Nejprve z ní tamní muzejní spolek udělal výstavu. Před třemi lety ale členové spolku začali na pravidelných schůzkách už pracovat na knize.

„V knize, která nyní vyšla nejsou jen pohlednice z oné sbírky,“ uvedl předseda Muzejního spolku pro Bzenec a okolí Petr Gloza. Nejstarší a nejvzácnější pocházejí ze sbírky místostarosty Veselí nad Moravou Viléma Reischfelda.

Čtenáře jistě překvapí, že publikace je zpracovaná v pěti jazycích. To vychází z faktu, že na vydání se podílela radnice, pro kterou se stane propagačním materiálem.

„Původní záměrem byla příprava knihy pro ty, kteří Bzenec znají a mají k němu vztah. Postupem času jsme dospěli k názoru, žepřece jen bude vhodné vydat knihu vícejazyčnou. Volba jazyků – němčina, francouzština, angličtina a ruština se nám jevila s vazbou na družební styky našeho města a rozšířenost užívání daného jazyku jako dostatečná,“ vysvětluje v úvodním slovu kniha starosta Pavel Čejka.

Členové spolku museli proto knihu sestavovat s vědomím, že ji budou v budoucnosti číst lidé ze Bzence, ale i cizinci. Je sestavená do tématických oddílů. Věnují se pohledům zobrazujícím náměstí, zámek, památnou lípu, kostel, kapli nad městem, synagogu, kasárny, školy, bzenecké koupaliště, cukrovar či vlakové nádraží.

Zajímavé informace nepřínaší jen snímky na pohlednicích, ale i jejich texty. Ty jsou k přečtení na několika místech i proto, že pisateli nestačila zadní strana a pokračoval na přední.

Předsedu spolku například zaujal text na pohlednici s tématem kasáren. Ukazuje, jak se vojákovi ve službě líbilo. „Horší pacholek už není jako dragoun,“ píše mladík, který se nechal dragounem nalákat.

Problémem bylo v mnoha případech datování snímků. Datum na razítku nemusel zdaleka odpovídat období, kdy byla fotka pořízená. To měl na starosti především strážnický historik Ivo Vratislavský. Mnohdy pomohlo, když se do záběru dostala kaple na kopci nad městem, nebo mariánský sloup na náměstí. Fakt, jestli je kaple vyhořená, před opravou, či po opravě, ukazoval na konkrétní roky.

Kniha je k dostání na bzeneckém městském úřadě či tamní knihovně.