Vladimír Vašíček 
*29. září 1919, Mistřín
+29. srpna 2003, Svatobořice-Mistřín

Profesní dráhu zahájil v dekorativní dílně Antonína Sychry v Kyjově. V letech 1940 - 1944 studovat Školu umění ve Zlíně, která byla za protektorátu jedinou uměleckou školou. Po válce navštěvoval pražskou Akademii výtvarných umění. Po únorových událostech v roce 1948 se natrvalo vrátil na Moravu a usadil se ve Svatobořicích.

Inspiraci pro svou tvorbu čerpal z krajiny kolem Svatobořic, Mistřína, Milotic a Věteřova. Zabýval se figurálními tématy, dělal plakáty na první poválečné Slovácké roky v Kyjově. V počáteční figurální, žánrové i krajinářské tvorbě byl ovlivněn expresí, fauvismem a kubismem, od 60. letech přešel k abstrakci.

Se skupinou moravských malířů založil skupinu BRNO 57, která sledovala západní tendence v umění. V době normalizace musel odejít do ústraní. Jeho hlavní obživou se stalo restaurování převážně církevních památek. Za své umění získal cenu Masarykovy akademie umění, v roce 1996 cenu Františka Kupky a v roce 2002 čestné občanství města Kyjova.