Už v době studia se zabývala lidovým tancem. Zajímala se však nejen o tanec, ale také lidové zvyky. Spolupracovala se slováckými krúžky ve Vacenovicích, Ratíškovicích, Miloticích, Dubňanech, Vracově, Mistříně, Svatobořicích, Kyjově, Archlebově, Nenkovicích, Bzenci a Moravském Písku.

Připravila také celou řadu národopisných vystoupení a pořadů pro festival v Miloticích a ve Strážnici. Své poznatky vydala i knižně v publikacích Tanec z Kyjovska (1963,1975), Lidové tance ze Ždánicka (1977) či Obřadní tance a taneční hry z Kyjovska (1979). Nelze opomenout ani její mnohaletou spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku České akademie věd v Brně.