Další díly seriálu Na výstavu do muzea naleznete ZDE

Hodonín – Jednou z hlavních činností Masarykova muzea v Hodoníně je shromažďování a uchovávání předmětů, které jsou cenným dokladem doby, ve které vznikly a svým obsahem tak zachovávají informace pro příští generace. Sbírkové předměty získává muzeum sběrem, darem, popřípadě koupí od soukromých osob nebo na aukci.Všechny sbírkové předměty mají evidenční čísla, jsou zapisovány do přírůstkové knihy a blíže popsány na evidenčních kartách. Sbírkové předměty se uchovávají v depozitáři, některé jsou vystaveny ve stálé expozici či ve veřejných prostorách muzea, pravidelně se objevují na výstavách pořádaných Masarykovým muzeem nebo jsou zapůjčovány na jiné výstavy.

Cennou, avšak pro Masarykovo muzeum v Hodoníně spíše okrajovou podsbírku tvoří obrazy. V současné době spravuje muzeum zhruba 200 obrazů. Jsou zarámovány nebo alespoň napnuty na pomocném rámu, nepatrné množství je uloženo ve složkách. Zastupují různé malířské techniky, jako je olej, akvarel, kresba tužkou, dřevoryt, linoryt, křída, pastel, litografie a lept. Obrazy ze sbírky Masarykova muzea v Hodoníně pocházejí z období první poloviny 19. století až třetí čtvrtiny 20. století. Většina autorů obrazů je spřízněna svým rodištěm nebo dalším životním působením s Hodonínem a jeho okolím. Tematika obrazů je různorodá, jsou zastoupeny portréty, krajiny, výjevy z každodenního života i zátiší. Velká část sbírky je tematicky zaměřena na Hodonín a okolí v proměnách času.

Právě u tohoto tématu se sešly tři obrazy, jež od sebe dělí svým vznikem téměř sto let a přitom zachycují stejný motiv. Hodonínský lékárník a v letech 1850–1861 také třetí radní Hodonína, Jan Přikryl zachytil na svém obraze, oleji na dřevě z poloviny 19. století, pohled na město Hodonín se zámečkem (nynější sídlo Masarykova muzea v Hodoníně), kostelem, mlýny a čluny na řece Moravě, dovážející do města sůl. Řeka Morava tvořila tehdy v těchto místech hlavní tok, přičemž se u zámečku rozšiřovala a vytvářela zde jako by jezero. Tento obraz je z hlediska historického nejcennějším obrazem v muzeu. Jedná se o třetí nejstarší vyobrazení Hodonína.

Asi o padesát let později zachytil podobný motiv na svém obraze s názvem Hodonínští rybáři Jaroslav Koluch (olej na dřevě, přelom 19. a 20. století). Pohled je však posunut lehce doprava, takže již nezachycuje zámeček a větší prostor je věnován jezeru a tehdy již vyhořelým mlýnům. (Mlýny stávaly v místech nynějšího státního okresního archivu). Stejný motiv zachytil o padesát let později na svém obraze U starých mlýnů (olej na plátně) Karel Novák. I když obraz vznikl v roce 1946, inspirován je stavem tohoto místa před rokem 1930, tedy před regulací řeky Moravy a zároveň i před stržením budov mlýnů. Později již ztratilo toto místo své romantické kouzlo. Němým pamětníkem zůstal jen starý strom v blízkosti budovy archivu a tři obrazy ze sbírek Masarykova muzea se tak staly náhodně cenným dokladem a svědkem proměny jednoho z míst v Hodoníně.

HANA SÝKOROVÁ