Další díly seriálu Na výstavu do muzea naleznete ZDE

Shromažďují se informace o historii pomníků, sbírají se původní fotografie a vytváří se fotodokumentace pomníků současných.Mezi sochaře, kteří vytvářeli pomníky T. G. Masaryka, patřil i Julius Pelikán. Byl také jedním ze sochařů, kterému se poštěstilo, aby mu prezident Masaryk takzvaně stál modelem.

Julius Pelikán se narodil 23. února 1887 v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou. Na počátku 20. století vystudoval Odbornou kamenickou školu v Hořicích a v roce 1913 úspěšně absolvoval studium na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Josefa Václava Myslbeka. V témže roce se přistěhoval do Olomouce a stal se členem Sdružení výtvarných umělců moravských. V roce 1940 byl zvolen jeho předsedou. S manželkou Boženou vychoval syny Jiřího (český novinář, publicista a politik) a Vladimíra, kteří byli za druhé světové války zapojeni do protifašistického odboje.

Předseda SVUM

Na základě toho byli Julius Pelikán s manželkou a synem Vladimírem zatčeni a převezeni do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova. Protože byla manželka židovského původu, byla později deportována do Osvětimi, kde v roce 1943 zemřela.

Julius Pelikán válku přežil a jako předseda Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) zajišťoval opravu Domu umělců v Hodoníně, který byl výrazně poničen náletem na Hodonín v listopadu 1944.Julius Pelikán zemřel v Olomouci 17. února 1969. Byl známým medailérem a jeho sochařská díla v podobě pomníků jsou rozeseta po celé republice.

Kromě hřbitovních náhrobků sem patří například socha sv. Václava a sv. Ludmily v Příkazích u Olomouce, socha J. A. Komenského ve Fulneku, Jiřího Wolkera v Prostějově a Františka Palackého v Holicích nebo sochy na budově Základní školy na Mírovém náměstí v Hodoníně.

Pelikánův TGM

Pelikánovy pomníky T. G. Masaryka najdeme třeba v sochařově rodišti v Novém Veselí, v Kadově, ve Věchnově, ve Velké Bystřici, v Uničově, v Tlumačově, ve Vyškově, v Kostelci u Kyjova a v Žeravicích. Byl také autorem dnes již neexistující bustyTGM na budově školy v Dobrovolského ulici v Hodoníně, která vznikla na místě rodného Masarykova domku.V roce 1994 zakoupilo Masarykovo muzeum v Hodoníně od rodiny Julia Pelikána sedm sádrových modelů pomníků T. G. Masaryka ze sochařovy pozůstalosti.

Modely nebyly blíže určeny, avšak díky výzkumné činnosti muzea, zkoumáním dobových fotografií nebo porovnáváním současných snímků pomníků již dnes víme, že muzeum nyní uchovává ve svých sbírkách model pomníku (výška 79 centimetrů) ze sochařova rodného městečka Nového Veselí, model pomníku (82 centimetrů) z Tlumačova, model pomníku z Vyškova (75 centimetrů) a model (55 centimetrů), podle něhož zhotovil Julius Pelikán bustu TGM pro vesnici Věchnov u Nového Města na Moravě a stejnou pro městečko Štramberk do takzvaného Národního sadu.Tři zbývající modely získané z Pelikánovy pozůstalosti se zatím nepodařilo určit a na své přiřazení teprve čekají.

HANA SÝKOROVÁ