V letošním roce, kdy jsou Velikonoce na konci měsíce dubna, již nyní jarní zeleň krášlí okolí cest, rozlévá se po polích, v nepropustnou houštinu proměňuje lesní křoviny, koruny stromů i remízky uprostřed polí, na nichž se blýskají poslední kaluže jarních vod. Kolem nich i v nehlubokých vodních tůních se dříve brodily hloučky v předjaří vyseděných káčat i housat, které děti vyvedly na čerstvou pastvu.

Právě nedaleko těchto tůní se v minulosti často odbývaly v pokročilé odpoledne setkání dětí a jejich na nápady nevyčerpatelné hry. Chlapci vyznávali zábavu spočívající v rozvíjení bystrosti, postřehu, obratnosti a síly. Děvčata zase zaujaly hry zábavné, často spojené s říkadly, hádankami a písněmi. Zpočátku se děti vzájemně příliš nevnímaly, ale v zápalu hry se obě skupiny nejednou přiblížily a promísily, a tu vypukly spory. Nikdy však nebyly řešeny útokem a hrubou silou, spíše naopak, převaha byla vyjadřována především slovně a ostrovtipem!

Výrazem těchto malých, ale častých sporů byly slovní pře. Najednou bylo slyšet chlapce pokřikující na děvčata: „Jedna Kača, dvě Kače, roznášujú koláče! Jedna Běta, dvě Běty, roznášajú klebety!“ Dívky opodál se však jen tak nezalekly a hned bychom z druhé strany slyšeli příslovečnou odpověď: „Jan Baran bubeník, hnal kočky přes rybník. Jedna sa mu utopila, druhá sa mu okotila a třetí mu utekla, hnal sa za ňú do pekla!“ Ovšem ani kluci neměli k slovnímu opáčení daleko a hned druhé straně kontrovali: „Chodí koza po zahradě, papučama pléšče, naša Kača rozcuchaná, učesat sa nechce!“

Slovní přestřelky však netrvaly dlouho. Vždy se našel důvod nové zábavy, nejednou již společné. Tím důvodem mohl být dospělý člověk, procházející z pole kolem vřískajících dětí. Již jeho blízkost je s jistotou vždy uklidnila. Bylo to dětské a přirozené vyjádření úcty k staršímu člověku, spojené s křesťanským pozdravením a přáním dobrého dne.

Další zábava dětí v tyto jarní podvečery směrovala k přípravě blížící se další koledy. Větší děvčata se obklopila menší drobotinou a opakováním ji učila v říkankách skrytou prastarou tradici: „ Nesem my Morenu na Smrtnú nedělu, neseme Morenu, pěkně ustrojenú. Černú babu zimu, pryč s ňú za dědinu. Neseme, neseme, Morenu, na oleju smaženú!“

Opodál u vody si s plochými kameny hrající chlapci se s rozverností sobě vlastní seřadili v zástup a při pochodu velkým obloukem kolem rozlehlé tůně vykřikovali: „Chlapci a děvčata, tramtara ratata, dnes bude Morena utopená! Kdo chce při tom býti, mosí s nama jíti! Ponesem babu v koši, smrť sa o ňu prosí, dým a oheň ju zadusí! Chlapci a děvčata, tramtara ratata, potem bude Morena utopená!“ Chlapci za závěr své říkanky pobíhali po břehu, sbírali kameny a dovedně je házeli na pomyslné cíle v nehluboké vodě. Mohli to dělat, protože hladina byla čistá a volná. Staré husy s housaty i kačeny s káčaty se již dříve – unaveny brouzdáním v nehluboké studené vodě – dostaly na břeh, kde se štěbetáním posedávaly a okusovaly čerstvou trávu. Po několika dnech však bude cílem snažení chlapců v říčce na bystré vodě plynoucí a hořící Morena. Kdo ji trefí, bude svými kamarády ctěn a uznáván. Nejvíce ten, který svými trefami hořící a topící se Morenu odrazil od břehu opět do středu bystrého toku.

Děvčata po chvíli zkoušela další sloky svých říkanek obsahující slova: „Moreno, Moreno! Zlá ženo, už ťa vynášáme. Moreno zlá ženo, už nebudeš s nama! Ty Moreno drgatá, si škaredá hrbatá. Nemyješ sa, nečešeš sa, hybaj radši! Utopit ťa! Ej, ohňu plamenný, téj velkéj noci, ujmi sa Moreny, spal všecky nemoci! Ej, vodo, vodičko, tobě ju neseme! Očistná vodičko, vezmi si Morenu a odnes ju vesele!“

Starší děvčata svým mladším kamarádkám mezi opakováním vyprávěla o zvyku vynášení Moreny ze vsi. V této staré jarní dívčí koledě představuje Morena zlou, nesmlouvavou a krutou zimu, která je spojována s nepřízní, neduhy, nemocí a smrtí. V souladu s tradicí musí Morenu za zpěvů a pronášení říkanek vynést daleko za hranice vsi k říčce, nad divokou jarní vodou ji nejprve upálit a pak její smrt pojistit utopením. Ohněm a utopením byla síla paní mrazu a zimy zlomena a bystrá voda ji navždy odnesla daleko od vsi. Očistný oheň a vodní lázeň – spálení a utopení Moreny – doprovázela děvčata další říkankou: „Už Morena hoří a zubama škeří! Zhyň, Moreno, zhyň, po voděnce plyň! Kdybys z vody utékala, dostaneš sa do pekla! Ej, vodo, vodičko, tobě ju dáváme! Očistná vodičko, vezmi si túto Morenu!“

Mezitím se při dětské hře přiblížil večer. Hřejivé paprsky sluníčka zmizely a všichni na břehu u tůní se chystali k cestě domů. Ještě se rychle domluvit; děvčata zítra přinesou starší dívčí šaty, vyfouknutá vajíčka a provázky, chlapci zase věchet slámy a dvě dřevěné tyčky. Pro obchůzku se z nich vyrobí figurína Moreny a při hře si mohou tradiční říkání opět vyzkoušet.

Svorně a s veselou myslí odcházely děti společně domů. „Chlapci a děvčata, tramtara ratata, Morena bude utopená! Kdo chce při tom býti, mosí s nama jíti! Ponesem babu v koši, smrť sa o ňu prosí, dým a oheň ju zadusí! Chlapci a děvčata, tramtara ratata, Morena bude utopená!“ zněla z dětských úst s nastupujícím večerem mezi prvními domy předzvěst blížící se jarní koledy.

Další díly seriálu najdete ZDE

FRANTIŠEK SYNEK