Josef Klvaňa
* 22. ledna 1857 Vídeň
+ 13. srpna 1919 Kyjov

Profesně se věnoval geologii a mineralogii, je ale také zakladatelem moravského národopisu. Studoval lidové kroje, vytvořil sbírku krojových výšivek, v roce 1890 pořídil první fotografii vlčnovské Jízdy králů.

V roce 1898 se stal prvním ředitelem státního reálného gymnázia v Kyjově, kde působila až do své smrti v roce 1919. Nyní nese škola jeho jméno.