Průvod mladých krojovaných děvčat obcházel po Mistříně při letnicové slavnosti Královničky. Obec obnovila zapomenutou tradici po půl století. Nikdo jiný na Slovácku Královničky neslaví. „Tento svátek je spojený se svatodušními svátky.

Jedná se vlastně o ženskou obdobu jízdy králů,“ popsal zvyk jeden z organizátorů František Synek. Podle něj se sedmou neděli po velikonocích tradičně pořádaly králské slavnosti. Mužskou podobou je jízda králů, která spočívala v tom, kdo nejrychleji přijel do vesnice. Králem se mohl stát i ten, kdo dokázal svou zručnost strháváním věnců za jízdy. Průvod královniček je ženskou obdobou této slavnosti.

Mladé dívky ve slavnostním kroji procházejí vesnicí za zpěvu lidových písní. Průvod se zastavuje u různých stavení, kde dívky tančí. Obyvatelé domů jim nabízejí koláče, pamlsky a další občerstvení. Průvod bývá složený z malých děvčat a dívek. „Královničky jsou dívčí obyčeje, takže kluci se do nich nijak zvlášt nezapojují,“ vysvětluje absenci chlapců v průvodu vedoucí souboru Krušpánek Ivana Sedláčková.

V čele procesí šel král, který držel v rukou májku. I jeho představovala dívka. Za nimi si to šinula drobotina malých holčiček. Uprostřed průvodu byl nepřehlédnutelný baldachýn z rudého tureckého šátku, který nesou na tyčích členky královniny družiny.

Pod ním kráčí důstojně sama královna. Letos jí byla Veronika Maradová z Krušpánku, jejím králem byla Amálie Šťastná ze stejného souboru. „Děvčata chodí do souboru už dlouho a víme, že umí dobře tancovat i zpívat, navíc mají možnost obléct si slavnostní kroj,“ popisuje výběr královského páru Ivana Sedláčková. V průvodu královniček mohli přihlížející, kteří lemovali silnici, vidět děvčata ze souborů Lúčka, Podkověnka a Krušpánek.

„Zatím nevíme, jestli se z průvodu stane tradice, chtěli jsme hlavně vytáhnout rodiče a děcka z baráku, když je tak pěkně,“ řekl František Synek. Podle jeho slov prošel poslední průvod královniček Mistřínem před více jak půl stoletím. Tato akce je typická spíš pro oblasti severně od Kyjova.