Další díly seriálu Nositelé folkloru naleznete ZDE

Do tisku ji připravil strážnický etnograf a archeolog Jiří Pajer a byla vydána s finanční podporou rodiny Frolkovy a Tučkovy z USA, paní Evy Frolkové z Prahy, rodiny Horalové z Brna, rodiny Petruchovy z Kněždubu a rodiny Uřičářovy z Tvarožné Lhoty. Půvabná kniha je autorem věnována památce MUDr. Antonína Frolky, malířova syna.

75. výročí

Kniha vychází v roce pětasedmdesátého výročí malířova úmrtí a autor Jiří Pajer v ediční poznámce doslova uvádí:
„Dílo malíře Antoše Frolky je zachyceno na mnoha dobových pohlednicích a reprodukcích, vydávaných už od počátku 20. století. Při evidenci dokladů lze vycházet ze soupisu díla v monografii malířova syna A. Frolky Mezi paletou a písní (Brno 2000, editoři D. a L. Holí).“ Jak autor dále uvádí, publikace zahrnuje téměř veškerý dokladový materiál. Pro názornější přehled o malířově tvorbě bylo do knihy zařazeno několik vyobrazení z periodik a publikací, které nebyly vydány na pohlednicích ani na samostatných reprodukcích. Autor kromě vlastního početného souboru využil doklady z ucelené sbírky L. Gajdy z Prahy, některé doplňky pocházejí od sběratele M. Bělánka ze Suché Lozi. Na vyhledání dokladů z méně dostupných periodik pomohl Ing. Jan Egerle z Brna.

Uprkův učeň

Malíř Antoš Frolka se narodil v Kněždubu 13. června 1877. V roce 1897 vstoupil v Hroznové Lhotě do hospodářské služby a malířského učení k Jožovi Uprkovi. Později studoval v Praze, Mnichově a ve Vídni. Z rodinných a osobních důvodů však studia nedokončil. Ve svých třiceti letech se stal v Hodoníně tajemníkem právě vzniklého Sdružení výtvarných umělců moravských. Tato skutečnost i půlroční pobyt v Paříži v roce 1914 byly pro jeho tvorbu určitě velmi významné.

Jiří Pajer v nedlouhém úvodním pojednání k dílu A. Frolky uvádí:
„Frolka bývá někdy označován za Uprkova epigona. Jeho námětové zařazení a výrazové prostředky mají však mnohem hlubší základy, především postrádají Uprkův monumentální rozměr. Na rozdíl od svého učitele a slavnějšího rodáka se cílevědomě zaměřoval na zobrazení drobných a neokázalých momentů každodenního života. Tvorba obou umělců tak vzájemně prolíná a tematicky se doplňuje, celek podává barvitý obraz o původní lidové kultuře Slovácka.“

Celkem 122 v knize vydaných vyobrazení, z nichž 112 je barevných, je rozděleno do osmi oddílů dle motivů: pracovní, rodinné, lidové kroje, sociální, hudba a tanec, cyklus Velikonoce, Vánoce a Nový rok, Slovácké písně. Všechny popisky jsou datovány rokem vzniku a samozřejmostí jsou anglické překlady.

Kniha pohlednic a reprodukcí z dílny malíře A. Frolky je vzácnou připomínkou a dokladem života našich předků na slováckých vsích před více než celým jedním stoletím. Ukazuje krásu slováckých krojů a svým obsahem nás vrací do dávné minulosti života předků, do doby života starých slováckých zvyků, obyčejových tradic i prostého denního času. Pozorný divák na nich nalezne nejen spoustu prosté krásy, detailů krojů, způsobů a stylu oblékání, ale také vzhledu a vybavení světnic, dvorků, polí, zahrad nebo návsí. Právě tyto momenty společně s hlavními malířovými motivy navozují na obrazech Antoše Frolky nám již téměř neznámou klidnou až snovou životní atmosféru starého venkova.

Věřím, že právě pro tuto podmanivou až neočekávanou krásu a hlavně celistvost uspořádání bude publikace Jiřího Pajera vítaným obohacením knihovny mnohého obdivovatele a milovníka slováckého folkloru, krojů a starých tradic. Právě proto, že nás svými náměty a vzácně přesným zobrazením vtahuje zpět do dějů v řadě příkladů starších více než jedno sto let! Všem, kdo máte rádi Slovácko a jeho barevnou krásu a tradice vzácnou knihu J. Pajera věnovanou dílu malíře A. Frolky v tomto předvánočním čase vřele doporučuji.

FRANTIŠEK SYNEK