Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

Smíchov byl i na Veselsku. I když v době, kdy existoval to bylo spíše Ostrožsko.

Několikrát jej zmiňuje historik Rudlof Hurt v knize Veselí nad Moravou. V roce 1371 byl podle něj dnešní Uherský Ostroh centrem rozsáhlého panství. V seznamu příslušných obcí uvádí i Smíchov, stejně jako Blatnici, Blatničku nebo tehdy ještě samostatný Milokošť, dnes součást Veselí nad Moravou.

O stejném roku píše i v knize Slovácko historik Metoděj Zemek. „Ostrožské panství bylo ve vlastnictví pánů ze Šternberka, od roku 1371 se stalo markraběcím zbožím,“ píše Zemek. Stalo se tak podle něj při dělení majetku markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV. Většinu majetku získal markrabě Jošt. Ostrožské panství spolu se Bzencem a vesnicemi v jeho okolí dostal jeho bratr Jan Soběslav. Zemek pak zmiňuje ještě převody z roku 1400 a 1411. V obou případech v soupisu majetku panství figuruje i ves Smíchov.

Podrobně se Smíchovu věnuje František Vyskočil v kronice Hluku. V letech 1880 byly podle něj ještě částečně viditelné pozůstatky po Smíchovu na svahu směrem od studny k Hájku. „Zřetelně bylo možno rozeznat rozdělení gruntů brázdami a linie sádků s ovocnými stromy. Dědáček Koňárek z Blatnice prý využívali ještě za první republiky na svém poli jeden z bývalých smíchovských sklepů k uskladnění řepy,“ píše Vyskočil na hluckém webu.

Předpokládá, že v osadě nebylo víc než čtyřicet až padesát usedlostí a že smíchovský katastr nepřesahoval dvě stě hektarů. Jelikož se dochoval poblíž název trati Chmelnice, je možné, že Smíchovští pěstovali chmel.

Název obce se ve starých latinských listinách uvádí Smíchov nebo Smycho. Zánik osady Vyskočil odhaduje na období česko-uherských válek v letech 1468–1469.

„Od tohoto data se jméno Smíchova v písemných pramenech nevyskytuje. Neobjevuje se ani v zemských deskách, půhonných knihách, či v pozdějších urbářích,“ uvedl Vyskočil, který zpracoval také to, co se uchovalo v rámci lidových tradic Blatnice, Hluku či Ostrožské Lhoty, mezi kterými se ves nacházela. Je to především pověst o zániku Smíchova. Stalo se tak údajně za třicetileté války. Obec nechal ostrožský pán vyhladit. Došla mu trpělivost s tamními lidmi, kteří byli loupeživé povahy.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.