Místo má také duchovní kouzlo při tradičních poutích, které zachytil ve svých obrazech slovácký malíř Joža Uprka. V okolí kaple se na rozsáhlých plochách nachází i křížová cesta, studánka se zdravou vodou a sochou svatého Antonína. Od obce ke kapli vede romantická lipová alej.