Stovky zlomků nalezli archeologové v zásypu sklepa zaniklého v 16. století. Jedno měly všechny zlomky společné. A to byl motiv na čelní vyhřívací ploše kachle.

Po pečlivé práci muzejních konzervátorů, kteří k sobě lepili doslova střípek po střípku, se ukázalo, že ústředním motivem kachlů byl svatý Jiří. Legendárního světce velmi oblíbeného v českých zemích zejména v pozdním středověku ztvárnil soudobý hrnčíř v jeho nejtypičtější pozici, a to sedícího na koni, jak dlouhým kopím zabíjí draka ležícího pod koňskými kopyty. Nechybí ani postava modlící se dlouhovlasé princezny s korunou na hlavě, sledující drama z horního rohu kachle.

O velké oblibě této scenérie v českých zemích svědčí na dvacet čtyři základních variant, které zachytili Čeněk Pavlík a Michal Vitanovský ve své monumentální Encyklopedii kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Také jeden z předních českých badatelů lékař Zdeněk Hazlbauer ve své knize Krása středověkých kamen píše následující: „Tyto varianty se navzájem odlišují např. různou stranovou orientací celého výjevu, výzbrojí sv. Jiří včetně přítomnosti nebo nepřítomnosti jeho osobního atributu – křížku na štítě – dále strojením koně, tvarem těla draka včetně jeho ocasu a křídel, která většinou nejsou přítomna“. Uvádí i odlišnou podobu princezny, která jak píše: „Někdy stojí, jindy klečí, je různě oblečená a modlí se někdy s růžencem, visícím z jejich sepnutých rukou, někdy bez něho“.

Mikulčické kachle vynikají zejména detaily koňského postroje a jinde chybějícím ozdobným rámem lemujícím celý výjev. Detailně byly ztvárněny i jemné obličejové partie postav, jejich tváře však většinou už setřel čas. Všechny zlomky a slepená torza pocházejí ze základního typu čtvercového komorového kachle o velikosti strany jednadvacet a půl centimetrů. Pouze v jednom případě se podařilo nalézt kachel nárožní, na němž je na kratší straně motiv vertikálně seříznut.

Irena Loskotová z Masarykovy univerzity v Brně na nalezenou kachli upozorňuje slovy: „Je zajímavá i tím, že autor kachle pouze rozdělil ten původní motiv, takže vlastně použil pouze polovinu sv. Jiří, což nebývá tak časté“. Mikulčické gotické kachle s motivem svatého Jiří jsou v těchto dnech vůbec poprvé představeny veřejnosti na výstavě s názvem „Za krásou, která hřeje“. Výstava potrvá v hodonínském zámečku až do konce listopadu tohoto roku. Spolu s ostatními kamnovými kachli z řady lokalit jižní Moravy představují umělecko-řemeslnou zručnost našich hrnčířů a zejména vytříbený vkus a smysl pro estetično a krásu našich předků žijících na Brněnsku a Slovácku před pěti sty až šesti sty roky.

FRANTIŠEK KOSTROUCH