Mlýn byl v provozu téměř sto let, než v roce 1946 jeho činnost ustala. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám. V druhé polovině července se v prostorách památky koná část folklorního národopisného festivalu Horňácké slavnosti.