V obchodním rejstříku bylo družstvo Slokov zapsáno 10. března 1951, historie některých objektů, kde později Slokov působil, je samozřejmě mnohem starší. Ve většině areálů až do znárodnění působily soukromé společnosti, zkusme se tedy podívat, z čeho a kde Slokov v Hodoníně vycházel.

Asi nejstarší objekt je na první dvojici snímků. V těchto místech nad Plucárnou byl již v roce 1865 založen první hodonínský takzvaný „Stummerův" cukrovar. Při požáru v roce 1924 byl cukrovar zničen, část zbylých objektů odkoupila firma „Pelikán", která zde vyráběla hospodářské stroje, a po roce 1952 je převzalo právě výrobní družstvo Slokov. Objekt, kterému se dlouho říkalo „Kotlárna", byl později vrácen v restituci a nyní je zde velkosklad potravin.

Lokomotiva na třetím snímku samozřejmě nevyjíždí ze dvora Slokova, jede z brány firmy Hönig a Kudrna mnohem dříve, než Slokov vznikl. Firma HaK vznikla spojením dvou zajímavých firem, které stojí za to si připomenout. Již v roce 1881 zprovoznil pan Kudrna na tehdejší Rohatecké, dnes Štefánikově ulici slévárnu šedé litiny a strojírnu. O jeho společníkovi se dá v adresáři z roku 1924 nalézt více informací: „Ing. Fr. Hönig a spol., strojírna, slévárna a elektrotechnická továrna v Hodoníně. Strojírna: čerpadla, zimotvory, svěráky, ventily, opravy strojů a přístrojů všeho druhu. Slévárna: odlitky litinové, bronzové, mosazné a hliníkové všeho druhu dle vlastních a dodaných vzorků. Elektrotechn. oddělení: Elektromotory s příslušenstvím, elektromateriál, opravy veškerých strojů a přístrojů, instalace všeho druhu. Továrna, skladiště a kanceláře: Štefanikova 27, telefon 67. Konto u Živnobanky, fil. v Hodoníně." Za pozornost jistě stojí nejen šíře sortimentu, ale i výraz „zimotvory", používaný tehdy pro chladicí zařízení.

Po fúzi výše jmenovaných firem byly mezi ulicemi Měšťanskou a Výstavní vybudovány dílny a právě odtud lokomotiva vyobrazená na snímku vyjíždí. Na podobnou zdánlivě nelogickou fotografii, kdy na silnici bez kolejí stojí rozměrná parní lokomotiva s kouřícím komínem, můžeme v minulosti Hodonína narazit docela často. Před obchodní akademií, na hlavní křižovatce, na ulici Měšťanská či jinde a vysvětlení je prosté. Větší opravy parních lokomotiv třeba z cukrovaru byly prováděny právě u firmy Fr. Honig a Kudrna a parostroje byly do opravy i z opravy přepravovány přes celé město po kolejích, kladených těsně před lokomotivou a následně ihned demontovaných.

Poslední dvojice snímků se vztahuje k době relativně nedávné. Na ulici Bratří Čapků vybudoval Slokov autoservis, kdysi široko daleko více méně jediná oáza, kam se mohli motoristé se svými miláčky uchýlit. Dnes při prodejně aut a servisu na každém rohu se skoro nechce věřit, že to není ani tak dávno, kdy se při koupi auta musela skládat vinkulace (z lat. vinculum, pouto), která byla delší dobu u prodejce uložena, a že na auta se dlouho čekalo. Mnozí řidiči se tehdy v noci hrůzou budili s myšlenkou, že budou muset jet do servisu, kolik budou stát a zda vůbec budou k dostání náhradní díly.

Slokov skončil v likvidaci a na zbylé torzo firmy byl 29. listopadu 2001 vyhlášen konkurs. Na ulici Bratří Čapků se dnes vyrábí vzduchotechnika a obě zbývající místa mají nyní blízký vztah k pivu. Místo Kotlárny je teď velkosklad piva a nápojů a na místě bývalého „ústředí" Slokova na ulici Měšťanské je v provozu restaurace. Značka Slokov sice stále existuje, ale její zázemí už s Hodonínem spojeno není.

ANTONÍN KUČERA