Další díly seriálu Nositelé folkloru naleznete ZDE

Začíná období prázdnin. Období, kdy si naše děti se svými kamarády užívají krásných slunečných letních dnů, odpočívají po měsících školní dřiny a učení, nabírají nové síly a spolu se svými rodiči poznávají krásy naší vlasti i ciziny. Jistě je tomu nejinak také u dětí v Těmicích, v obci, která se rozkládá od nepaměti západně od potoka Syrovínka.

První písemné zmínky o obci jsou z roku 1371, ale lze předpokládat, že zde lidé žili i dříve. Název obce se v minulosti v listinných materiálech měnil. Dnes není jasné, zda to bylo chybami v zápisech či opisech dokumentů, ale jistě zajímavá je skutečnost, že obec se až do roku 1923 jmenovala Temnice. Výklad k tomuto původnímu názvu může mít souvislost s přírodním prostředím, které zde vytvářely vysoké stráně s lesy svažujícími se k místnímu potoku v těsné a neprostupné údolí, které mohlo náhodným poutníkům přirozeně připadat temně a tajuplně.

Jistější se zdá však výklad, že obec má název po jednom ze svých prvních držitelů, který se jmenoval Jan z Témů. Osudy vsi v následujících staletích byly poznamenány častou změnou majitelů i neblahými dějinnými událostmi; až do poloviny 18. století se v nich střídala kratší období klidu s dlouhými časy nepokojů, válek a nebezpečí. To vše se odrazilo dodnes v místních rodech a jménech. Jistě převažují původní moravské rody, ale k nim se postupně přidružily rody českých a německých přistěhovalců. Je zajímavé, že k nim později přibyli také Švédové, Rusové a Francouzi.

V této směsi různých rodů a etnických skupin se vytvořil jistě originální kulturní svéráz, který v minulosti příliš nestavěl na tradicích Slovácka, aspoň o tom nejsou v obci zásadní zmínky. V minulém století zde působil nějaký čas „slovácký krúžek“ a na vystoupení jezdil také až do Čech, ale pravidelná činnost místní folklorní skupiny nebyla.

Dožínky organizoval Svaz žen, hody Sokol, na veřejných oslavách a svátcích vystupovaly děti ze školy a školky se svými „akademiemi“. Velkou chloubou těmických občanů byla ochotnická divadla, se kterými úspěšně vystupovali v blízkém i vzdálenějším okolí. Býval a dodnes je slavný fašaňk, stavěla se mája a sokoli pořádali veřejná cvičení.

Jařinka a děti

V současnosti má pro obec velký význam činnost a úspěchy nově vzniklého oddílu boxu.

Chloubou obce se však v posledních měsících stávají děti sdružené ve folklorním dětském kroužku s názvem Jařinka. Kolektiv vznikl dosti spontánně s neuvěřitelným počtem devětadvaceti dětí v říjnu roku 2009 a s nadšením rodičů a za podpory obce se jeho činnost úspěšně rozvíjí díky podpoře paní Řihákové, pana Slámy a manželů Macháčkových. Přes zimní období se činnost, zaměřená především na výuku základních slováckých dětských tanců, úspěšně rozvinula a děti od jarních měsíců úspěšně vystupují na veřejnosti.

V nových krojích, které vyšly z dílny švadleny Moniky Trlidové a byly pořízeny díky finanční podpoře obecního úřadu, jim to jde velmi dobře a jako zkušeným tanečníkům přímo od podlahy.

A tak může vedoucí Hana Macháčková vzpomínat na nedávnou dobu: První vystoupení starších dětí se uskutečnilo po necelých dvou měsících od založení, o což se přičinili manželé Martina a Roman Slámovi. Vystupovalo se na těmickém fašaňku a děti měly možnost vyzkoušet si tance poprvé v těmickém kroji. Nyní soustavně a pravidelně pracují a nacvičují větší děvčata, kterých je sedm a mají o tuto činnost velký zájem. Chtějí pokračovat. Menší děti si na první vystoupení musely počkat – než se ušijí kroje – až do května, ale o to větší úspěch sklidily v sobotu 8. května. Jejich úplně první vystoupení bylo pro klub seniorů. O den později se pak představily poprvé za doprovodu muziky Dolňáci svým maminkám a babičkám v rámci Dne matek.

Tančí, a tak nezlobí

Příklad těmických dětí dokazuje, že i v těchto časech mohou vznikat nové a brzy úspěšné dětské folklorní kolektivy, když se najdou ochotní vedoucí a bohulibou činnost podpoří také představitelé obce. Vždyť, kdo si hraje, nezlobí!

V neděli 4. července od patnácti hodin čeká děti z Jařinky jejich další vystoupení v rámci těmického kulturního odpoledne s názvem Posezení u cimbálu v Sádku.

Pokud je navštívíte, určitě poznáte, že slovácké folklorní drahokamy dokáží svým nadšením tvořit nejen zdatní a zkušení tanečníci třeba ve Strážnici, ale svým nezaměnitelným způsobem také nadšené malé i větší těmické děti. Přijďte to posoudit sami. Budete vítáni.

Vážení čtenáři, seriál Nositelé folklóru najdete také v tištěné podobě každou sobotu v Hodonínském deníku Rovnost.

FRANTIŠEK SYNEK