, jež spojuje Hodonín s Holíčem. Po pár krocích se ocitneme před budovou, kde dříve stávala restaurace „Horčic“. Nejvíce se jí dařilo v období, kdy se prováděla regulace toku řeky Moravy.

26.9.2010

Mezi maskami z Mikulčic vyniká pozlacená plaketa

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - V rámci popisu figurativních motivů na nálezech velkomoravského původu z Mikulčic nelze nevzpomenout maskovité portréty na několika typech předmětů.

19.9.2010

Vystouplé obočí? Je to žába. Nebo ne

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Zůstaňme ještě u mikulčického nákončí od třetího mikulčického kostela s motivem bohyně vítězství, neboť v jeho případě nejde jen o tuto rubovou výzdobu.

19.9.2010

Historie: Ženám zakazoval zákon pracovat v hospodě

Hodonín /HODONÍNSKÉ HOSPODY/ - Připomeňme si, jak to bylo v Hodoníně před první světovou válkou, kdy tam bylo v roce 1900 evidováno 10 231 obyvatel, v roce 1921 13 594 a rok 1938 vykazoval již 14 793 obyvatel.

18.9.2010

Folklor a soudobí moravští umělci

Skoronice /NOSTITELÉ FOLKLÓRU/ - Dnešní drahokamy jsou tak trochu z jiného soudku. Skoronický rodák, právník a spisovatel JUDr. Josef Holcman je známý vydáním řady velmi zajímavých knih.

18.9.2010

Kyjovsko: Nejvíc se činili lidovci

Kyjovsko /INFOGRAFIKA/ - Ve Svatobořicích–Mistříně mají vlastní kandidátku hasiči. V Kelčanech půjde do voleb každý sám za sebe.

11.9.2010

Čas tisícileté tradice spojené s vínem - darem bohů

Hodonínsko /NOSTITELÉ FOLKLÓRU/ – Tisíce podob, tisíce tváří má víno, bohů milenka! Opojná šťáva se svatozáří, která nám často jiskří ve sklenkách! Buclaté, hravé, panenské, svěží, vznešené. Tisíce podob má víno, tisíce tváří má i láska. Milenka však zradí, víno stěží: Nežárlíš, i když chutná všem.

11.9.2010

Odborníci se přou, co má figura v rukou

Mikulčice - Nákončí z Mikulčic: Zjednodušenou postavu se dvěma atributy v rukou nelze ale považovat za oranta.

8.9.2010

Cestovatel: Příště bych chtěl na kole do Afriky

Hodonín /ROZHOVOR, NA KOLE OKOLO ČERNÉHO MOŘE/ – Má čtyři a půl tisíce kilometrů ujel na kole. Z toho více než polovinu sám. Projel Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Bulharskem, Tureckem, Gruzií, Ukrajinou a Polskem. Na konci cesty Matěje Balgy byla pokuta od hodonínských policie.

8.9.2010

Příště bych chtěl na kole do Afriky

Hodonín /NA KOLE OKOLO ČERNÉHO MOŘE/ – Čtyři a půl tisíce kilometrů ujel na kole. Z toho více než polovinu sám. Projel Slovenskem, Maďarskem, Srbskem, Bulharskem, Tureckem, Gruzií, Ukrajinou a Polskem. Cesty Matěje Balgy zakončila hodonínská pokuta.

7.9.2010

Hodonínské přístaviště láká

Hodonín /PO PŘÍSTAVIŠTÍCH BAŤÁKU/ - VHodoníně začínali sjednou pramičkou. Dnes nabízí dětem idospělým spleciální plavby nejen na lodi Konstancie.

29.8.2010

Orant představoval vykoupenou duši

Mikulčice /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Mezi další typické příklady velkomoravských předmětů s křesťanskými motivy náleží dvě velmi známá nákončí z Mikulčic. Liší se však od sebe materiálem, technikou výroby i stylizací motivu na rubové straně, kterým je zcela evidentně postava takzvaného oranta.

28.8.2010

Milotické festivalové noci očarovaly všechny

Hodonínsko /NOSTITELÉ FOLKLÓRU/ - Před třemi týdny odezněl v režii primáše Cimbálové muziky Kapric Michaela Strýčka v rámci XXVIII. ročníku Národopisného festivalu Milotice 2010 zajímavý vzpomínkový pořad, který do prostředí milotických sklepů U Šidlen po letech přivedl opravdové folklorní drahokamy, doslova živé legendy kyjovského Dolňácka.

27.8.2010

Veselsko: Převládají sdružení nestraníků

Veselsko /VOLBY 2010/ - Sedmapadesát uskupení podalo registraci pro nadcházející komunální volby na registrační úřadě ve Veselí nad Moravou. Je jich o jednu méně než před čtyřmi lety.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT