Každoročně se jí účastní základní, střední a umělecké školy z celého Jihomoravského kraje. V muzeu lze nyní spatřit všechna soutěžní díla.

Cílem soutěže je přiblížit žákům a studentům práci s čistě přírodními materiály. Hlavní výtvarnou technikou prací je nanášení přírodních hliněných pigmentů. Děti se učí zacházení s barvami země, s půdou se kterou se setkávají v každodenních aspektech života. Hliněné barvy míchají s dalšími přírodními materiály, které nanáší na podkladové materiály.

Lze si vybrat z několika technik malby – akvarel s třešňovou pryskyřicí, vaječná tempera, kaseinová malba. Malby se doplňují dalšími přírodninami a materiály jako je písek, listí, plody keřů a stromů a další. Kreativita je velmi oceňována a není limitována, kromě základního tématu a použití jen přírodních materiálů.

Témata výtvarných děl jsou vždy spojována s přírodou a s historií. Především s příběhy Velké Moravy, s jejichž prameny se lze setkat právě na Slovanském hradišti v Mikulčicích.

Slavnostní zahájení dalšího ročník soutěže „Čarovné barvy země" se konalo v hodonínském zámečku za účasti zástupců kraje a města. Školní kolektivy se již mohou do soutěže přihlásit nyní. Letošní ročník je i rozšířen na skupiny předškolních dětí a na studenty vysokých škol.

V sále Evropa v Hodoníně se dne 12. prosince 2012 uskuteční výtvarný kurz pro pedagogy, kde se pod vedením Františky Kolské a Jindřišky Berkové z Církevní základní školy Veselí nad Moravou naučí účastníci pracovat s technikou malby hliněnými pigmenty. Na kurz se mohou hlásit i pedagogové, jejichž třídy se soutěže neúčastní.

Zmíněné pedagožky získaly certifikát přímo od rakouské umělkyně Ireny Ráček, která je bezesporu největší představitelkou umělců zabývajících se technikou malování hliněnými pigmenty a která stála u zrodu původního Česko-rakouského projektu „Malujeme barvami země".

Letošní ročník soutěže bude, kromě témat spojovaných s přírodou, zejména ve znamení oslav výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

MICHAELA ZÁLEŠÁKOVÁ