Další díly seriálu
Nositelé folkloru
naleznete ZDE

Zmínil jsem nedostatek podkladů, ale to bylo odstraněno se vzácným pochopením a vstřícností vynikající cimbalistky a zpěvačky Magdaleny Múčkové.

Ke svému údivu jsem byl informován, že reedice této vzácné knihy byla provedena s přispěním Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Jihomoravského kraje a řady privátních sponzorů již před dvěma léty k 120. výročí narození prof. Vladimíra Úlehly (1888 – 1947). O vydání se postarali členové Cimbálové muziky Danaj ze Strážnice, kteří tak velkým dárkem pro všechny ctitele slovácké a především strážnické lidové písně uctili také 20. výročí svého založení.

Dárek pro ctitele

Vzácná kniha V. Úlehly vyšla poprvé v roce 1949, tedy až dva roky po jeho smrti. Kromě 250 zápisů lidových písní ze Strážnice a okolí obsahuje i dnes pozoruhodné úvahy tohoto významného přírodovědce o životě lidové písně a folkloru. M. Múčková k tomu dodala osobní poznatek:

„Bylo zajímavé procházení písňovou zahradou Úlehlovy Živé písně. Jako u mnoho let neviděné rostliny jsme mohli žasnout nad některými tempy písní, zejména danajů profesorem Úlehlou zapsaných a odstopovaných před téměř stovkou let a konfrontovat je s těmi dnešními. Zjistili jsme (jako ostatně profesor Úlehla dlouho před námi), že lidová píseň je skutečně útvar živý, organický. V ústech jednotlivých zpěváků zní pokaždé jinak, s odchylkami textovými, melodickými i rytmickými.“

A protože nastolené téma je natolik vzácné a zajímavé, mimořádně (a rád) mu budu věnovat dva příspěvky. V tomto prvním si představíme osobnost prof. Vladimíra Úlehly. Tento přírodovědec, sběratel, spisovatel, pedagog, organizátor, režisér a kameraman studoval gymnázium v Brně, Kyjově a Strážnici, kde maturoval v roce 1907. Vysokoškolské vzdělání získal během studií v Praze a ve Štrasburku (RNDr. 1911, PhDr. 1917). Výčet jeho dalších životních osudů by vydal na jednu celou knihu. K meritu věci uvádím, že již během studií se zajímal o hudbu, lidovou píseň a národní kulturu. V roce 1931 během sociologického výzkumu ve Velké nad Veličkou pořídil filmové dokumenty vybraného místního lidového zvykosloví, mimo jiné z období předjaří, jara a léta na Horňácku, z průběhu církevní slavnosti Boží Tělo a pouti do Kuželova, o rekrutech nebo velické svatbě.

Režisér Horňácka

Poté v následujících dvou letech natočil celovečerní hraný film „Mizející svět“ s desítkami dokumentárních záběrů právě z prostředí Horňácka. Mimo to publikoval desítky, možná stovky článků o lidové kultuře, organizoval přednášky, rozhlasové relace. Po válce založil a vedl v Brně se svou manželkou Marynou Úlehlovou-Hradilovou „Moravský taneční a pěvecký sbor“ a jeho jméno najdeme také mezi zakladateli Strážnických slavností. Je významné, že všechny informace o životě, osudech a díle tohoto vynikajícího znalce lidové kultury nalezneme na multimediálním disku, který je součástí reeditované knihy „Živá píseň“. Jeho životopis, výběr z jeho rozsáhlé bibliografie, archívní fotografie vztahující se k jeho osobě či k jmenované knize, výběr jeho dobových článků nebo článků o něm, rukopis jeho notace a zápisů pro vydání připravil strážnický etnograf a badatel Jiří Pajer.

Na závěr Vám čtenářům s radostí oznamuji, že vzácnou knihu V. Úlehly si můžete stále objednat na internetové adrese: www.cmdanaj.cz. a v nadcházejícím zimním čase posoudit její trvalé hodnoty nejen čtením, ale i poslechem multimediálního disku cimbálové muziky Danaj s „herbářem“ písní z Úlehlovy sbírky. O něm však více příště.

Vážení čtenáři, seriál Nositelé folklóru najdete také v tištěné podobě každou sobotu v Hodonínském deníku Rovnost.

FRANTIŠEK SYNEK