Místostarostkou zastupitelé znovu zvolili jedničku Nezávislých kandidátů Čejkovice II. Anežku Hřibovou. Fakt, že obě sdružení obsazující nejužší vedení městečka, nemají v zastupitelstvu většinu, se promítl v pětičlenné obecní radě. „Máme nové složení rady, v níž došlo k obměně,“ sdělil Novotný, který získal ve volbách nejvíce hlasů.

Radním je nyní Jan Demela, který z kandidátky těsných vítězů voleb Pro rozvoj Čejkovic získal nejvíce preferenčních hlasů. Dalšími radními jsou lídr za lidovce Michal Sládek a také jednička Mládí pro Čejkovice Pavel Gal. „Před čtyřmi lety jsme po volbách řekli, že by bylo dobré, aby byli do rady obce zvoleni i zástupci ostatních kandidujících stran. Posílali jsme dopis zastupitelům, kde jsme žádali o jedno místo v radě pro naše uskupení, získali jsme tři mandáty. Z našeho pohledu je totiž vhodné, aby byla rada složena ze zástupců více uskupení s tím, že vítězná uskupení mohou disponovat většinou. Podporuje to různorodost názorů. Podobný požadavek máme i po těchto volbách,“ uvedl nový čejkovický radní Pavel Gal. Mladí pro Čejkovice skončili ve volbách třetí.

Starosta Čejkovic Pavel Novotný.
Čejkovice čeká po těsném výsledku noční ustavující zastupitelstvo