„Účast na kurzu není ničím omezena. Závěrečné osvědčení se však bude nejvíce hodit asi sociálním pracovníkům, kteří si budují své pracovní portfolio,“ sdělila ředitelka Poradenského centra veselského Svazu neslyšících a nedoslýchavých Marta Kadlecová. Výuku na netradičním jazykovém kurzu povede tlumočnice znakové řeči ze Zlína.

„Absolventi kurzu by však museli projít ještě dalším vzdělávacím procesem, aby z nich mohli být také tlumočníci,“ upozorňuje Kadlecová. Potenciální účastníci lekcí znakové řeči by si měli k přihlášce přichystat dva a půl tisíce korun jako zápisné, alespoň pokud nemají v rodině sluchově postiženého.

„Rodinní příslušníci hluchoněmých mají ze zákona na kurz nárok zdarma,“ informovala Kadlecová. Zájemci se mohou do 30. října hlásit buď osobně v Poradenském centru veselského Svazu neslyšících a nedoslýchavých, nebo telefonicky či faxem na čísle 518 322 449. Přihlášky je možné zasílat i na emailovou adresu snn.veseli@tiscali.cz.