„Hodonínskému publiku se v něm v doprovodu klavíristky Márii Vaitové představí profesor konzervatoře v Kroměříži Stanislav Nosek,“ přiblížil ředitel Hodonínského symfonického orchestru a smíšeného pěveckého sboru Michal Bešta.

Koncert komorní hudby se uskuteční 10. února v Galerii výtvarného umění.

V programu zazní sonáty věhlasných hudebních skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna a Uherské tance Johannese Brahmse.

Předprodej vstupenek na koncert, který začne v devatenáct hodin, je v hodonínském informačním centru.