Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

„K Spytihněvsku patřilo v roce dvanáct set devět třiašedesát osad. Patřily k nim tehdy i Potvorovice, psané i Potowariz,“ píše Anna Veselská v knize Starý Poddvorov. Dnes existující vesnice samožřejmě odvíjí svou historii od svého předchůdce. Podle uvedené knihy jsou Potvorovice zmíněné v dokumentech už v roce 1220, či v roce 1228, kdy je spolu s dalšími obcemi věnoval Přemysl Otakar I. klášteru na Velehradě. V té době tam byla i tvrz a kostel.

Definitivně neobydlená byla obec v roce 1486. Veselská píše, že zpustla už při husitských válkách. Vrchnosti se ale podařilo ves obnovit. Po česko-uherských válkách ale zase zpustla, tentokrát nadobro. Jako neobydlené pozemky ji koupilo čejkovické panství. To se od roku 1622 stalo majetkem olomoucké jezuitské koleje, která na pozemcích zřídila panský dvůr. „Vinohrady obdělávali poddaní z Čejkovic, kteří si při nich postavili lisovny, do nichž se po třicetileté válce postupně stěhovali, a dali tak základ nynějšímu Starému Poddvorovu,“ napsal František Esterka s Vladimírem Ondrušem v knize Dolní Bojanovice.

V roce 1783 podle nich získali čejkovické panství Habsburkové, kteří je sloučili s panstvím hodonínským. V tom samém roce založili Nový Poddvorov, kde se usídlilo prvních čtyřiadvacet osadníků. „Mezi obě nové obce byly rozděleny pozemky bývalých Potvorovic,“ uvedli Esterka s Ondrušem. Podle nich byly ještě v roce 1974 v polní trati Kostelisko jihovýchodně od Nového Poddvorova patrné zbytky původní potvorovické tvrze.

Později byly srovnané s terénem při rekultivaci zemědělské půdy. Už v roce 1971 byl také při archeologickém výzkumu odkrytý v trati Podkovné jižně od Nového Poddvorova hřbitov zaniklé osady. „Některé hroby obsahovaly stříbrné mince uherského krále Ondřeje (1046-1061), a posunuly tak stáří Potvorovic nejméně do druhé poloviny 11. století,“ napsal Ondruš s Esterkou.

Potvorovsko se začalo znovu pomalu osazovat po třicetileté válce. „Na konci sedmnáctého století tam bylo již kolem čtyřiceti domů,“ uvedla v knize Veselská. Jelikož se podle ní připomíná Potvorovsko jako úplně pusté ještě roku 1663, vznik nynějšího Starého Poddvorova lze klást do let 1663 až 1676. To je přibližně dvě stě let po zpustnutí původní osady Potvorovice.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.