Už v přízemí za recepcí hosty muzea přivítá stálá přírodovědná expozice. „Muzejní exponáty jsou provázeny projekcí a zvukovou kulisou. Doplňující informace k jednotlivým živočichům poskytne infostánek s dotykovými obrazovkami,“ pozvala vedoucí Vlastivědného muzea Blanka Pokorná.
Konečně se do muzea dostala i historická expozice. Ta obsadila v přízemí čtyři místnosti. „Provází návštěvníka dějinami Kyjova od šestnáctého století až do období mezi dvěma světovými válkami,“ shrnula vedoucí.
Také milovníci národopisu si přijdou na své, především v části prvního patra. Tam se setkají s několika krojovými typy Kyjovska a Ždánicka. „S hospodářským nářadím a dalšími předměty, které se používaly ať už v rámci hospodářského nebo zvykoslovného roku,“ uvedla Pokorná.