Kniha tematicky navazuje na předcházející čtvrtý díl edice. „Věnujeme se historii domů, které tvoří okolní část původního starého osídlení města. Součástí knihy jsou i dobové fotografie,“ informoval ředitel Veselského kulturního centra Michal Blažíček.

Od roku 2013 vydalo centrum ve spolupráci s tamním městským muzeem a historiky pět knih zaměřených na dějiny Veselí. Publikace se věnují zajímavým tématům. Například třetí díl edice se zabývá rodem Chorynských, který zásadním způsobem ovlivnil město a druhý díl rozebírá sakrální památky.

Všechny publikace jsou podle Blažíčka psané populárně naučnou formou tak, aby byly srozumitelné všem čtenářům. Mezi autory edice patří také veselský historik Vladimír Groš. Shromáždil například fotografie pro první knihu o veselských Chaloupkách, která obsahuje přes tři sta snímků. Množství dobových fotografií sesbíral Groš i pro poslední díl edice, ve kterém jsou i staré mapy. „Poslední kniha vyšla v nákladu pěti set kusů. Všechny jsou ve formátu A4 s tvrdými deskami,“ informoval vedoucí veselské pobočky Masarykova muzea a také jeden z autorů Peter Futák.

Veselská radnice vydala už v roce 2011 obsáhlé Dějiny města Veselí, které vyšly u příležitosti 750 let od první zmínky o městě. Kniha přibližuje historii místa od pravěku až po rok 1989. V roce 1999 vyšla ještě další publikace pojednávající o Veselsku. V letošním roce město plánuje vydat další, která se má věnovat stému výročí od vzniku Československé republiky.

BARBORA SKOČÍKOVÁ