„Při aktu jsou do cechu hornického pravidelně jedenkrát do roka přijímáni adepti z řad studentů. Koná se tak v duchu pergamenu bezmála sedm století starého, vydaného naším panovníkem Václavem,“ informovala manažerka univerzity Táňa Kantorková. Přijetí se provádí vždy někde jinde, letos to byl Hodonín.

„Účast a přijetí mladého studenta do kolektivu jako celku na slavnostním shromáždění čítajícím téměř pět set účastníků nejvyšších představitelů hornictví a hornického školství českého i zahraničního zůstává pro každého z nich zážitkem na celý život. Pro převážnou většinu znamená jejich převtělení se ze „smrdutého“ fuxe do Slavného semestra a tím jejich zařazení do slavné obce hornické i začátek jeho aktivního působení při rozvíjení a udržování hornických tradic,“ vysvětlil vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Pavel Prokop.

Slavnostního aktu se pravidelně zúčastňují nejvýznamnější osobnosti české hornické obce a také četné delegace významných hostů – horníků zahraničních.

Akce začala takzvaným průvodem fuxů (tak jsou v hornické hantýrce označováni adepti na přijetí do hornického cechu). Ti vyšli v Hodoníně od budovy hostitele setkání Moravských naftových dolů.

Museli najít „slavného a vysokého nadlišáka“, kterého samozřejmě nakonec objevili na radnici.

Pak už je čekal slavnostní Skok přes kůži na kulturním domě. Šlo skutečně o skok. Mladí horníci museli skočit přes kus kůže podle přesně stanovených pravidel.

Starobylost celé slavnosti dodává Skoku přes kůži neopakovatelnou atmosféru a je pro všechny účastníkem zdrojem radosti a zábavy.