Na prezentaci se podílel také Klub vojenské historie Břeclav, Stráž obrany státu Hodonín, Technické muzeum v Brně a Václav Kocourek. Díky těmto institucím a jednotlivcům se podařilo získat zajímavé exempláře, které vhodným způsobem přibližují jak předválečnou, tak i poválečnou dobu.

Největším tahákem výstavy je bezesporu půdorys bunkru v měřítku 1:1 s originály předmětů včetně střílny a těžkého i lehkého kulometu. Návštěvník má možnost si udělat jasnější představu o vzhledu a prostorovém řešení. Dále je k vidění polní ležení s lehkými a těžkými kulomety, které patřily k hlavním vývozním artiklům vojenského průmyslu Československa před rokem 1939. Kromě zbraní jsou vystaveny předměty denní potřeby vojáka, poddůstojníka a důstojníka.

V první místnosti vítá návštěvníka hraniční závora značky IPPEN v měřítku 1:1. Tato závora se dávala na hraniční cesty a měla zamezit vstupu cizích narušitelů hranice. Tato závora symbolicky rozděluje prostor mezi oběma místnostmi. Právě v té první se nacházejí zbraně a uniformy z doby 1945–1989. Proto jistě hodně návštěvníků zavzpomíná na svoje vojenská léta, kdy obsluhovali samopaly vzory 24, 26 nebo 58. 

Protože prvorepublikové opevnění bylo využíváno Československou armádou po druhé světové válce, zaměřili se autoři také na tuto stránku historie. Sehnali lafety a kulomety, které se používaly v opevněních. Kromě zbraní se nacházejí na výstavě předměty denní potřeby, včetně tolik oblíbených vojenských konzerv.

Ve všech místnostech jsou k nalezení vyčerpávající informace o dobové technice a vystavených předmětech. Výstava tak kromě jiného připomíná předválečnou dobu, kdy jsme čelili agresi, na níž jsme byli plně připraveni. Na výstavě v sále Evropa je možné využít také komentované prohlídky s autory, jsou k dispozici na objednání pro skupiny nebo v pravidelných časech. První komentovaná prohlídka se uskuteční 18. 11. ve 13.00.

MAREK VAŘEKA