Ze znojemského Hradiště lze na Králův stolec zamířit například po modré cyklotrase souběžně se žlutou turistickou značkou. Vyhlídkový altán na Králově stolci postavily v roce 1922 společně český a německý klub turistů. Od vyhlídky je možné po turistických značkách pokračovat dál k Mašovicím nebo se vrátit na Hradiště, případě se vydat lesem k silnici a do Znojma zamířit přes Gránice. Podyjí nabízí turistům přes 70 kilometrů značených tras.