„Nominovala nás Česká sekce Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění CIOFF na základě úspěšného účinkování na celostátních přehlídkách dětských folklorních souborů a úspěšné reprezentaci na CIOFF festivalech. To ale nestačilo. Museli jsme organizátorům poslat informace o souboru a DVD. O tom, že nás vybrali, jsme se dozvěděli teprve na přelomu března a dubna,“ prozrazuje umělecká vedoucí souboru Hana Vašulková z Kyjova.

Do Taiwanu se počátkem července vydá jedenadvacet dětí ve věku od deseti do sedmnácti let. Převahu budou mít ti starší. V minulosti už v Taiwanu vystupoval z ČR Hradišťánek z Uherského Hradiště a Ostravička z Frýdku Místku.

„Snažíme se vždy vybrat soubory, které skutečně něco umí, jsou vyprofilované a dávají záruku dobré reprezentace České republiky. Dále musí být také členy CIOFF. Kyjovánek všechna tato kritéria splňuje,“ míní delegátka Výboru české národní sekce CIOFF Vlasta Ondrušová z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Sama se na Taiwanu zúčastnila konference, takže přímo na místě viděla, jak vše probíhá.

„Nelze to porovnat s žádným z našich festivalů. Trvá měsíc a půl, což je neuvěřitelné. Není to tak, že by soubory přijely a pak byly po celou dobu na místě. Některé se zdrží týden a jiné třeba čtrnáct dnů. Stále tedy někdo přijíždí a odjíždí,“ popisuje systém Ondrušová.

Podle jejího mínění to bude pro děti obrovská zkušenost, protože setkají s vrstevníky z různých koutů světa. Poznají tak na jednom místě mnoho kultur. „Myslím, že si to ta děcka zaslouží. Tvrdě na sobě deset let pracují,“ myslí si vedoucí Kyjovánku. Děti podle ní na Taiwanu chtějí vystoupit s tím nejlepším, co umí.

Ještě předtím ale soubor uspořádá v Kyjově koncert, jehož výtěžek pomůže zaplatit drahou dopravu. „Velkou část nákladů ponesou na svých bedrech rodiče dětí, kteří se budou akce účastnit, celkové náklady jsou však mnohem vyšší,“ připomněla Vašulková. „Nechceme jen sedět s rukama v klíně a čekat, že se nám na základě oslovení několika sponzorů podaří získat dostatek prostředků,“ dodává.

Zmíněný koncert se uskuteční 31. května v kyjovském kulturním domě. Při vystoupení se představí všech padesát členů Kyjovánku, ale také hosté, kteří bez nároku na honorář svou účastí podpoří snahu souboru získat prostředky na tuto velmi náročnou akci. Koncert začíná v 19.00.