„Měl jsem možnost slyšet mnoho ohlasů na koncert. Z poslední doby mě zaujalo setkání s posluchačkou, která mi přišla říci, že si prožila před lety při porodu klinickou smrt. Při cestě ke světlu, jak sama popisovala, slyšela přesně tytéž tóny, které hraji na vodnářský zvon," připomněl nevšední umělec jednu z reakcí na své vystoupení.

Vodnářský zvon je starodávný nástroj slitý ze sedmi kovů obsahující vodu, která reaguje na hru. Zobrazuje tóny v podobě rozmanitých obrazců na hladině. První písemné zmínky o tomto nástroji pochází z období dynastie Ming.

Koncert se skládá z části hudební i vizuální. Za hráčem je umístěno unikátní parabolické plátno, na které jsou promítány velkoplošné filmové záběry. Provedou posluchače od přírodních scenerií přes záběry na lidi pomáhající chudým až po výjevy připomínající čtrnáct miliard let stará raná stadia vesmíru.

V závěru večera dokonce dostanou diváci možnost si zvon zblízka prohlédnout či si dokonce na něj sáhnout.

Jak stojí v pozvánce na koncert, je věnován věcem, které se týkají každého z nás, i když o nich mnohdy nepřemýšlíme. Dává nám možnost zastavení, nejen hudebního, ale i připomenutí zázraku jménem život.

Tomáš Pfeiffer je český filosof, léčitel, biotronik.

Je žákem a pokračovatelem filosofa a zakladatele biotroniky pana Josefa Zezulky. V první polovině 90. let se stal všeobecně známým díky pořadu Seance na TV Nova. Pracoval v komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví ČR. Zastával funkci mluvčího ČAOL. Založil Nadační fond Bytí, s jehož pomocí v Praze vybudoval a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci, zejména onkologickou a biotronickou, a na přednáškovou činnost Duchovní univerzity Bytí.

Koncerty s názvem Společná věc pořádá pravidelně po celém území republiky. V období let 2007 – 2011 se uskutečnilo více než dvě stě padesát, některé i v zahraničí. Podle tradice i zkušeností posluchačů rezonanční tóny zvonu posluchači nejen slyší, ale vnímají celou svou bytostí, kterou tak pomáhají harmonizovat.

Kyjovský koncert se uskuteční ve středu 7. listopadu v 18.30 v Městském kulturním středisku.