Návštěvníci mají jedinečnou příležitost na výstavě zhlédnout kromě tohoto privilegia ještě dalších pět originálů vzácných listin týkajících se udělení práva trhu Městu Hodonínu s pečetěmi významných panovníků, jako byli: Jiří z Poděbrad, Vladislav II. Jagelonský, Josef II., Leopold II., František II.

Privilegia však nejsou samozřejmě tím jediným, co výstava Hodonínské trhy přináší. Aby mohl trh ve městě správně a v klidu probíhat, potřebovalo každé město a tím také Hodonín svůj platný tržní řád, podle kterého se trh řídil. Ten také kromě jiného stanovoval, tržní poplatky, které museli trhovci zaplatit za právo prodávat na trhu.

Na výstavě jsou tak k vidění i tržní řády města Hodonína z 19. i 20. století a zájemci se mohou také dovědět, kolik za své místo na trhu musel zaplatit například sedlář, punčochář či obchodník s krajkami.

Velkou část výstavy Hodonínské trhy však tvoří předměty, které bylo možno na trhu ve dvacátých či třicátých letech koupit. Mnozí z návštěvníků tak jistě zavzpomínají na své mládí nebo na dny strávené u stařenky, která měla přesně to, co je v muzeu vystaveno. Navíc je výstava doplněna o velkoformátové fotografie, které přítomné ještě více vtáhnou do atmosféry hodonínských trhů.

Výstava nabízí také rozsáhlý doprovodný program určený pro všechny věkové kategorie.

Návštěvníci si mohou odlít žejdlík vody, odměřit jeden vídeňský loket, zkusit poznat hmatem jednotlivé druhy obilných zrn nebo určit druhy látek. Menší návštěvníci mohou zkusit přiřadit obrázky řemeslníků k jejich profesi, vymalovat omalovánku a nakreslit nebo vyrobit papírové zvířátko.

Předměty na výstavu Hodonínské trhy pocházejí kromě Masarykova muzea v Hodoníně a Státního okresního archivu Hodonín z Vlastivědného muzea v Kyjově, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a z Muzejního spolku v Lužicích. Některé předměty na výstavu zapůjčili i jednotlivci.

Výstava Hodonínské trhy bude slavnostně zahájena 1. února 2012 v sedmnáct hodin v budově zámečku a potrvá do 22. dubna 2012.

HANA SÝKOROVÁ