Ta by měla připomenout sté výročí otevření první muzejní expozice. „Výstava nabízí veřejnosti prohlídku nejstarších národopisných sbírek uložených v našem muzeu od počátku jeho existence. Řada exponátů nebyla vystavována několik desítek let, některé možná vůbec. K vidění bude i část exponátů z bývalých muzeí Francka Úprky ve Velké nad Veličkou a v Hroznové Lhotě, které v šedesátých letech dvacátého století přešly do naší správy a obohatily tak sbírkový fond muzea,“ informují webové stránky muzea.

Výstava potrvá do osmého srpna.