Byť ve finále Celostátní soutěže Zpěváček i podle propozic již postoupivší děti více než region zastupují sami sebe, přece jen jde o řadu poct a ty se z krásných Jeseníků vezou do rodných krajin. V našem případě na Slovácko.

Sluší se připomenout, že vítězem se stal Patrik Havlík ze Starého Poddvorova a třetí místo získal Tomáš Harvánek z Moravského Žižkova.

Do finálové desítky nejlepších se dále prozpívali Gabriela Krchňáčková z Nivnice, Filip Sítek z Javorníka a Soňa Vacenovská z Dubňan. Vítězi samotnému bude věnovaný příští příspěvek. Dnes bude prostor k proslovům vzácných hostů, kteří pomáhají tuto nezanedbatelnou a významnou folklorní událost připravit.

Pořadatelem celé akce je již od počátků v roce 1995 Folklorní sdružení ČR. Jeho předseda Zdeněk Pšenica v programovém bulletinu mimo jiné uvedl: „Dětský zpěv je velkým fenoménem i bohatstvím národní kultury, kterou v České republice máme. To si plně a beze zbytku uvědomuje i Folklorní sdružení České republiky, které si v letošním roce připomínná třiadvacet let své existence. Zpěváček je jen o něco mladší, letos oslaví osmnácté narozeniny a z majoritních akcí, které sdružení pořádá pro děti, je po Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice druhým nejstarším. Naštěstí ani s přibývajícími léty nemá šanci zestárnout. Pokaždé je určen dětem ve věku od deseti do patnácti let, tedy těm, kteří jsou skutečným mládím země v srdci Evropy. Anebo řečeno i jinak – za osmnáct let prošly základními, oblastními a regionálními koly Zpěváčka desítky tisíc talentovaných dětských interpretů ze všech koutů naší republiky, kteří s rozechvěním i radostí zápolili o postup na mety nejvyšší. Masová účast na soutěži je pro nás uklidňujícím signálem, že tradice a lidová kultura Čechů, Moravanů a Slezanů nevymizí ani v globalizované Evropě."

Své dojmy z dosavadních účastí na akci vyjádřil také místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Zdeněk Škromach: „Zpěváček je nejen úžasným zážitkem pro nás posluchače, ale je také nadějí na další pokračovaní tradic pro naše příští generace. Za předávání těchto nádherných zvyků, děkuji všem organizátorům Zpěváčku, kteří i v nelehké době nevzdávají své poslání. Mladým umělcům přeji bouřlivý potlesk a veselé, lidovou písní rozzářené tváře všech posluchačů."

Mladé nositele lidových tradic i jejich rodiče pozdravil také ve Velkých Losinách přítomný generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba: „Jsem velmi rád, že mohu touto cestou vyjádřit svůj obdiv všem, kteří tradici lidových písní zachovávají a rozvíjejí. O to více se skláním před dětskými zpěváčky, kteří svým upřímným projevem a odhodláním povznášejí obyčejné všední dny na dny pestřejší a veselejší. Přeji všem zpěváčkům, aby je jejich nadšení a um provázel po celý život, aby tradici lidových písní předávali dalším generacím, aby nádherné bohatství folkloru vzkvétalo a nebylo zapomenuto."

Dětským zpěvem byl také poctěn Generální ředitel Termálních lázní Velké Losiny Martin Plachý, což vyjádřil svým přáním: „Chtěl bych malým zpěváčkům ze srdce popřát, aby se jim u nás dobře zpívalo, aby jim to zpívání ještě dlouho vydrželo a aby jim hudba dělala vždy jen velkou radost.

Určitě má na úspěchu soutěžících podíl jak rodina a učitelé zpěvu, tak i celá řada dobrovolníků, bez kterých by se to asi neobešlo. Poděkovat je třeba všem, kteří se na přípravě celé této soutěže podíleli. Stále se najdou lidé, kteří organizují akce na podporu a rozvoj folkloru a lidových tradic, protože se na ně v dnešní uspěchané době trošku zapomíná."

Své vyjádření jsem do bulletinu přidal také já osobně z pozice ředitele soutěžního ročníku. „Již osmnáct let pravidelně v květnu zavítám do Velkých Losin na dvoudenní setkání dětí, které se vzájemně oslovují nejkrásnějšími lidovými písněmi z celé naší země. Děti si je vybraly pro radost a pro potěšení ze svého velkého daru, jímž je čistý a krásně znějícího lidský hlas. Ve dnech setkání se v rozkvetlém lázeňském parku i v přilehlém okolí mísí v čarovnou a našemu vnímání lahodnou směs ptačí jarní melodie s všude přítomným prozpěvováním melodií lidových pís¬ní v podání malých zpěváčků a jejich čarovných hlasů. Zpěvem proměňují děti svoji řeč v radost a potěšení. Zpěvem odhání z mysli zármutek, neštěstí a pocity beznaděje. Věřím, že nejsem sám, kdo s radostí cítí, že zpěv je lék, který nám byl darován a kterým ti nejpovolanější z nás dovedou oslovit ostatní. Oslovit a zlákat k napodobení. Ke zpěvu, ke společné radosti. K šťastné chvilce v běhu života. Již dávno vím, že zpěv je nejlepší lék na všechny neduhy! I proto Vám všem přeji: užívejte jej ku zdaru svého zdraví i života rozumně, ale trvale, a v jeho případě raději v nemalých dávkách!"

Z Velkých Losin od roku 1999, kdy byla přehlídka změněna v soutěž, přivezli vyslanci ze Slovácka vavřín vítězství již celkem jedenáctkrát.

FRANTIŠEK SYNEK