V místech dnešního parku Cigánka se nacházela restaurace “Na Cigánce”. Původním majitelem byl pan Baldrián. Před restaurací bývalo posezení u kaprového rybníku, patřícího tehdy restauraci. Tam, kde dnes stojí hospoda Na Cigánce, byl dříve pouze bufet, jehož vedoucím byl pan Orel. Malá vodní nádrž sloužila v zimním období jako přírodní kluziště, kde se mimo jiné konala hokejová utkání.

Nedaleko odtud je dnes nemocnice T.G. Masaryka, postavená v prostoru bývalého dobytčího tržiště. Každý měsíc se na tomto místě konaly trhy s hospodářským zvířectvem. Sjížděli se sem lidé z celého okolí. Prostor tržiště byl ohraničen železným zábradlím, k němuž byla zvířata uvazována. V pravé části byl prostor pro zřízení stohů slámy místních sedláků. V těsné blízkosti trhu se nacházela take obecní váha, na které se zjišťovala váha dobytka.

Po malém pivním osvěžení pokračujeme směrem k centru, k bývalé restauraci “Mück”, zájezdní to hospodě na rohu ulice Měšťanská a Horní Plesová. Zájezdním hostincem se nazývala proto, že sem přiváželi formani z Ratíškovic na prodej lignitové uhlí. Koně vypřáhli, uvázali k vozu, dali jim seno a sami šli do hostince. Poručili si tvarůžky zpod skleněného poklopu a k tomu černé pivo a čekali, kdo si přijde koupit uhlí z jejich vozu. Někdy čekali i celý den.

O kousek dál, na ulici Štefánikova, v místech dnešní prodejny Inpost, stávala původně hospoda “Löffler”. Zde hrával na heligonku pan Kocourek, další zajímavá hodonínská postavička. Napadal na pravou nohu. V mládí mu totiž při rvačce podřezali žíly pod kolenem. Jeho další specialitou bylo, že sbíral psy a kočky a sádlo ze psů prodával “tuberákům na mazání”.

JOSEF GRUFÍK