„Každá z nás se ráda nastrojila při slavnostních příležitostech. Před deseti lety jsme takto vystrojené jely na vinobraní do Mikulova, kde jsme si začaly na náměstí zpívat. Všichni přítomní se k nám přidali a byla z toho ohromná zábava,“ vzpomíná na začátky souboru jedna z robek Magdaléna Křepelková.

Na podzim téhož roku už jely Robky ze Séčky na první akci jako regulérní soubor. „Děvčata pak začala vystupovat nejen na tradičních akcích, jako jsou hody, ale začala jezdit i do domů s pečovatelskou službou v okolí Ratíškovic a do Lázní Hodonín,“ doplnila Křepelková.

Kromě domácí scény vystoupilo patnáct žen i v zahraničí, a to ve Francii, Rumunsku a sousedním Slovensku.

Trnky i peří

Při svých vystoupeních představují také kromě zpěvu i staré a dávno zapomenuté zvyky a obyčeje Slovácka, jako jsou draní peří, vaření trnek, přástky s kolovraty, svatební zvyky či válání lukší. Pásma, scénky a úsměvné vyprávění pak prokládají slováckými písničkami. Tradičně se zúčastňují fašaňkového zvyku Skákání na konopě a Pochovávání basy. Robky ze Séčky jsou také hlavními organizátorkami Národopisného odpoledne v Ratíškovicích a velikonočních a vánočních výstav.

Jejich kulaté výročí s nimi oslaví již tuto neděli Ženské sbory z Vacenovic, Březí, Dolních Dunajovic, Hrubé Vrbky, Dolních Bojanovic a Vnorov, dále pak Mužský pěvecký sbor z Ratíškovic, Cimbálová muzika Náklo a Dětský folklorní soubor z Ratíškovic. „Lidem, kteří s námi přijdou výročí oslavit, zazpíváme dvě písničky, aby se měli prostor i hosté, které jsme si pozvali,“ dodala Křepelková.

Desáté výročí trvání folklorního ženského souboru Robky ze Séčky se uskuteční v neděli třicátého ledna od šestnácté hodiny v tělocvičně základní školy Ratíškovice. Programem provede právě Magdaléna Křepelková.