Další díly seriálu Nositelé folkloru naleznete ZDE

Jakkoli jsem se minule věnoval především osobnosti pana profesora Vladimíra Úlehly a jeho knize, nyní (v souladu se svým slibem) bych rád pozornost obrátil k zvukovému (a zároveň) multimediálnímu kompaktnímu disku s názvem „Písňovou zahradou“, který byl vydán v brněnském vydavatelství Indies Records.

Jedna ze spoluautorek projektu, cimbalistka a zpěvačka Magdalena Múčková, velmi ráda výsledek více než roční pečlivé práce ohodnotila slovy:
„Kompaktní disk bychom mohli úlehlovsky nazvat písňovým herbářem. Útlá knížečka je složená z těch nejzajímavějších textových a nápěvných variant písní. Otvírá ji krásný (a náročný) píšťalkový nápěv písně Hnala Anka krávy.

Tu měl Vladimír Úlehla v oblibě, jak ostatně napovídá jeho článek z Lidových novin (9. 1. 1938). Bylinkou vpravdě starosvětskou jsou danaje, které už v roce 1892 ve Strážnici zapsal Leoš Janáček. Z rekonstrukce hudecké hry podle jeho zápisu se můžeme jenom domýšlet, zda byl počet tří hudců (Ráček, Pánek, Tománek) obvyklým dobovým muzikantským seskupením, anebo byl závislý na výši Janáčkovy odměny…

Do herbáře jsme vložili také kvítek rozesetý po celé Moravě – svatební pochod Na to sem k vám, páni muzikanti.“

Právě nyní uveďme, že v doprovodné knížečce naleznete také srovnání jednoho písňového typu na základě několika jeho nápěvů z různých regionů a v neposlední řadě cenné zvukové archiválie – ukázky klavírní hry a klavírní improvizace profesora Úlehly.

Součást edice tvoří také CD nosič s životopisem Vladimíra Úlehly, výběrem jeho dobových novinových článků, i článků o jeho osobnosti a práci.

Nápěvy na CD

Pro snadnější notovou orientaci kompaktní disk obsahuje elektronickou podobu všech dvou set padesáti nápěvů s možností jejich počítačové zvukové prezentace. Právě na zpracování této součásti reedice se výrazně podíleli naši přední etnologové prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc., PhDr. Jiří Pajer, CSc., Jan Rokyta, Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D. a RNDr. Jiří Úlehla.

Význam práce Vladimíra Úlehly seznal také jeho současník, sběratel lidových písní Ludvík Kuba, který se v úvodu prvního vydání zmíněné knihy vyjádřil v roce 1948 o svém (tehdy již zesnulém) příteli slovy:

„Cítím svou povinnost říci, že odchodem Vladimíra Úlehly jsme utrpěli velikou ránu, která je v tomto okamžiku jistě nenahraditelná, neboť on byl jediný vskutku správný chapatel zapadajícího a zanikajícího světa.“ Reedice vydání „Živé písně“ tuto dávnou ztrátu přece jen alespoň trochu po létech zmírnila.

Pan profesor Vladimír Úlehla končí své vydání „Živé písně“ slovy:
„Věřím, že až se dosyta napijeme vína dálek, nabažíme se dosyta cizích vzorů, pohráme si dosyta se všemi směry a hesly, pak že – lhostejno před tváří věčnosti, či v pokolení třetím, čtvrtém i pozdějším – zase se v nás ve všech uplatní vlastní zakotvení, uvědomíme si kořeny, kterými jsme s tímto životním okolím spjati tisíciletí. A pak, nikým nezvána, vrátí se též píseň. Jen aby se dožila té chvíle!“

Píseň žije!

„Vladimíre Úlehlo, lidová píseň stále žije. Také díky Vám!“ dodává Magdalena Múčková.

A já s úctou a obdivem k práci a činnosti jmenované doplňuji, že slovácká píseň žije také díky cimbalistce a zpěvačce Magdě a jejím kamarádům z cimbálové muziky Danaj.

Dávný svět lidové písně, onoho vzácného klenotu, můžete poznat v knize Vladimíra Úlehly osobně. Knihu i kompaktní multimediální disk si lze objednat na internetové adrese: www.cmdanaj.cz. a v nadcházejícím zimním čase posoudit jejich trvalé hodnoty čtením i posloucháním strážnické cimbálové muziky Danaj.

Není totiž lepšího odreagování od každodenních běžných povinností než při poslechu našich krásných lidových písní, třeba se skleničkou nového Svatomartinského vína v ruce.

Tož, na zdraví! Nejen Strážničanům, ale všem obdivovatelům slováckých folklorních drahokamů.

FRANTIŠEK SYNEK