Další díly seriálu Na výstavu do muzea naleznete

ZDE

Zhruba třicet let pak mohli návštěvníci Hodonína využívat služby takto vzniklého rozsáhlého hotelu Evropa, v přízemí s výčepem v přední části a stájemi ve dvoře. V patře se pak nacházely hostinské pokoje, kasino a velký taneční sál, který byl později opatřen vnějším schodištěm do zahrady. Kolem roku 1910 byla budova hotelu, snad v důsledku dědického řízení, rozdělena na dvě části.

Vlastníkem přední části vpravo od průjezdu a částečně i pravého křídla se stal Vilém Glück, který zde postupně vybudoval prodejnu s dětskými vozíky a galanterií (dnes je zde knihkupectví).Ve zbytku budovy, kterou převzal Artur Weinberger, se v přízemí přední části a ve dvoře vystřídalo několik nájemců a s nimi i prodejen. Bylo zde například holičství, uzenářství, papírnictví, knihkupectví, prodejna obuvi (původní Baťa), prodejna hudebních nástrojů i cukrovinek. V patře se vytvořily byty.

Zadní trakt s tanečním sálem, který zdědil po hotelu název Evropa, zůstal zachován a v přízemí vznikla restaurace s možností letního posezení na přilehlé zahradě. Tato restaurace zažila největší oblibu ve 30. a 40. letech 20. století, kdy byl jejím nájemcem František Chobot. V sále Evropa se tehdy odehrávala divadelní představení, ale i politické schůze, velmi populární byly koncerty vážné hudby. To již byla majitelem celé levé i zadní části Spořitelna kontribučenské­ho fondu.

V roce 1948 předala spořitelna zadní trakt se sálem Evropa do bezplatné správy Městskému národnímu výboru Hodonín. Z restaurace se stala závodní jídelna a Sál Evropa byl nadále využíván ke kulturním a společenským akcím, i když byla jeho činnost na dva roky přerušena v důsledku oprav způsobených požárem v roce 1952.

V šedesátých letech došlo v souvislosti se záměrem vybudovat v Hodoníně expozici dělnického hnutí k rozšíření prostor Okresního muzea v Hodoníně (nynější Masarykovo muzeum v Hodoníně) o budovu sálu Evropa. Byla zde vytvořena expozice Dějiny těžby nafty na Slovácku, kterou vystřídala v roce 1975 expozice Bojové cesty lidu Slovácka. Ta byla v roce 1989 uzavřena a v prostorách sálu Evropa vznikl dočasný depozitář muzea. V roce 1995 se depozitář přesunul do opraveného zámečku a budova sálu Evropa se postupně přeměnila na další důstojné pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně.

V současnosti se v přízemí nacházejí dva výstavní sály a pracoviště archeologů, v patře víceúčelový sál, který dál nese název Evropa.

HANA SÝKOROVÁ