Souběžně s tím dávají místní i více hlasů lídrovi a starostovi Jarmilu Adamcovi. „Dlouhodobě se snažíme dělat věci, které jsou v obci potřeba. A získávat dotační prostředky tak, abychom mohli ušetřit na spoustu dalších projektů. To se nám za posledních osm let opravdu daří. Děkuji tak svým místostarostům a zaměstnancům obce, že se to se mnou vydrží dělat, je to náročné, množství těchto projektů je totiž velké. Jsem rád, že to lidi okolo sebe vidí a vnímají, a dali nám důvěru, abychom naše sny, vize a plány do dalšího období mohli uskutečnit,“ řekl dvaačtyřicetiletý starosta.

I když už v minulých volbách získal Rozvoj obce Rohatec nadpoloviční většinu zastupitelů, přesto nejen obecní radu, ale i post jednoho z místostarostů nechal obsadit i jinými uskupeními. „V Rohatci se na žádnou opozici a koalici nehrajeme. Tady v podstatě politika přenášená z vyšší úrovně, ať už krajské nebo státní, neexistuje. Do zastupitelstva se hlásí lidé, kteří chtějí pracovat pro obec a mohou být pro ni přínosem, protože už třeba pracují v jednotlivých spolcích nebo se účastní společenského života,“ uvedl Adamec.

Historicky první veřejné zasedání rohateckého obecního zastupitelstva v místní části Soboňky.
Unikátní zastupitelstvo Rohatce: repelenty, dotěrné vosy, čepované pivo a limo

Doposud jsou místostarosty Anna Homolová z Rozvoje obce Rohatec a současný lídr Nezávislých Radek Matěj. „Osobně bych si přál, abychom v současném modelu pokračovali, protože i zaměstnanci obce vnímají, že tato spolupráce v posledním období byla velmi dobrá a pro Rohatec prospěšná,“ připomněl starosta.

Zároveň dodal, že by rád pokračovat i v principu obsazování obecní rady, a to ne podle politického či stranického klíče, ale vzhledem k zastoupení místních částí. „Rád bych zachoval to, abychom měli opět v radě zástupce Soboněk a Kolonie. Pro obec je totiž důležité to, že se dají informace přenášet do všech částí obce díky zástupci, který mezi místními bydlí, a ti jej mohou každý den potkat a zeptat se ho a on jim naopak může vysvětlit, proč něco jde a něco nejde,“ doplnil Adamec. Právě do zmíněných Soboněk se dokonce v uplynulém volebním období poprvé přesunulo jednání obecního zastupitelstva, které se navíc uskutečnilo pod širým nebem.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB V ROHATCI NAJDETE ZDE