„V Hodoníně Betlémské světlo roznáší skauti od roku 1990, kdy se obnovila činnost hnutí Junák. Na starosti si to berou jednotlivé oddíly, které navštěvují domácnosti, ale světlo přinesou i například zástupcům města nebo do domova důchodců,“ říká vedoucí hodonínského střediska Junáku – svazu skautů a skautek Daniel Čada.

Betlémské světlo si skauti převzali už v sobotu. „Vyzvedli jsme si ho od skautů z rychlíku číslo osm set pět, který přijel v devět čtyřicet jedna z Brna,“ vyjmenovává naprosto přesně Stanislava Lungová z oddílu Slunovrat v Hodoníně. Její dcera a syn pak na Štědrý den plamínek roznáší. Dělají to tak už od roku 1990, kdy Betlémské světlo poprvé přivezli rakouští skauti do Břeclavi. Od té doby se z toho stala nová vánoční tradice nejen v Česku, ale také u Lingů. O plamének musí totiž celou dobu pozorně pečovat, aby nezhasl. „Světlo pečlivě opatrujeme a pravidelně ho chodíme kontrolovat, zda hoří. Sami si pak od něj zapálíme na Štědrý den adventní věnec,“ vypráví Lingová. Ta pořídila velkou petrolejovou lampu, která vydrží svítit až dvaasedmdesát hodin. Rodina ji umístila doprostřed půdy a zajistila tak, aby ji nemohla převrhnout třeba kočka, a pravidelně dolévají petrolej. „Už si nedovedu ani představit, že bychom světlo neměli, i když nejsme věřící rodina,“ svěřuje se.

Při roznášení světla dochází podle ní a podle vyprávění jejich také k velmi dojemným setkáním. „Je to projev sounáležitosti mezi lidmi,“ věří tradici šíření Betlémského světla skautka Lingová. Jak říká, lidé už na Betlémské světlo většinou čekají a také si pro něj k nim domů umí zajít. Jinak je ale možné svíčku s plaménkem z Betléma zažehnout také na několika místech v okrese. U vlaku si totiž světélko převzali také skauti z Veselí nad Moravou, Ratíškovic, Prušánek či Mikulčic. V Hodoníně si pro něj lidé mohou zajít do kostela Svatého Vavřince na Štědrý den dopoledne.

„U nás hoří Betlémské světlo také na vrátnici kulturního domu a lidé z okolního sídliště si chodí připalovat svíčky. Máme raději dvě světla, kdyby náhodnou jedno zhaslo,“ upozorňuje na další možnost ředitel hodonínského domu kultury Zdeněk Grombiřík.

Světlo, které se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se tak dostává i do České republiky, kde se o jeho šíření starají právě skauti. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků.

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989. První světlo přivezli do revolučního Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do pětadvaceti zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.