Tvář zámku nejvíce změnil Jan Jetřich ze Žerotína. Přebudoval hrad v renesanční zámek s arkádami, který přetrval až do 19. století, kdy získal novorenesanční podobu. V současnosti v zámku sídlí Národní ústav lidové kultury. Návštěvníci si zde můžou prohlédnout zámeckou knihovnu, kapli nebo stálou expozici lidových hudebních nástrojů. V okolí zámku je anglický park založený v první polovině 19. století. Za zmínku stojí i sousední Černá brána a platanová alej.