Jako jeden z mnoha lze připomenout to, že Fanoš Mikulecký inicioval vznik národopisného časopisu. Ten byl založen v Břeclavi v roce 1946 díky iniciativě a nadšení skupiny stejně pro slováckou lidovou kulturu a folklor naladěných lidí sdružených právě kolem F. Mikuleckého. V původním záměru měl zahrnovat národopisnou problematiku celého Slovácka, tvořeného tehdy přibližně okresy Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště. Ve skutečnosti se však věnoval především Podluží.

Snahou zakladatelského týmu a následně redakčních pracovníků bylo vydávat časopis populárně-historického, národopisného a obecně kulturního zaměření. V jeho prvním čísle Fanoš Mikulecký uvedl: „Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých krúžků, chce zachraňovat mizející hodnoty vzácné lidové kultury. Chce však také výchovným způsobem zasahovat do duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, nebyla jen umělou, prázdnou, vnější okázalostí, nýbrž aby vdechována a živena zdravou duší lidu měla svou mravní obsažnost, ryzost a životnost.“

Časopis Malovaný kraj vycházel jako měsíčník v letech 1946 až 1950. Jeho redaktory byli po Františku Hřebačkovi Jaromír Bělič a Václav Stratil. V uvedeném roce bylo jeho vydávání na dlouhých osmnáct let přerušeno. Opět za přispění F. Mikuleckého byl Malovaný kraj obnoven v roce 1969. Od té doby vychází dodnes a pyšní se ročníkovým číslem XLVIII.

„Malovaný kraj je nekomerční, celobarevný dvouměsíčník zaměřený zejména na folklor a vlastivědu nejživějšího národopisného regionu České republiky – na jihovýchodní Moravu. První číslo vyšlo v srpnu roku 1946. Po přerušení vydávání byl časopis obnoven v roce 1969 a své výjimečné šedesáté páté narozeniny si připomněl v roce 2011 také díky občanskému sdružení stejného názvu, které je od roku 2006 jeho vydavatelem,“ uvedla dlouholetá šéfredaktorka časopisu Eva Kovaříková v jednom ze svých četných rozhovorů.

Malovaný kraj je nekomerční periodikum, jehož financování je závislé na grantech, dotacích a darech. Příjmy z předplatného na pokrytí nákladů na přípravu a výrobu či zajištění chodu redakce nestačí. Dotace poskytují především Jihomoravský a Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Město Břeclav a další města, obce či mikroregiony jihovýchodní Moravy. Udělení dotačních prostředků však není pravidlem a podpořit vydavatelství může prakticky kdokoliv.

Redaktor časopisu Vojtěch Urbančík charakter současného časopisu přiblížil slovy: „Ačkoliv má časopis v podtitulu adjektiva národopisný a vlastivědný, věnuje se dnes rovněž výtvarnému umění, architektuře, hudbě, próze a poezii, přírodě, osobnostem regionu a dalším tématům. Redakce navázala přeshraniční spolupráci s periodikem Kulturnachrichten aus dem Weinviertel podporovaný dolnorakouskou vládou, a to prostřednictvím vzájemného přetiskování příspěvků.“

Na odbornou úroveň Malovaného kraje dohlíží kromě dvou redakčních pracovníků dvacetičlenná redakční rada. Dopisovatelé pocházejí rovným dílem z řad specialistů i laiků majících citový vztah ke svému domovu. Snahou je informovat čtenáře o všech částech Slovácka, být tu k dispozici pro ty, kteří se zajímají o dějiny a kulturu našeho regionu. Podnítit zájem o vlastivědu a národopis Slovácka mají také nové webové stránky časopisu s adresou www.malovanykraj.cz.

„Dlouhodobý cíl představuje pro redakci posílení zdravé úcty k vlasti a rodnému kraji. Cíl krátkodobý spočívá pak v zařazování zajímavých seriálů a článků,“ uvádí na závěr šéfredaktorka. „Náklad Malovaného kraje, který je nezřídka citován i v odborné etnografické a historické literatuře a v současné době vychází jako dvouměsíčník šestkrát do roka, je sedmnáct set výtisků, cena jednoho čísla je pětatřicet korun,“ doplňuje Urbančík.

Jsem velmi dobře obeznámen s potížemi, které se pojí s vydavatelskou činností. A proto si velmi cením a obdivuji elán a zaujetí redakčních pracovníků, členů redakční rady i dopisovatelů stále držet, ba spíše stále zlepšovat celkovou úroveň časopisu, a i přes obtíže jej dále vydávat. Pokud patříte svojí krevní skupinou do rodiny obdivovatelů našeho Slovácka, přijměte pozvánku do řad odběratelů časopisu Malovaný kraj, který přináší hodnotné články, reportáže i informace o našem kraji.

Určitě při jeho četbě nebudete litovat.

FRANTIŠEK SYNEK